Anthony Acheampong


Saksbehandler hos forvaltningsenheten for befolkningundersøkelse(ISM)

Stillingsbeskrivelse

Saksbehandling, rådgiving, koordinering og formidling arbeid i forhold til forsker prosjekter tilknyttet befolkningsundersøkelses registre: Tromsøundersøkelsen, Fitfitures, Kvinne og kreft.

 

 


Publikasjoner utenom Cristin

 https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/1956/17424


Forskningsinteresser

Befolkningsundersøkelse

Tromsøundersøkelsen

Offentlig administrasjon

Offentlig politikk