Bilde av Christensen, Anders Johan
Bilde av Christensen, Anders Johan
Institutt for teknologi og sikkerhet anders.christensen@uit.no +4777646601 95901275 Tromsø TEK 3.019

Christensen, Anders Johan


Høgsk-/øvingslærer

Stillingsbeskrivelse

Faglærer navigasjon. Underviser teori omkring terrestisk navigasjon, sjøveisregler, BRM, polarkode og manøvrering. Instruktør simulator og på UiTs fartøyer.Undervisning

Jeg brenner for Kystnavigasjon, og synes det er interessant å undervise i et tema som stiller krav til både metodikk, basiskunnskaper samt menneskelige egenskaper. Jeg er opptatt av å skape engasjement blandt studentmassen, fordi jeg tror noe av det viktigste jeg gjør som lærer er å vekke interesse og studentens egen motivasjon til å bli bedre. Samtidig er jeg opptatt av å legge opp undervisningen til riktig nivå til riktig tid. Det skal være spennende å være student på nautikk, samtidig må du være forberedt på at du blir stilt krav til. Dette for at du i fremtiden skal kunne løse rollen som navigatør på en trygg måte. 

I forelesningene vil du oppleve at den typiske 45 minutters økten er byttet ut med flere kortere økter. Dette gjør jeg fordi; det viktigste er ikke hva jeg sier, men hva du sitter igjen med. 

Vi fokuserer i all hovedsak på navigasjon langs norskekysten, da vi mener at en navigatør som evner å håndtere innenskjær navigasjon langs vår kyst i det klimaet vi opererer i, står godt forberedt til å møte utfordringer også på verdensbasis. 

 

 


CV

 

  • Kystvakten,  Operasjonsoffiser KV Svalbard

1.aug 2019–1.okt 2021.

Avdelingsleder for navigatører, radiobefal og systemteknikere. Operativ leder for KV Svalbards tokt til Nordpolen aug/sep 2019 samt, forskningstokt over 7000nm til Beauforthavet okt/nov 2020.  Ansvarlig for videreutvikling og daglig drift av fartøyet innen navigasjon, artilleri, fiskeri, helikopter, oljevern og søk og redning. Har den seneste tiden revidert og utvidet Kystvaktens egen manual for operasjoner i islagt farvann. I tillegg fungerte jeg som planoffiser opp mot samarbeidende etater og/eller sivile aktører i forhold til oppdragsløsning.  
  • Kystvakten, Fiskeriinspektør KV Svalbard

Jan 2015–Juli 2019

Ansvarlig for kompetanseheving innen fiskeri, samt utøvelse av kontrollmyndighet innen fiskeri. Kystvakten er i Kystvaktloven gitt politimyndighet og etterforsker fiskerisaker ihht Strprl. Fiskeriinspektør 1 har et særlig ansvar for å sikre kvalitet i dette arbeidet. Vaktsjef KV Svalbard under operasjon «Northguider» des 19, jan 20. Vaktsjef for fartøyet i sjøen og til land.

 

  • Island Offshore Mangegement, Island Chieftain, Dekkskadett

Mars 2013-jan 2014

Opplæringsstilling.