Hannah Louise Bekkelund


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Jeg forsker på de europeiske menneskerettighetenes stilling i EØS-retten. 

Stillingen min er knyttet til Senter for forskning på norsk retts europeiske dimensjon (EURNOR).Forskningsinteresser

EØS-rett, EU-rett, menneskerettigheter, statsrett, forvaltningsrett, juridisk metode. 

Undervisning

EU- og EØS-rett på 2. avdeling