Bilde av Paulsen, Elise Marlen
Bilde av Paulsen, Elise Marlen
Institutt for samfunnsmedisin elise.m.paulsen@uit.no

Elise Marlen Paulsen


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Elise M. Paulsen jobber som doktorgradsstipendiat, og tilhører forskningsgruppen "Systemepidemilogi".
PhD prosjektet hennes  "Vitamin D og inflammasjons-relatert kreft" har som mål å undersøke om
D-vitaminmengden målt i blodet er knyttet til risikoen for å utvikle kolorektal kreft. Prosjektet ser også på om immunprosesser i kroppen, målt ved ulike inflammasjonsmarkører, har betydning for å utvikle denne kreftformen, samt om D-vitamin har betydning for overlevelse etter diagnose. Prosjektet benytter data fra Kvinner og Kreft Post-genom kohorten. 

Elise er også medlem av forskingsprosjektet "D-vitamin og periodontitt - en gjennomførbarhetsstudie". I løpet av perioden som forskningsassistent bidro hun til utvikling av denne pilotstudien og er nå involvert i gjennomføringen. Dette inkluderer mottak av pasienter, blodprøvetakning og administrering av korte spørreskjemaer.

Elise har i sine tidligere karriere jobbet som frisør, inntil hun i 2016 startet på utdanning for å bli klinisk ernæringsfysiolog (KEF). Hun ble autorisert og ferdig utdannet KEF i 2021. 


 • Elise Marlen Paulsen, Karin Charlotta Maria Rylander, Magritt Brustad, Torill Miriam Enget Jensen :
  Pre-diagnostic intake of vitamin D and incidence of colorectal cancer by anatomical subsites: the Norwegian Women and Cancer Cohort Study (NOWAC)
  British Journal of Nutrition 2023 ARKIV / DOI

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Forskningsinteresser

  • Ernæringsepidemiologi 
  • Kreftepidemiologi
  • Vitamin D 
  • Periodontitt
  • Immunmarkører

  Undervisning

  Elise har undervist eller underviser på disse kursene:

  • ERN-1001: Matvarekunnskap og matvaretrygghet
   - Introduksjon til makro - og mikronæringsstoffer
  • ERN-2001: Grunnleggende epidemiologi, statistikk og kostvurderingsmetoder 
   - Kjøkkenlab: Berikning
  • PAR-1110-1: Anatomi, fysiologi og biokjemi
   - Ernæringslære
  • SYP-1110 1: Anatomi, fysiologi og biokjemi
   - Ernæringslære
  • TPL-1006-1: Klinisk tannpleie l
   - Ernæringslære  CV

  2022-2026:                                      Doktorgradsprogram, ph.d i ernæring

  2021-2022:                                      Forskningsassistent                                                    

  2012-2016:                                      Frisør

  2009-2010:                                      Frisørlærling

  Utdanning:

  2019-2021: Mastergrad i klinisk ernæring, UiT Norges arktiske universitet, 2021. Tittel mastergradsoppgave: "Prediagnostisk inntak av vitamin D og insidens av tykk- og endetarmskreft i den norske Kvinner og kreft-studien (NOWAC)".

  2016-2019: Bachelor i ernæring, UiT Norges arktiske universitet, 2019. Tittel bachelorgrad "Er det en sammenheng mellom D-vitamin status og overlevelse blant pasienter med kolorektal kreft? - en litteraturstudie".

  2010: Mottok svennebrev som frisør

  2008-2009: Skolegang på Frisørakademiet, Hair Art Skolen: Oslo