Bilde av Husberg, Vendela
Bilde av Husberg, Vendela
Institutt for psykologi vendela.husberg@uit.no Tromsø

Vendela Husberg


Stillingsbeskrivelse

Stipendiat i psykiatrisk epidemiologi i perioden 2021-2023. Jeg arbeider med befolkningsdata fra Tromsøundersøkelsen og forsker på tematikk knyttet til risikofyllt alkoholbruk i befolkningen.


 • Vendela Husberg, Laila Arnesdatter Hopstock, Oddgeir Friborg, Jan H Rosenvinge, Svein Bergvik, Kamilla Rognmo :
  Epidemiology of comorbid hazardous alcohol use and insomnia in 19 185 women and men attending the population-based Tromsø Study 2015–2016
  BMC Public Health 2022 ARKIV / DOI
 • Vendela Husberg-Bru, Anne Katrine Bergland, Svetlana Ondrasova Skurtveit, Torgeir Gilje Lid :
  Pasientforløp etter en Alkohol-intervensjon på Somatisk Sykehus: TRAITS Hospital
  2023
 • Vendela Husberg-Bru, Kamilla Rognmo, Marijke Veenstra :
  Dimensjoner av sosial ulikhet i eldre år: Alkoholbruk før og etter pensjonsalder
  2023
 • Vendela Husberg-Bru, Kamilla Rognmo, Marijke Veenstra :
  Alkoholbruk etter overgangen til pensjon: En befolknings basert studie fra Tromsøundersøkelsen (2007-2016)
  2023
 • Vendela Husberg :
  Which potentially traumatic events are highest associated with hazardous alcohol use?
  2022
 • Vendela Husberg, Laila Arnesdatter Hopstock, Oddgeir Friborg, Jan H Rosenvinge, Svein Bergvik, Kamilla Rognmo :
  The risk and prevalence of insomnia among individuals with alcohol use disorder: Results from the Tromsø study.
  2019
 • Vendela Husberg, Laila Arnesdatter Hopstock, Oddgeir Friborg, Jan H Rosenvinge, Svein Bergvik, Kamilla Rognmo :
  Insomnia and alcohol use disorder: Findings from a population based study
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Forskningsinteresser er primært knyttet til psykiatrisk epidemiologi og bruk av befolkingsbaserte studier. 

  • Risikofyllt alkoholbruk
  • Alkohol og psykologiske traumer
  • Alkoholbruk og livsoverganger
  • Samtidig alkohol og søvnproblemer
  • Alkohol og helsetjenestebruk