Helene Skjønhals Jensen


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Stipendiat i fartøyteknologi for kystflåten, utviklingen til nå og fremtidige teknologisk muligheter.


 • Helene Skjønhals Jensen :
  Adding value or profit
  2018
 • Bernt Arne Bertheussen, Bent Dreyer, Helene Skjønhals Jensen :
  Are the Norwegian cod fisheries locked-in in a value destructive volume logic?
  2018
 • Bent Dreyer, John Roald Isaksen, Helene Skjønhals Jensen :
  Strukturutviklingen i torsketrål- og ringnotflåten
  2016
 • Bent Dreyer, John Roald Isaksen, Helene Skjønhals Jensen :
  Structure development –Trawlers and purse seiners
  2016
 • Helene Skjønhals Jensen, Bent Dreyer :
  Jakten på havets sølv - hvem tar gull? - fangststrategier i ringnotflåten
  UiT Norges arktiske universitet 2016 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Forskningsområdet mitt er utviklingen av Norges kystfiskeflåte, med spesielt fokus på det teknologiske. Prøver også å få et innblikk i hva som skal til for at ny teknologi kommer i bruk i dette segmentet av den norske fiskeflåten.

  Kystfiske, Norsk fiskeri, Etikk, KI-Etikk, Statistikk, Samfunnsutvikling, Teknologiske nyvinninger, Adopsjon av teknologi, Fangstmetoder innen fiskeri, Kunstig intelligens, Algoritmer, oppgave-analyse (kognitive), Service design, mixed-methods


  Medlem i forskningsgruppe
  Norges fiskerihøgskole A416


  Klikk for større kart