No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi kristin.asdal@uit.no

Kristin Asdal


Professor II


 • Tone Druglitrø, Kristin Asdal :
  Experimenting with care and cod: On document-practices, versions of care and fish as the new experimental animal
  Social Studies of Science 2024 ARKIV / DOI
 • Kristin Asdal :
  From scarce resources to ‘the good economy’: a new ‘version of economization’ replacing Weber’s rational ascetism as the capitalist spirit?
  Journal of Cultural Economy 2023 ARKIV / DOI
 • Colin Hoag, Josiah Heyman, Kristin Asdal, Hilde Reinertsen, Matthew Hull :
  Government Analytics. Using Anthropological Methods
  World Bank 2023 ARKIV / DOI
 • Kristin Asdal :
  The Nature and Politics of Documents: The Anthropocene as a Document Site
  Scandinavian Academic Press 2023 ARKIV / DATA
 • Kristin Asdal, Béatrice Cointe :
  Writing good economics: How texts ‘on the move’ perform the lab and discipline of experimental economics
  Social Studies of Science 2022 DOI
 • Kristin Asdal, Béatrice Cointe, Bård Hobæk, Hilde Reinertsen, Tone Huse, Silje Rebecca Morsman m.fl.:
  'The good economy': a conceptual and empirical move for investigating how economies and versions of the good are entangled
  BioSocieties 2021 ARKIV / DOI
 • Kristin Asdal, Béatrice Cointe :
  Experiments in co-modification: a relational take on the becoming of commodities and the making of market value
  Journal of Cultural Economy 2021 DOI
 • Kristin Asdal, Bård Hobæk :
  The modified issue: Turning around parliaments, politics as usual and how to extend issue-politics with a little help from Max Weber
  Social Studies of Science 2020 ARKIV / DOI
 • Kristin Asdal :
  Foucaults metode og nyliberalismen. Eller skal vi heller snakke om den grenseløse og intense innovasjonsøkonomien?
  Agora 2020
 • Marte Mangset, Kristin Asdal :
  Bureaucratic power in note-writing: authoritative expertise within the state
  British Journal of Sociology 24. mai 2018 ARKIV / DOI
 • Hilde Reinertsen, Kristin Asdal :
  Calculating the blue economy: producing trust in numbers with business tools and reflexive objectivity
  Journal of Cultural Economy 2019 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Kristin Asdal :
  Is ANT equally good in dealing with local, national and global natures?
  Routledge 2019 DOI
 • Kristin Asdal :
  Å gjøre oppdrettstorsk spiselig. Innovasjonsprosa som verdsettingsverktøy.
  Pax Forlag 2018
 • Kristin Asdal, Helge Jordheim :
  Texts on the Move: Textuality and Historicity Revisited
  History and Theory 2018 DOI
 • Hilde Reinertsen, Kristin Asdal :
  Ikke lenger uberegnelig og uregjerlig? Visjoner om et kalkulerbart, produktivt og bærekraftig hav i politiske tekster
  Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2018 ARKIV
 • Kristin Asdal :
  "Interested Methods" and "Versions of Pragmatism"
  Science, Technology and Human Values 2018 ARKIV / DOI
 • Kristin Asdal, Tone Druglitrø :
  Modifying the biopolitical collective. The law as a moral technology
  Routledge 2017 DOI
 • Kristin Asdal, Tone Druglitrø, Steve Hinchliffe :
  Introduction. The more than human condition: Sentient creatures and versions of biopolitics
  Routledge 2017 DOI
 • Kristin Asdal, Tone Huse :
  Nature-Made Economy: Cod, capital and the great economization of the ocean
  MIT Press 2023
 • Kristin Asdal, Hilde Reinertsen :
  Doing document analysis: A practice-oriented method
  Sage Publications 2022
 • Kristin Asdal, Hilde Reinertsen :
  Hvordan gjøre dokumentanalyse: En praksisorientert metode
  Cappelen Damm Akademisk 2020
 • Kristin Asdal, Tone Druglitrø, Steve Hinchliffe :
  Humans, Animals and Biopolitics: The More Than Human Condition
  Routledge 2017
 • Silje Rebecca Morsman, Kristin Asdal :
  Challenge experiments and choreographies of cod immunology
  2023
 • Tone Huse, Kristin Asdal :
  Natur og økonomi i havets brytningstid
  2023
 • Tone Huse, Kristin Asdal :
  Presentation, TIK Lounge and Launch Seminar, Nature-Made Economy
  2023
 • Tone Huse, Kristin Asdal :
  Natur og økonomi: evige motsatser?
  2023
 • Kristin Asdal :
  Et forsvar for kvalitetsvurderinger og fagfellevurderinger
  Khrono.no 26. januar 2023 FULLTEKST
 • Kristin Asdal :
  Å arve verden
  Vinduet 16. mai 2023 FULLTEKST
 • Stine Engen, Kristin Asdal :
  A new market for finance: how finance is becoming the new environmental actor
  2022
 • Stine Engen, Kristin Asdal :
  Good money for the good economy? The financialization of the environment and the politicization of finance
  2022
 • Marie Stilling, Kristin Asdal, Tone Druglitrø :
  Forskningsdagene: Hvalrossen Freya. Fornuft og følelser
  2022
 • Bård Lahn, Kristin Asdal :
  Carbon connections: On the work of making climate change an issue for politics and government
  2022 FULLTEKST
 • Kristin Asdal :
  Tellekanter kan være bra, særlig for damer
  Khrono.no 15. februar 2022 FULLTEKST
 • Hedda Susanne Molland, Dolly Jørgensen, Kristin Asdal, Marit Ruge Bjærke :
  Panelsamtale: Hva er miljøhumaniora?
  2021
 • Kjetill Sigurd Jakobsen, Finn-Eirik Johansen, Shuo Wang Qiao, Kristin Asdal, Tone Druglitrø, Silje Rebecca Morsman :
  Torsken skrotet deler av immunforsvaret. Hva kan vi lære av det?
  Aftenposten Viten 02. juni 2021 FULLTEKST
 • Kristin Asdal, Hilde Reinertsen :
  Hvordan gjøre dokumentanalyse? En praksis-orientert metode
  2021
 • Kristin Asdal, Hilde Reinertsen :
  Including documents in the repertoire of practices: A method
  2021
 • Kristin Asdal, Bård Lappegård Lahn :
  Oil matters: Tools of governing and tools of valuation in turning oil into a risky asset
  2021
 • Kristin Asdal :
  Det går et gjenferd gjennom nyliberalismekritikken
  Morgenbladet 2021
 • Kristin Asdal, Bård Lappegård Lahn :
  Valuing the oil economy: On climate targets and ‘tools of valuation’
  2020
 • Trine Nickelsen, Kristin Asdal, Hilde Reinertsen :
  Dokumentene former livene våre - og hele samfunnet
  23. november 2020 FULLTEKST
 • Kristin Asdal, Hilde Reinertsen :
  Following viruses - following documents
  Teknovatøren 2020
 • Kristin Asdal, Hilde Reinertsen, Anders Brenna :
  Podcast: Den blå økonomien
  03. februar 2020 DATA
 • Kristin Asdal :
  Thomas Brandt, Mats Ingulstad, Eirinn Larsen, Marte Mangset & Vera Schwach Avhengig av forskning. De norske forskningsrådenes historie Oslo: Fagbokforlaget 2018. 688 sider
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2019 DOI
 • Tone Druglitrø, Kristin Asdal :
  Accounts that may move: Material-semiotics and the more-than-human condition
  2018
 • Hilde Reinertsen, Kristin Asdal :
  Humaniora til havs. Politiske dokumenter som kunnskapshistoriske tilnærminger til humanistisk miljøforskning
  2018
 • Hilde Reinertsen, Kristin Asdal, Bård Hobæk :
  The little tools of large-scale visions: Seeing like a firm. Conference presentation
  2017
 • Kristin Asdal, Bård Hobæk, Hilde Reinertsen :
  Hvem former havsatsingen?
  Dagens næringsliv 14. juni 2016
 • Hilde Reinertsen, Kristin Asdal, Bård Hobæk :
  The Little Tools of Large Scale Visions: Seeing Like a Firm
  2016
 • Kristin Asdal, Bård Hobæk, Hilde Reinertsen :
  Ble Helgesen akterutseilt?
  Dagens næringsliv 07. juni 2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →