Kim-Roger Trøite


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Stipendiat med prosjektet "koherens i formueretten". 
Medlem i forskningsgruppe