Bilde av Forslund, Lina Karin Hellen Gulle
Bilde av Forslund, Lina Karin Hellen Gulle
Institutt for helse- og omsorgsfag lina.forslund@uit.no +4777645944 Her finner du meg

Lina Karin Hellen Gulle Forslund


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Stipendiat i prosjektet RehabLos.


 • Marit Frogum, Erlend Vik, Lina Karin Hellen Gulle Forslund, Marianne Eliassen :
  "Det handler jo om hvordan en spør": En kvalitativ metasyntese om fysioterapeuters tverrsektorielle samhandling
  Fysioterapeuten 2023
 • Lina Forslund, Cathrine Arntzen, Morten Nikolaisen, Astrid Gramstad, Marianne Eliassen :
  Physiotherapy as part of collaborative and person-centered rehabilitation services: the social systems constraining an innovative practice
  Physiotherapy Theory and Practice 2023 DOI
 • Gunnar Ellingsen, Cathrine Arntzen, Lina Forslund, Morten Nikolaisen, Marianne Eliassen, Astrid Gramstad m.fl.:
  Designing digital systems for rehabilitation practices
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2023 ARKIV / DOI
 • Cathrine Arntzen, Marianne Eliassen, Morten Andre Nikolaisen, Lina Karin Hellen Gulle Forslund :
  Banbrytande cancerstöd inspirerar – i Norge
  13. mars 2023
 • Cathrine Arntzen, Marianne Eliassen, Astrid Gramstad, Morten Nikolaisen, Lina Forslund :
  RehabLos-studien: Ergoterapeuters bidrag i rehabiliteringsmodell for økt arbeid- og samfunnsinkludering til voksne med ervervet hjerneskade
  2022
 • Cathrine Arntzen, Marianne Eliassen, Astrid Gramstad, Morten Nikolaisen, Lina Forslund :
  RehabLos- presentasjon av et samskapingsprosjekt innefor rehabiliteringsfeltet
  2022
 • Morten Nikolaisen, Lina Forslund, Marianne Eliassen, Cathrine Arntzen, Astrid Gramstad :
  RehabLos-prosjektet: erfaringer med samskapende tjenestedesign i utvikling av en ny modell for rehabilitering av personer med ervervet hjerneskade
  2022

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Undervisning

  Tilknyttet Master i Helsefaglig Utviklingsarbeid.    Medlem i prosjekt