Martin Christensen


Ph.D.-stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Stipendiat i Paediatric Infection Group,

Institutt for klinisk medisin

Det helsevitenskapelige fakultet 

UiT Norges arktiske universitet


 • Rebecca Ashley Gladstone, Alan McNally, Anna Kaarina Pöntinen, Gerry Tonkin-Hill, John A. Lees, Kusti Onni Skytén m.fl.:
  Emergence and dissemination of antimicrobial resistance in Escherichia coli causing bloodstream infections in Norway in 2002–17: a nationwide, longitudinal, microbial population genomic study
  Lancet Microbe 29. juni 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Jeg fokuserer på Coagulase-negative staphylococci (CNS), spesielt Staphylococcus haemolyticus. Mitt mål er å forstå genetiske forskjeller mellom invasive og kommensale isolater, spesielt knyttet til polysakkaridkapsel (CP) gener i tillegg til biofilmdannelse. Studiene retter seg mot å avdekke hvordan ulike kapseltyper og biofilmdanelse påvirker bakteriens evne til å forårsake infeksjoner og motstå immunforsvaret, med potensielle implikasjoner for behandlingsmetoder med tanke på immunkompromitterte barn."

  Undervisning

  Jeg er medlærer hjelpelærer for førsteårsstudenter i biomedisin, biokjemi og biologi.  Medlem i prosjekt