Bilde av van Greevenbroek, Koen
Bilde av van Greevenbroek, Koen
Institutt for informatikk koen.v.greevenbroek@uit.no +4777660377 Tromsø REALF A 146

Koen van Greevenbroek


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Eg har ein 4-års stipendiatstilling (2020-2024) som fører til ein doktorgrad i informatikk. Forskinga mi er i energisystemmodellering (sjå forsking og undervisings-fanen) med eit fokus på matematisk optimering. Ein fjerdedel av stillinga består av pliktarbeid (undervising mm).


 • Aleksander Grochowicz, Koen van Greevenbroek, Fred Espen Benth, Marianne Zeyringer :
  Intersecting near-optimal spaces: European power systems with more resilience to weather variability
  Energy Economics 2023 ARKIV / DOI
 • Desen Kirli, Johannes Hampp, Koen van Greevenbroek, Rebecca Grant, Matin Mahmood, Maximilian Parzen m.fl.:
  PyPSA meets Africa: Developing an open source electricity network model of the African continent
  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 2021 ARKIV / DOI
 • Koen van Greevenbroek, Jonathan Jedwab :
  A new structure for difference matrices over abelian p-groups
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2019 DOI
 • Koen van Greevenbroek :
  Design flexibility in energy systems planning: near-optimal feasible spaces
  2023
 • Koen van Greevenbroek, Aleksander Grochowicz :
  Effect of different weather years on policymakers’ decision space
  2022
 • Aleksander Grochowicz, Koen van Greevenbroek, Fred Espen Benth, Marianne Zeyringer :
  Intersecting near-optimal spaces for robust energy systems
  2022
 • Koen van Greevenbroek, Lars-Stephan Klein :
  Opportunities for thermal energy storage in Longyearbyen
 • Koen van Greevenbroek, Chiara Bordin, Sambeet Mishra :
  Flexible time aggregation for energy systems modelling
  Energy Informatics 2021 ARKIV / DOI
 • Koen van Greevenbroek :
  Averaging curves under the dynamic time warping distance
  2020 FULLTEKST

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Energisystemmodellering, planlegging av energiinfrastruktur, det grøne skiftet, fornybare energisystem, Europeisk integrasjon, matematisk modellering og optimalisering, moglegheitsrom og nær-optimale løysingar, effekt av klima og vær på fornybare energisystem.

  Forskinga mi handlar om å kartleggja korleis energisystemet vårt kan kome til å sjå mot 2050 då Europa skal nå netto null utslepp. Kva er mogleg å få til innanfor det som er teknisk haldbart og ikkje for dyrt? Til dette tek eg i bruk store matematiske optimaliseringsmodellar og tøyar dei for å få eit best mogleg bilete av løysingsrommet.

  Det visar seg at det er mange veier fram mot målet, og der tradisjonell forsking har fokusert på kostnadsoptimale løysingar som kan gje eit snevert blikk, visar leitinga etter nær-optimale løysingar at me har svart mange val og moglegheitar. Enkelte teknologiar slik som vindkraft på land og vindkraft til havs kan byttast ut mot kvarande i stor grad, og det finnes mange kjelder til fleksibilitet (nettkapasitet, lagring, topp-produksjon) som kan få eit fornybar-basert system til å gå rundt.

  Eit spesifikt forskingsområde eg jobbar med er korleis me kan klimaendringar og variasjon i vind og vær best mogleg inn i betraktning når me planleggjar energisystemet mot 2050, og kva planar er most robuste mot varierande vær. (Sjå doi.org/jcgm)

  Eit anna prosjekt handlar om regional interesser, og korleis infrastrukturbeslutningane i ein region kan påverke resten av kontinentet. Korleis vil til dømes (mangel på) investeringar i ulike fornybare kraftkjelder på kontinentet påverka Nordens agenda og moglegheitsrom?

  Eg vektlegger open forsking (med open data, open kode og opne forskingsresultat) i arbeidet mitt; det bidreg til betre samarbeid og meir pålitelege konklusjonar. Sjå også Github-profilen min (github.com/koen-vg)

  Undervisning

  • Vår 2021: gruppelærar i INF-1101 - Datastrukturar og Algoritmar.
  • Haust 2021: gruppelærar i INF-3210 - Green Computing.
  • Vår 2022: gruppelærar i INF-1101 - Datastrukturar og Algoritmar.
  • Vår 2023: utvikling av emnematerial samt forelesingar i INF-1101 - Datastrukturar og Algoritmar.

  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  • 2020 - 2024: Doktorgrad i energiinformatikk, UiT Norges arktiske universitet
  • 2018 - 2020: Mastergrad i matematikk, Universität Bonn, Tyskland
  • 2014 - 2017: Bachelorgrad i matematikk, Simon Fraser University, Canada