Dummy personkort bilde

Vatne, Christine

Forsker Institutt for samfunnsvitenskap
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Vatne, Christine. Kulturfeltet som inntak til integrering - En studie av kulturaktiviteters potensiale som integreringsarenaer. (https://munin.uit.no/handle/10037/19380) 2020.

  • Vatne, Christine; Fredrik, Mortensen. Teater som relasjonsbyggende møteplass. 2020.

  • Vatne, Christine. Kulturfeltet som inntak til integrering - En studie av kulturaktiviteters potensiale som integreringsarenaer. (https://munin.uit.no/handle/10037/19380) 2020.

  • Vatne, Christine; Fredrik, Mortensen. Teater som relasjonsbyggende møteplass. 2020.

  • [Loading...]