• Vatne, Christine. Kulturfeltet som inntak til integrering - En studie av kulturaktiviteters potensiale som integreringsarenaer. (data) 2020.
  • Vatne, Christine; Fredrik, Mortensen. Teater som relasjonsbyggende møteplass. 2020.
  • Se alle arbeider i CRIStin →