Fredrikke Fjellberg Moldenæs


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Doktorgradsstipendiat - prosjektet «Children´s Right to Health».


 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Voldsutsatte minoritetskvinners rettssikkerhet i Norge
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 29. mai 2020 ARKIV / DOI
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Barnekonvensjonen 20 år som norsk lov - Reelle forbedringer og utfordringer for barn som søker asyl i Norge
  2023
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Rettssikkerhet for barn som flykter til Norge
  2023
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Retten til helse, sårbarhet og ulike oppholdstillatelser som gis til barn som søker asyl i Norge
  2023
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Barn på flukt - Hvorfor får noen barn mer hjelp enn andre?
  2023
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  The right to health for asylum-seeking children in Norway - particularly the use of vulnerability theory in legal research
  2023
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Vulnerability theory, and the States responsibility towards vulnerability, health, and caregiving for unaccompanied asylum-seeking children in Norway
  2022
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Barnekonvensjonen i praksis - med særlig fokus på utlendingsloven og situasjonen for barn som flykter til Norge
  2022
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Disability and the use of vulnerability theory
  2022
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Sårbarhetsteori og barns rett til helse i en nordisk velferdsmodell
  2021
 • Fredrikke Fjellberg Moldenæs :
  Retten til helse for mindreårige asylsøkere – særlig om bruk av sårbarhetsteori i rettslig analyse
  2021

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Barnerett, menneskerettigheter, utlendingsrett og velferdsrett, særlig sårbarhetsteori og barn, barns menneskerettigheter og barns rett til helsehjelp.

  Undervisning

  UiT Norges arktiske universitet

  Seminarundervisning i barns menneskerettigheter, 5. avdeling 

  Seminarundervisning i velferdsrett, 2. avdeling 

  Seminarundervisning i barnerett, 1. avdeling

   

  Øvrige undervisningsoppdrag

  Mentor for ph.d.-student ved Det juridiske fakultet UiT

  Veileder og sensor på masterstudiet ved Det juridiske fakultet 

  Kontaktlærer praksis, 4. avdeling UiT

  Skrivekurs, 1. avdeling UiT


  Medlem i forskningsgruppe