Fredrikke Fjellberg Moldenæs


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Doktorgradsstipendiat - prosjektet «Children´s Right to Health».Forskningsinteresser

Barnerett, menneskerettigheter, utlendingsrett og velferdsrett, særlig sårbarhetsteori og barn, barns menneskerettigheter og barns rett til helsehjelp.

Undervisning

UiT Norges arktiske universitet

Seminarundervisning i barnerett, 1. avdeling

Seminarundervisning i velferdsrett, 2. avdeling 

Seminarundervisning i barns menneskerettigheter, 5. avdeling 

 

Øvrige undervisningsoppdrag

Mentor for ph.d.-student  

Veileder og sensor på masterstudiet ved Det juridiske fakultet i Tromsø 

Kontaktlærer praksis, 4. avdeling UiT

Skrivekurs, 1. avdeling UiT


Medlem i forskningsgruppe
TEO-H4 4.536

Klikk for større kart