#
#
Institutt for arktisk og marin biologi runar.kjar@uit.no +4777660294 Tromsø NFH C 220

Runar Kjær


Overingeniør Ferskvannsøkologisk Faggruppe

Stillingsbeskrivelse

Overingeniør i ferskvannsøkologisk- faggruppe.

Planlegging og gjennomføring av feltarbeid.

Telemetri: fangst, merking og analyse av data.

Bruk av elektronisk fiskeapparat innen forskning/forvaltning, kurs og undervisning.

Bred erfaring fra arbeid med overvåkning- og registrering av lakselus på vill laksefisk.

Kystskipper/Fritidsskippersertifikat (D5L).


  • Grenier, Gabrielle; Smalås, Aslak; Kjær, Runar; Knudsen, Rune. Environmentally modulated repeat evolution of polymorphic Arctic charr life history traits. Frontiers in Ecology and Evolution 2021; Volum 9. ISSN 2296-701X.s 1 - 11.s doi: 10.3389/fevo.2021.771309.
  • Moccetti, Paolo Maria; Siwertsson, Anna; Kjær, Runar; Amundsen, Per-Arne; Præbel, Kim; Tamayo, Ana-Maria Peris; Power, Michael; Knudsen, Rune. Contrasting patterns in trophic niche evolution of polymorphic Arctic charr populations in two subarctic Norwegian lakes. Hydrobiologia 2019; Volum 840 (1). ISSN 0018-8158.s 281 - 299.s doi: 10.1007/s10750-019-3969-9.
  • Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke. Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2019 : Sluttrapport til Mattilsynet. (fulltekst) 2019 (2019-35). ISSN 1893-4536.
  • Nilsen, Rune; Serra Llinares, Rosa Maria; Mohn, Agnes Marie; Kjær, Runar; Sandvik, Anne Dagrun; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Lehmann, Gunnar Bekke. Lakselusinfestasjon på vill laksefisk våren 2019 - Framdriftsrapport til Mattilsynet. (fulltekst) 2019 (2019 - 27). ISSN 1893-4536.
  • Nilsen, Rune; Elvik, Kristine Marit Schrøder; Serra Llinares, Rosa Maria; Sandvik, Anne Dagrun; Kjær, Runar; Karlsen, Ørjan; Finstad, Bengt; Berg, Marius; Lehmann, Gunnar Bekke. Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2018 - Sluttrapport til Mattilsynet. (fulltekst) 2019 (2019 - 22). ISSN 1893-4536.
  • Se alle arbeider i CRIStin →