Bilde av Sant, Charlotte
Foto: Christian Halvorsen

Charlotte Sant


Stipendiat teoretisk lingvistikk

Stillingsbeskrivelse

Eg er stipendiat i teoretisk lingvistikk ved CASTLFish ved Institutt for språk og kultur. Eg er interessert i tverrsnittet mellom syntaks og semantikk, altså korleis ord, frasar og setningar heng saman og korleis meining kjem fram i naturlege språk. Prosjektet mitt handlar om forholdet mellom semantikk og pragmatikk, spesielt i tilfelle kor hendingssemantikk og tellelegheit står sentralt.

 

Eg har ein mastergrad i komparativ syntaks og semantikk frå University of York, og ein bachelorgrad i engelsk språk og litteratur frå NTNU.

Eg er medlem av CASTLFishØy(e)Lab (ved NTNU) og AcqVA (UiT & NTNU).

 

 • Charlotte Sant, Gillian C Ramchand :
  Occasional-type frequency adjectives and quantification over stages
  Semantics and Linguistic Theory (SALT proceedings) 2022 DOI
 • Anastasia Kobzeva, Charlotte Sant, Parker T. Robbins, Myrte Titia Vos, Terje Lohndal, Dave Whitney Kush :
  Comparing Island Effects for Different Dependency Types in Norwegian
  Languages 2022 ARKIV / DOI
 • Dave Kush, Charlotte Sant, Sunniva Briså Strætkvern :
  Learning Island-insensitivity from the input: A corpus analysis of child- and youth-directed text in Norwegian
  Glossa: a journal of general linguistics 2021 ARKIV / DOI
 • Charlotte Sant :
  Comparing apples and oranges: what grinding and portioning can tell us about gender and atomicity
  2023
 • Sergey Minor, Anna Alexandra Kamenetski, Natalia Mitrofanova, Charlotte Sant, Myrte Titia Vos, Gillian Catriona Ramchand :
  Electrophysiological Correlates of Minimal Phrasal Composition in Comprehension
  2023
 • Charlotte Sant :
  Pannekakesetningar, massesubstantiv og hendingar
  2022
 • Charlotte Sant :
  Occasional-type frequency adjectives and pluractionality
  2022
 • Charlotte Sant, Gillian C Ramchand :
  Occasional-type frequency adjectives: pluractionality and stages
  2022
 • Charlotte Sant, Gillian C Ramchand :
  Occasional-type frequency adjectives and quantification over stages
  2022
 • Charlotte Sant :
  The pluractional reading of frequency adjectives
  2021
 • Gillian C Ramchand, Charlotte Sant :
  Korleis gjer me stipendiatar til akademikarar?
  Khrono.no 11. mars 2021
 • Charlotte Sant :
  "Generic" frequency adjectives aren't generic and "adverbial" frequency adjectives aren't adverbial: evidence from Norwegian
  2021
 • Charlotte Sant :
  Språkdemping kan kanskje vera bra, ikkje sant?: Ei utforsking av språkdemping i semantikken og som kjønna fenomen
  RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2020
 • Michael Travis Putnam, Charlotte Sant :
  (The Lack of) Allomorphy in Mainland Scandinavian Anticausatives
  2020
 • Michael Travis Putnam, Charlotte Sant :
  Lexicalizing modality: voice exponency in the Eigersund (Norwegian) dialect
  2020
 • Charlotte Sant :
  Indo-European microvariation in scalar expressions
  2020
 • Charlotte Sant :
  The degree modification of nouns and the issue of lexical categories
  2019
 • Charlotte Sant :
  Norsk fagspråk er undervisaren sitt ansvar
  Khrono.no 25. februar 2019
 • Charlotte Sant :
  Gradering av nominale predikat i norsk
  2019
 • Charlotte Sant, Sunniva Briså Strætkvern, Dave Whitney Kush :
  En konstruksjon vi ikke ennå forstår hva er: en korpusstudie av syntaktiske øybrudd i norsk
  2019
 • Charlotte Sant :
  Nynorsk er ikkje tvang
  Khrono.no 02. september 2019
 • Charlotte Sant :
  'Very Monday Feeling': The degree modification of complex nominals
  2019
 • Charlotte Sant :
  Linguistic Horizons: Gradability
  Babel: the language magazine 2019
 • Charlotte Sant :
  There is no word for 'thank you' in Dothraki: dei største konstruksjonsspråka i filmverda
  RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2018
 • Charlotte Sant :
  Being 'very student': Gradability of nouns in English and Norwegian.
  2018
 • Charlotte Sant :
  The Degree Modification of Multidimensional Predicates
  2018
 • Charlotte Sant :
  Å sitje fast i mellomspråket: Perspektiv frå ein vaksen andrespråksinnlærar
  RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2017
 • Charlotte Sant :
  "Det er utrolig så rask han er?": An exploration of the Norwegian embedded exclamative
  RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim 2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  teoretisk semantikk og syntaks; modifisering; hendingssemantikk

  Undervisning

  Eg har undervisningserfaring frå følgande emne:

  UiT:

  • ENG-1014 English in Use (H22)
  • NOR-1011 Moderne språkstruktur (H21)
  • ENG-1015 Introduction to English Word and Sentence Structure (V21)

   

  NTNU:

  • ENG1101 English Linguistics
  • ENG1001 Global English
  • ENG1201 Proficiency and Grammar
  • ENG6023 Global English
  • ENG6010 Proficiency
  • ENG6020 Linguistics and Language Acquisition
  • NORD1102 Grammatikk og pragmatikk

   

  Dronning Mauds Minne Høgskole (vikar):

  • BFSTM1043-1 Språk, tekst og matematikk

   

  Høgskulen i Volda (ekstern sensor)

  • NO111S Språket som system

  Medlem i forskningsgruppe  Vedlegg: