Bilde av Høyem, Audhild
Foto: Zoltan Tot
Bilde av Høyem, Audhild
Senter for omsorgsforskning Nord audhild.hoyem@uit.no 90547197 Her finner du meg

Audhild Høyem


Postdoktor


 • Inger Johansen, Mari Klokkerud, Audny Anke, Janne-Birgitte Børke, Thomas Glott, Uno Hauglie m.fl.:
  A quality indicator set for use in rehabilitation team care of people with rheumatic and musculoskeletal diseases; Development and pilot testing
  BMC Health Services Research 2019 ARKIV / DOI
 • Audhild Høyem, Barbara Deede Gammon, Gro Karine Rosvold Berntsen, Aslak Steinsbekk :
  Policies Make Coherent Care Pathways a Personal Responsibility for Clinicians: A Discourse Analysis of Policy Documents about Coordinators in Hospitals
  International Journal of Integrated Care (IJIC) 2018 ARKIV / DOI
 • Audhild Høyem, Barbara Deede Gammon, Gro Karine Rosvold Berntsen, Aslak Steinsbekk :
  Keeping one step ahead: A qualitative study among Norwegian health-care providers in hospitals involved in care coordination for patients with complex needs
  International Journal of Care Coordination 2018 ARKIV / DOI
 • Gro Karine Rosvold Berntsen, Audhild Høyem, Idar Lettrem, Cornelia Ruland, Markus Rumpsfeld, Barbara Deede Gammon :
  A person-centered integrated care quality framework, based on a qualitative study of patients' evaluation of care in light of chronic care ideals
  BMC Health Services Research 2018 ARKIV / DOI
 • Audhild Høyem :
  Koordinatorordning med kontinuitet som mål. Diskusjon av ordningen koordinator i spesialisthelsetjenesten i lys av forskning omkring continuity of care
  Orkana Forlag 2015 ARKIV / DOI
 • Audhild Høyem, Eline Thornquist :
  Et kritisk blikk på ICF - måleverktøy og forståelsesmodell
  Sykepleien Forskning 2010 FULLTEKST / DOI
 • Audhild Høyem :
  ICF i rehabilitering - forståelse og bruk
  Aldring og helse 2008
 • Marianne Eliassen, Audhild Høyem, Cathrine Arntzen :
  Holder fast på løsninger som ikke virker – svikter pasienter med rehabiliteringsbehov
  Dagens medisin 08. mars 2024 FULLTEKST
 • Martin Sollund Krane, Audhild Høyem :
  Etableringen av helsefellesskap som styringsgrep - en kritisk diskursanalyse
  2023
 • Audhild Høyem, Everard van Kemenade, Wilma van der Vlegel-Brouwer :
  A quality perspective on the ideal of coherent care pathways for patients with complex, long-term healthcare needs. A policy document analysis
  2023
 • Audhild Høyem :
  A critical perspective on coherent care pathways as an expression of healthcare quality
  2022
 • Audhild Høyem, Linda Madsen :
  Ethnography in the institutional context of long-term home care services: the use and role of checklists and other texts in daily care work
  2022
 • Jill-Marit Moholt, Audhild Høyem, Bodil Hansen Blix, Cathrine Arntzen :
  Helsepersonells erfaringer med ytelse av kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre stormottakere av somatiske sykehustjenester
  2022
 • Evelyn Solli Thomassen, Audhild Høyem :
  Lederes erfaringer med individuell plan i kommunal hjemmetjeneste. En kvalitativ intervjustudie
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST
 • Audhild Høyem :
  Municipal care services for users with long-term complex needs - an ongoing institutional ethnography
  2021
 • Jon Ivar Sørland, Audhild Høyem, Nancy Haugan, Kjersti Eide :
  Rehabilitering: Styrk de koordinerende enhetene!
  Dagens medisin 09. september 2021
 • Audhild Høyem, Jill-Marit Moholt, Gunnar Ellingsen, Cathrine Arntzen :
  Municipal care services for users with long-term complex needs- an ongoing institutional ethnography
  2021 OMTALE
 • Audhild Høyem :
  Innhold og sammenheng i tjenester og forløp til personer med langvarige og komplekse tjenestebehov
  2021
 • Audhild Høyem :
  Ny modell for koordinerende enhet i sykehus - under utvikling. Forsterket koordinerende enhet - et delprosjekt i Stormottakersatsingen UNN/kommunene
  2021 FULLTEKST
 • Audhild Høyem, Birgitte Forsaa Åbotsvik :
  Kontinuitet i forløpene for pasienter med langvarige og komplekse helsetjenestebehov – utfordringer og løsninger
  2020
 • Cathrine Arntzen, Audny Anke, Audhild Høyem, Anne Winther, Tove Hauan Løvli, Vegard Horne m.fl.:
  Rehabilitering i Nord Norge - kritisk under koronatida
  nordnorskdebatt.no 04. juni 2020
 • Audhild Høyem :
  Continuity of care for patients with long-term complex needs - implications for clinical hospital practice. A qualitative study
  UiT Norges arktiske universitet 2019 FULLTEKST
 • Audhild Høyem :
  Kontinuitet i tjenestene for pasienter med langvarige komplekse tjenestebehov – implikasjoner for klinisk sykehuspraksis
  2019
 • Audhild Høyem :
  Kontinuitet i tjenestene for pasienter med langvarige komplekse tjenestebehov – implikasjoner for klinisk sykehuspraksis
  2019
 • Audhild Høyem :
  Kontinuitet i tjenestene for pasienter med langvarige komplekse tjenestebehov – implikasjoner for klinisk sykehuspraksis
  2019
 • Audhild Høyem :
  Continuity of care for patients with long-term complex needs – implications for clinical hospital practice.
  2019
 • Audhild Høyem :
  Coordination work in hospitals for patients with complex, long-term needs - a proposed conceptual framework
  2018
 • Vår Mathisen, Astrid Gramstad, Cathrine Arntzen, Audhild Høyem :
  Brukermedvirkning i et tidsvindu
  2017
 • Audhild Høyem :
  Koordinatorroller i sykehus med mål om sammenhengende pasientforløp – policy og praksis
  2017
 • Audhild Høyem, Barbara Deede Gammon, Gro Karine Rosvold Berntsen, Aslak Steinsbekk :
  The balancing act. A study of coordination work in hospitals
  2016
 • Cathrine Arntzen, Astrid Gramstad, Vår Mathisen, Audhild Høyem :
  Ergoterapiforskning ved UiT, Norges arktiske universitet- Strategi for etablering av et sterkt fag- og forskningsmiljø i nord.
  Ergoterapeuten 2016
 • Audhild Høyem :
  Koordinatorordning og ulike perspektiv på kontinuitet
  2016
 • Audhild Høyem :
  Personal patient coordinators in specialized health care as a means to tailor individual pathways for patients with long term complex needs of service.
  2015
 • Audhild Høyem, Barbara Deede Gammon, Gro Karine Rosvold Berntsen :
  Three new coordinator roles in Norwegian specialized health care – a policy-document analysis
  2015
 • Audhild Høyem, Toril Beate Røssvoll :
  Utfordringer knyttet til rollen som pasientkoordinator
  2015 OMTALE
 • Audhild Høyem, Barbara Deede Gammon, Gro Karine Rosvold Berntsen :
  Person-centered coordination in hospitals: A review at the crossroads of research and policy
  2015
 • Audhild Høyem :
  ICF i rehabilitering - forståelse og bruk
  UiT Norges arktiske universitet 2007 FULLTEKST / SAMMENDRAG

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Helsetjenesteforskning, koordinere tjenester, pasientforløp, rehabilitering, internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse. Kvalitativ forskningsmetodikk. 

  Undervisning

  • Pasientforløp som uttrykk for helhetlige og koordinerte tjenester. Politiske føringer, utfordringer i praksis, evaluering og forskning
  • Når styringsprinsipper møter praksis i helsetjenesten