#
#
Senter for omsorgsforskning Nord audhild.hoyem@uit.no 90547197 Tromsø

Audhild Høyem


Postdoktor


 • Johansen, Inger; Klokkerud, Mari; Anke, Audny; Børke, Janne-Birgitte; Glott, Thomas; Hauglie, Uno; Høyem, Audhild; Klovning, Atle; Lande, Karin Anna; Larsen, Mona; Nordvik, Jan Egil; Wigers, Sigrid Hørven; Øyeflaten, Irene Larsen; Hagen, Kåre Birger; Kjeken, Ingvild. A quality indicator set for use in rehabilitation team care of people with rheumatic and musculoskeletal diseases; Development and pilot testing. BMC Health Services Research 2019; Volum 19. ISSN 1472-6963.s doi: 10.1186/s12913-019-4091-4.
 • Høyem, Audhild; Gammon, Barbara Deede; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Steinsbekk, Aslak. Policies Make Coherent Care Pathways a Personal Responsibility for Clinicians: A Discourse Analysis of Policy Documents about Coordinators in Hospitals. International Journal of Integrated Care (IJIC) 2018; Volum 18 (3). ISSN 1568-4156.s doi: 10.5334/ijic.3617.
 • Berntsen, Gro Karine Rosvold; Høyem, Audhild; Lettrem, Idar; Ruland, Cornelia; Rumpsfeld, Markus; Gammon, Barbara Deede. A person-centered integrated care quality framework, based on a qualitative study of patients' evaluation of care in light of chronic care ideals. BMC Health Services Research 2018; Volum 18:479. ISSN 1472-6963.s 1 - 15.s doi: 10.1186/s12913-018-3246-z.
 • Høyem, Audhild; Gammon, Barbara Deede; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Steinsbekk, Aslak. Keeping one step ahead: A qualitative study among Norwegian health-care providers in hospitals involved in care coordination for patients with complex needs. International Journal of Care Coordination 2018; Volum 21 (1-2). ISSN 2053-4345.s 15 - 25.s doi: 10.1177/2053434518764643.
 • Høyem, Audhild. Koordinatorordning med kontinuitet som mål. Diskusjon av ordningen koordinator i spesialisthelsetjenesten i lys av forskning omkring continuity of care. Orkana Forlag 2015 ISBN 978-82-8104-256-8.s 169 - 191.s doi: 10.33673/ooa20193/10.
 • Høyem, Audhild; Thornquist, Eline. Et kritisk blikk på ICF - måleverktøy og forståelsesmodell. (fulltekst) Sykepleien Forskning 2010; Volum 5 (1). ISSN 1890-2936.s 46 - 53.s doi: 10.4220/sykepleienn.2010.0025.
 • Høyem, Audhild. ICF i rehabilitering - forståelse og bruk. Aldring og helse 2008 ISBN 978-82-8061-096-6.
 • Høyem, Audhild. Municipal care services for users with long-term complex needs - an ongoing institutional ethnography. Workshop ISP Project 2021-10-25 - 2021-10-27 2021.
 • Høyem, Audhild. Innhold og sammenheng i tjenester og forløp til personer med langvarige og komplekse tjenestebehov. ISP workshop Zoom Meeting 2021-05-26 - 2021-05-26 2021.
 • Høyem, Audhild. Ny modell for koordinerende enhet i sykehus - under utvikling. Forsterket koordinerende enhet - et delprosjekt i Stormottakersatsingen UNN/kommunene. Webinar om koordineringsordninger og helhetlige forløp (fulltekst) 2021-04-22 - 2021-04-22 2021.
 • Sørland, Jon Ivar; Høyem, Audhild; Haugan, Nancy; Eide, Kjersti. Rehabilitering: Styrk de koordinerende enhetene!. Dagens medisin 2021. ISSN 1501-4290.
 • Høyem, Audhild; Moholt, Jill-Marit; Ellingsen, Gunnar; Arntzen, Cathrine. Municipal care services for users with long-term complex needs- an ongoing institutional ethnography. EFPC 2021 (omtale) 2021-09-06 - 2021-09-06 2021.
 • Høyem, Audhild; Åbotsvik, Birgitte Forsaa. Kontinuitet i forløpene for pasienter med langvarige og komplekse helsetjenestebehov – utfordringer og løsninger. REHAB2020 2020-01-27 - 2020-01-29 2020.
 • Arntzen, Cathrine; Anke, Audny; Høyem, Audhild; Winther, Anne; Løvli, Tove Hauan; Horne, Vegard; Ljetoff, Marika. Rehabilitering i Nord Norge - kritisk under koronatida. nordnorskdebatt.no 2020.
 • Høyem, Audhild. Kontinuitet i tjenestene for pasienter med langvarige komplekse tjenestebehov – implikasjoner for klinisk sykehuspraksis. Fagmøte 2019-09-03 - 2019-09-03 2019.
 • Høyem, Audhild. Kontinuitet i tjenestene for pasienter med langvarige komplekse tjenestebehov – implikasjoner for klinisk sykehuspraksis. Fagmøte Sunnaas sykehus 2019-10-08 - 2019-10-08 2019.
 • Høyem, Audhild. Kontinuitet i tjenestene for pasienter med langvarige komplekse tjenestebehov – implikasjoner for klinisk sykehuspraksis. Fagmøte 2019-12-11 - 2019-12-11 2019.
 • Høyem, Audhild. Continuity of care for patients with long-term complex needs – implications for clinical hospital practice.. Forskningsdag, NOR-klinikken, UNN 2019-11-29 - 2019-11-29 2019.
 • Høyem, Audhild. Continuity of care for patients with long-term complex needs - implications for clinical hospital practice. A qualitative study. (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-8378-025-3.
 • Høyem, Audhild. Coordination work in hospitals for patients with complex, long-term needs - a proposed conceptual framework. 17th World Federation of Occupational Therapists (WFOT) Congress 2018-05-21 - 2018-05-24 2018.
 • Mathisen, Vår; Gramstad, Astrid; Arntzen, Cathrine; Høyem, Audhild. Brukermedvirkning i et tidsvindu. Fagkongressen i ergoterapi 2017-11-06 - 2017-11-08 2017.
 • Høyem, Audhild. Koordinatorroller i sykehus med mål om sammenhengende pasientforløp – policy og praksis. nasjonal VIDEOkonferanse om forskning innen læring og mestring, friskliv og rehabilitering 2017-10-19 - 2017.
 • Arntzen, Cathrine; Gramstad, Astrid; Mathisen, Vår; Høyem, Audhild. Ergoterapiforskning ved UiT, Norges arktiske universitet- Strategi for etablering av et sterkt fag- og forskningsmiljø i nord.. Ergoterapeuten 2016; Volum 59 (6). ISSN 0800-3475.s 50 - 51.
 • Høyem, Audhild. Koordinatorordning og ulike perspektiv på kontinuitet. Prosjektmøte i samhandlingsprosjektet "Vel hjem" 2016-11-07 - 2016-11-07 2016.
 • Høyem, Audhild; Gammon, Barbara Deede; Berntsen, Gro Karine Rosvold; Steinsbekk, Aslak. The balancing act. A study of coordination work in hospitals. Regional helseforskningskonferanse Helse Nord 2016 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.
 • Høyem, Audhild. Personal patient coordinators in specialized health care as a means to tailor individual pathways for patients with long term complex needs of service.. NEON2015 2015-11-25 - 2015-11-27 2015.
 • Høyem, Audhild; Røssvoll, Toril Beate. Utfordringer knyttet til rollen som pasientkoordinator. Jubileumskonferanse. Bachelorprogrammet i Ergoterapi 25 år (omtale) 2015-05-07 - 2015-05-08 2015.
 • Høyem, Audhild; Gammon, Barbara Deede; Berntsen, Gro Karine Rosvold. Three new coordinator roles in Norwegian specialized health care – a policy-document analysis. Medical Sociology Annual Conference 2015 2015-09-09 - 2015-09-11 2015.
 • Høyem, Audhild; Gammon, Barbara Deede; Berntsen, Gro Karine Rosvold. Person-centered coordination in hospitals: A review at the crossroads of research and policy. 15th International Conference for Integrated Care 2015 2015-03-25 - 2015-03-27 2015.
 • Høyem, Audhild. ICF i rehabilitering - forståelse og bruk. (fulltekst) (sammendrag) 2007.
 • Se alle arbeider i CRIStin →