Personkort bilde
Foto: Lucius Bader

Anne Gretland

Førstelektor Institutt for helse- og omsorgsfag
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Praksisstudier

Psykomotorisk fysioterapi

Forståelse av helse og sykdom

Kroppsforståelse og kommunikasjon

Akademisk skriving

Fagansvarlig Master i fysioterapi, studieretning psykomotorisk fysioterapi

 • Kulseng, Andrea Wensberg; Gretland, Anne. «Nært, men på avstand» - En kvalitativ metasyntese om pasienters erfaring med fysioterapi via telerehabilitering. Fysioterapeuten 2020; Volum 87 (8). ISSN 0016-3384.s 56 - 62.

 • Gretland, Anne. Psykomotorisk fysioterapi. Med kroppen som innfallsport til personen. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49734-4.s 139 - 161.

 • Gretland, Anne. Psykomotorisk fysioterapi som støttende behandling - et eksempel. Høgskolen i Oslo og Akershus 2009 (10) ISBN 978-82-579-4674-6. ISSN 0807-1039.s 45 - 61.

 • Thornquist, Eline; Gretland, Anne. Kropp, samtale og deltakelse. Del 2: En nærstudie. (Omtale: http://www.fysioterapeuten.no/200309/Fagart1.html) Fysioterapeuten 2003; Volum 70 (9). ISSN 0016-3384.s 15 - 20.

 • Thornquist, Eline; Gretland, Anne. Kropp, samtale og deltakelse: Del 1. To prakissituasjoner - en sammenlikning. (Omtale: http://www.fysioterapeuten.no/200307/fagart1.html) Fysioterapeuten 2003; Volum 70 (7). ISSN 0016-3384.s 18 - 24.

 • Gretland, Anne. Den relasjonelle kroppen Fysioterapi i psykisk helsearbeid. (Omtale: http://tidsskriftet.no/article/1610243) Fagbokforlaget 2007 ISBN 9788276746204.

 • Gretland, Anne. Fysioterapeutisk undersøkelse. Gyldendal Norsk Forlag A/S 1992 ISBN 82-05-20395-4.

 • Gretland, Anne; Bergvik, Svein. From Subjective Health Problems to Intersubjective Knowledge. A Qualitative Study of a First Clinical Encounter in Norwegian Psychomotor Physiotherapy. World Confederation for Physical Therapy Congress 2019 2019-05-10 - 2019-05-13 2019.

 • Gretland, Anne. Hva kjennetegner godt språk i journaler og epikriser?. Temadag om kommunikasjon og samhandling 2019-06-12 - 2019-06-12 2019.

 • Gretland, Anne. Å være ungdom i en prestasjonskultur, del 1: Jentekastet - om bevegelse, blikk og verdier. Fysioterapikongressen 2018 2018-02-12 - 2018-02-14 2018.

 • Gretland, Anne. Livserfaringer setter kroppslige spor - betydninger for tann- og kjeveproblematikk. Regional samling for tortur, overgrep og odontofobi-teamene i Nord-Norge 2018-11-12 - 2018-11-12 2018.

 • Gretland, Anne. Betydning av relasjon i fysioterapi: Den relasjonelle kroppen. Fysioterapikongressen 2018 2018-02-12 - 2018-02-14 2018.

 • Gretland, Anne. Den relasjonelle kroppen i et livsløpsperspektiv. Fysioterapiens dag 2017-09-08 - 2017-09-08 2017.

 • Gretland, Anne; Ekerholt, Kirsten. Norwegian psychomotor physiotherapy, a brief introduction. Elsevier 2017 ISBN 9780702072680.s 51 - 58.

 • Gretland, Anne. «Kunnskapsbasert fysioterapi»: Fortsatt uten gode svar på grunnleggende spørsmål. (Fulltekst: http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Fortsatt-uten-gode-svar-paa-grunnleggende-spoersmaal Fysioterapeuten 2013; Volum 80 (1). ISSN 0016-3384.s 26 - 28.

 • Gretland, Anne. Mangelfull og uklar innføring i kvalitativ forskning. Anmeldelse av Malterud, K: Kvalitative metoder i medisinsk forskning, 3. utg.2011. Fysioterapeuten 2012 (2). ISSN 0016-3384.s 30 - 30.

 • Gretland, Anne. Hva er psykomotorisk fysioterapi? Anvendelsesområde i 1. og 2.linjetjenesten, avgrensning mot andre fagområder. Informasjonsseminar (Fulltekst: http://www.fysio.no/Media/Files/Anne-Gretland-Hva-er-psykomotorisk-fysioterapi (Omtale: http://www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Psykomotorisk-fysioterapi/Nyheter-og-informasjon/Godt-oppmoete-og-engasjement-takk-til-alle) 2011-01-16 - 2011-01-16 2011.

 • Gretland, Anne. Læs den- men vær kritisk. (Fulltekst: http://fysio.dk/Fysioterapeuten/Anmeldelser/Psykiatri-og-psykosomatik/Las-den---men-var-kritisk/ Fysioterapeuten 2009 (14). ISSN 0016-3384.s 31 - .

 • Gretland, Anne. Hvordan kan kroppen være innfallsvinkel til undersøkelse og behandling av pasienter med psykiske lidelser?. Norsk sykehus- og helsetjenesteforening: Nasjonal konferanse om psykisk helsevern (Omtale: http://nsh.no/db/doc/0000001747.pdf) 2008-10-20 - 2008-10-21 2009.

 • Gretland, Anne. Den relasjonelle kroppen. Fysioterapi i psykisk helsearbeid Kurs i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. 2008.

 • Gretland, Anne. Analyse av bevegelsessystem i et sosialt perspektiv. (Fulltekst: http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Analyse-av-et-bevegelsessystem-i-et-sosialt-perspektiv Fysioterapeuten 2001; Volum 68 (6). ISSN 0016-3384.s 10 - 16.

 • Gretland, Anne. Kroppens spor - en utfordring i psykiatrien. 1999.

 • Gretland, Anne; Bergvik, Svein. From Subjective Health Problems to Intersubjective Knowledge. A Qualitative Study of a First Clinical Encounter in Norwegian Psychomotor Physiotherapy. World Confederation for Physical Therapy Congress 2019 2019-05-10 - 2019-05-13 2019.

 • Gretland, Anne. Hva kjennetegner godt språk i journaler og epikriser?. Temadag om kommunikasjon og samhandling 2019-06-12 - 2019-06-12 2019.

 • Gretland, Anne. Å være ungdom i en prestasjonskultur, del 1: Jentekastet - om bevegelse, blikk og verdier. Fysioterapikongressen 2018 2018-02-12 - 2018-02-14 2018.

 • Gretland, Anne. Livserfaringer setter kroppslige spor - betydninger for tann- og kjeveproblematikk. Regional samling for tortur, overgrep og odontofobi-teamene i Nord-Norge 2018-11-12 - 2018-11-12 2018.

 • Gretland, Anne. Betydning av relasjon i fysioterapi: Den relasjonelle kroppen. Fysioterapikongressen 2018 2018-02-12 - 2018-02-14 2018.

 • Gretland, Anne. Den relasjonelle kroppen i et livsløpsperspektiv. Fysioterapiens dag 2017-09-08 - 2017-09-08 2017.

 • Gretland, Anne; Ekerholt, Kirsten. Norwegian psychomotor physiotherapy, a brief introduction. Elsevier 2017 ISBN 9780702072680.s 51 - 58.

 • Gretland, Anne. «Kunnskapsbasert fysioterapi»: Fortsatt uten gode svar på grunnleggende spørsmål. (Fulltekst: http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Fortsatt-uten-gode-svar-paa-grunnleggende-spoersmaal Fysioterapeuten 2013; Volum 80 (1). ISSN 0016-3384.s 26 - 28.

 • Gretland, Anne. Mangelfull og uklar innføring i kvalitativ forskning. Anmeldelse av Malterud, K: Kvalitative metoder i medisinsk forskning, 3. utg.2011. Fysioterapeuten 2012 (2). ISSN 0016-3384.s 30 - 30.

 • Gretland, Anne. Hva er psykomotorisk fysioterapi? Anvendelsesområde i 1. og 2.linjetjenesten, avgrensning mot andre fagområder. Informasjonsseminar (Fulltekst: http://www.fysio.no/Media/Files/Anne-Gretland-Hva-er-psykomotorisk-fysioterapi (Omtale: http://www.fysio.no/ORGANISASJON/Faggrupper/Psykomotorisk-fysioterapi/Nyheter-og-informasjon/Godt-oppmoete-og-engasjement-takk-til-alle) 2011-01-16 - 2011-01-16 2011.

 • Gretland, Anne. Læs den- men vær kritisk. (Fulltekst: http://fysio.dk/Fysioterapeuten/Anmeldelser/Psykiatri-og-psykosomatik/Las-den---men-var-kritisk/ Fysioterapeuten 2009 (14). ISSN 0016-3384.s 31 - .

 • Gretland, Anne. Hvordan kan kroppen være innfallsvinkel til undersøkelse og behandling av pasienter med psykiske lidelser?. Norsk sykehus- og helsetjenesteforening: Nasjonal konferanse om psykisk helsevern (Omtale: http://nsh.no/db/doc/0000001747.pdf) 2008-10-20 - 2008-10-21 2009.

 • Gretland, Anne. Den relasjonelle kroppen. Fysioterapi i psykisk helsearbeid Kurs i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi. 2008.

 • Gretland, Anne. Analyse av bevegelsessystem i et sosialt perspektiv. (Fulltekst: http://fysioterapeuten.no/Fag-og-vitenskap/Fagartikler/Analyse-av-et-bevegelsessystem-i-et-sosialt-perspektiv Fysioterapeuten 2001; Volum 68 (6). ISSN 0016-3384.s 10 - 16.

 • Gretland, Anne. Kroppens spor - en utfordring i psykiatrien. 1999.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe