Personkort bilde
Foto: Bjørn-Kåre Iversen

Morten Skandfer

Forsker og prosjektmedarbeider Arbeidshelse, forskningsgruppe
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Forsker og prosjektmedarbeider i "Arbeidshelse i Nord". Dette er et samarbeidsprosjekt med Universitetssykehuset Nord-Norge med mål om å øke forsknings- og utdanningsaktiviteter innenfor feltet arbeidshelse. Arbeidshelse er et bredt og tverrfaglig felt. Prosjektet gjenspeiler dette gjennom sitt nettverk som stadig utvides. Arbeidshelse tar for seg sammenhengene mellom arbeidsplassen og arbeidstakernes helse og omfatter områder som psykososialt arbeidsmiljø, spesifikke eksponeringer på forskjellige arbeidsplasser (fysiske, kjemiske og biologiske), helsefremmende tiltak ved arbeidsplassen og tilrettelegging og mye annet. Prosjektet har som overordnet mål å opprette et "Senter for Arbeidshelse" med spesiell fokus på forholdene i nordområdene.

 • Farbu, Erlend Hoftun; Höper, Anje Christina; Brenn, Tormod; Skandfer, Morten. Is working in a cold environment associated with musculoskeletal complaints 7–8 years later? A longitudinal analysis from the Tromsø Study. International Archives of Occupational and Environmental Health 2020. ISSN 0340-0131.s doi: 10.1007/s00420-020-01606-6.

 • Farbu, Erlend Hoftun; Skandfer, Morten; Nielsen, Christopher Sivert; Brenn, Tormod; Stubhaug, Audun; Höper, Anje Christina. Working in a cold environment, feeling cold at work and chronic pain: a cross-sectional analysis of the Tromsø Study. BMJ Open 2019; Volum 9:e031248 (11). ISSN 2044-6055.s 1 - 8.s doi: 10.1136/bmjopen-2019-031248.

 • Skandfer, Morten; Talykova, LV; Brenn, Tormod; Nilsson, Tohr; Vaktskjold, Arild. Low back pain among mineworkers in relation to driving, cold environment and ergonomics. (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00140139.2014.904005) Ergonomics 2014; Volum 57 (10). ISSN 0014-0139.s 1541 - 1548.s doi: 10.1080/00140139.2014.904005.

 • Skandfer, Morten; Siurin, Sergei; Talykova, Ljudmila; Øvrum, Arild; Brenn, Tormod; Vaktskjold, Arild. How occupational health is assessed in mine workers in Murmansk Oblast. International Journal of Circumpolar Health 2012; Volum 71. ISSN 1239-9736.s 1 - 8.s doi: 10.3402/ijch.v71i0.18437.

 • Øvrum, Arild; Skandfer, Morten; Syurin, Sergei; Talykova, Ljudmila; Nikanov, Alaksandr. European and Russian methods for exposure assessment applied on whole body vibration values in short haul dump trucks. (Fulltekst: http://www.cabi.org/cabdirect/FullTextPDF/2012/20123404599.pdf Ekologiya Cheloveka 2012 (10). ISSN 1728-0869.s 11 - 15.

 • Farbu, Erlend Hoftun; Höper, Anje Christina; Nielsen, Christopher Sivert; Brenn, Tormod; Stubhaug, Audun; Skandfer, Morten. Working in cold environments and chronic pain lasting ≥ 3 months, a cross-sectional study from The Tromsø Study 6. Prevention of work-related musculoskeletal disorders- PREMUS 2019-09-02 - 2019-09-05 2019.

 • Skandfer, Morten; Höper, Anje Christina; Brustad, Magritt. A project to create a new interdisciplinary platform with focus on occupational health in the high north. 17th International Congress of Circumpolar Health (ICCH17) 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.

 • Torell, Lisa; Bjøru, Heidi; Hareide, Per; Hoen, Lisa; Liesegang, Jan; Pedersen, Vibeke; Ramberg, Truls; Røstad, Ron-Harry; Røymo, Kristin; Skandfer, Morten. Ka no?. byromsfestival og rundebordsamtale om byplanlegging (https://koro.no/aktuelt/byromsfestival-i-nordbyen-i-tromso/) 2017-09-29 - 2017-09-29 2017.

 • Farbu, Erlend Hoftun; Höper, Anje Christina; Nielsen, Christopher Sivert; Brenn, Tormod; Stubhaug, Audun; Skandfer, Morten. Working in cold environments and chronic pain lasting ≥ 3 months, a cross-sectional study from The Tromsø Study 6. Prevention of work-related musculoskeletal disorders- PREMUS 2019-09-02 - 2019-09-05 2019.

 • Skandfer, Morten; Höper, Anje Christina; Brustad, Magritt. A project to create a new interdisciplinary platform with focus on occupational health in the high north. 17th International Congress of Circumpolar Health (ICCH17) 2018-08-12 - 2018-08-15 2018.

 • Torell, Lisa; Bjøru, Heidi; Hareide, Per; Hoen, Lisa; Liesegang, Jan; Pedersen, Vibeke; Ramberg, Truls; Røstad, Ron-Harry; Røymo, Kristin; Skandfer, Morten. Ka no?. byromsfestival og rundebordsamtale om byplanlegging (https://koro.no/aktuelt/byromsfestival-i-nordbyen-i-tromso/) 2017-09-29 - 2017-09-29 2017.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe