Bilde av Skandfer, Morten
Foto: Bjørn-Kåre Iversen
Bilde av Skandfer, Morten
Institutt for samfunnsmedisin mos032@post.uit.no 004790123452 Tromsø

Morten Skandfer


Forsker og prosjektmedarbeider

Stillingsbeskrivelse

Forsker og prosjektmedarbeider i "Arbeidshelse i Nord". Dette er et samarbeidsprosjekt med Universitetssykehuset Nord-Norge med mål om å øke forsknings- og utdanningsaktiviteter innenfor feltet arbeidshelse. Arbeidshelse er et bredt og tverrfaglig felt. Prosjektet gjenspeiler dette gjennom sitt nettverk som stadig utvides. Arbeidshelse tar for seg sammenhengene mellom arbeidsplassen og arbeidstakernes helse og omfatter områder som psykososialt arbeidsmiljø, spesifikke eksponeringer på forskjellige arbeidsplasser (fysiske, kjemiske og biologiske), helsefremmende tiltak ved arbeidsplassen og tilrettelegging og mye annet. Prosjektet har som overordnet mål å opprette et "Senter for Arbeidshelse" med spesiell fokus på forholdene i nordområdene.


 • Erlend Hoftun Farbu, Anje Christina Höper, Eirik Reierth, Tohr Nilsson, Morten Skandfer :
  Cold exposure and musculoskeletal conditions; A scoping review
  Frontiers in Physiology 2022 ARKIV / DOI
 • Erlend Hoftun Farbu, Martin Rypdal, Morten Skandfer, Olöf Anna Steingrimsdottir, Tormod Brenn, Audun Stubhaug m.fl.:
  To tolerate weather and to tolerate pain: two sides of the same coin? The Tromsø Study 7
  Pain 2021 ARKIV / DOI
 • Erlend Hoftun Farbu, Anje Christina Höper, Tormod Brenn, Morten Skandfer :
  Is working in a cold environment associated with musculoskeletal complaints 7–8 years later? A longitudinal analysis from the Tromsø Study
  International Archives of Occupational and Environmental Health 2020 ARKIV / DOI
 • Erlend Hoftun Farbu, Morten Skandfer, Christopher Sivert Nielsen, Tormod Brenn, Audun Stubhaug, Anje Christina Höper :
  Working in a cold environment, feeling cold at work and chronic pain: a cross-sectional analysis of the Tromsø Study
  BMJ Open 2019 ARKIV / DOI
 • Morten Skandfer, LV Talykova, Tormod Brenn, Tohr Nilsson, Arild Vaktskjold :
  Low back pain among mineworkers in relation to driving, cold environment and ergonomics
  Ergonomics 2014 DATA / DOI
 • Morten Skandfer, Sergei Siurin, Ljudmila Talykova, Arild Øvrum, Tormod Brenn, Arild Vaktskjold :
  How occupational health is assessed in mine workers in Murmansk Oblast
  International Journal of Circumpolar Health 2012 ARKIV / DOI
 • Arild Øvrum, Morten Skandfer, Sergei Syurin, Ljudmila Talykova, Alaksandr Nikanov :
  European and Russian methods for exposure assessment applied on whole body vibration values in short haul dump trucks
  Ekologiya Cheloveka 2012 FULLTEKST
 • Morten Skandfer :
  Forskning i BHT
  Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2022 ARKIV
 • Anje Christina Höper, Morten Skandfer :
  16 år med samarbeid om arbeidshelse i nordområdene
  Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2022 ARKIV
 • Erlend Hoftun Farbu, Anje Christina Höper, Tormod Brenn, Morten Skandfer :
  Working in cold environment and future musculoskeletal complaints
  2021
 • Morten Skandfer, Erlend Hoftun Farbu, Anje Christina Höper, Eirik Reierth, Tohr Nilsson :
  Cold working conditions and musculoskeletal pain.
  2021
 • Morten Skandfer, Erlend Hoftun Farbu, Tormod Brenn, Anje Christina Höper :
  Associations between feeling cold at work and work performance in a cold-exposed working population from the Tromsø 6 study
  2021
 • Erlend Hoftun Farbu, Anje Christina Höper, Christopher Sivert Nielsen, Tormod Brenn, Audun Stubhaug, Morten Skandfer :
  Working in cold environments and chronic pain lasting ≥ 3 months, a cross-sectional study from The Tromsø Study 6
  2019
 • Morten Skandfer, Anje Christina Höper, Magritt Brustad :
  A project to create a new interdisciplinary platform with focus on occupational health in the high north
  2018
 • Lisa Torell, Heidi Bjøru, Per Hareide, Lisa Hoen, Jan Liesegang, Vibeke Pedersen m.fl.:
  Ka no?
  2017 DATA

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →