Hanne Slåtten Fredriksen


Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse

Universitetslektor
UiT- Campus Hammerfest
Mastergradsstudent i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS). Mastergradsoppgave som omhandler utfordringer sykpleiere står overfor i akutte pasientsituasjoner i distrikts-Finnmark, med fokus på klinisk vurderingskompetanse.

Forskningsinteresser:
Distriktssykepleie, eldreomsorg, kvalitet og kvalitetsutvikling i sykepleie

Emneansvarlig