Rebecca Anne Hetland


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

The Tromsø StudyRebecca A. Hetland er utdannet lege ved UiT Norges arktiske universitet. Hun jobber nå som doktorgradsstipendiat med prosjektet "Sosial ulikhet i de ikke-smittsomme sykdommene (NCD) og tilhørende risikofaktorer" med data fra Tromsøundersøkelsen. Formålet med prosjektet er å undersøke den sosioøkonomiske gradienten i risikofaktorer og forekomst av NCD i Tromsø7 (2015-16), og i hvilken grad risikofaktorene og sykdommene opptrer sammen hos ett og samme individ. Videre vil vi undersøke om den sosiale gradienten i risikofaktorer, nye tilfeller og NCD komorbiditet endres mellom Tromsø4 (1994-5) og Tromsø7 over grupper av alder og kjønn. 

Ved siden av stipendiatarbeidet er Rebecca A. Hetland, sammen med Hilde Espnes, spørreskjemaredaktør for den åttende Tromsøundersøkelsen (Tromsø8) som etter planen skal gjennomføres i 2025-2026.


 • Rebecca Anne Hetland, Tom Wilsgaard, Laila Arnesdatter Hopstock, Inger Ariansen, Jonas Lars Johansson, Bjarne K. Jacobsen m.fl.:
  Social inequality in prevalence of NCD risk factors: a cross-sectional analysis from the population-based Tromsø Study 2015-2016
  BMJ Open 2024 DOI

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Sosial ulikhet i helse
  • Ikke-smittsomme sykdommer og assosierte risikofaktorer

  Undervisning

  Underviser i statistikk og epidemiologi for medisinstudenter. Mentor for medisinstudenter (PROFKOM).