No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) gry.m.haugen@uit.no TROM

Haugen, Gry Mette Dalseng


1013 Professor


 • Haugen, Gry Mette Dalseng; Lie, Elin Furuset. "Når språket kommer i veien" - om dialogens betydning i foreldresamarbeid med tolk. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-05184-0.s 163 - 173.
 • Smeby, Kristine Warhuus; Ljunggren, Birgitte; Haugen, Gry Mette D.. Organisatorisk grensearbeid- utadrettet ledelse fra foreldresamarbeid til foresatteledelse. Universitetsforlaget 2021 ISBN 978-82-15-05184-0.s 117 - 127.
 • Heldal, Marit; Hagen, Trond Løge; Olaussen, Ingvild Olsen; Haugen, Gry Mette Dalseng. Social Sustainable Education in a Refugee Camp. Sustainability 2021 (13). ISSN 2071-1050.s 1 - 18.s doi: 10.3390/su13073925.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Barn og familier i endring. Ulike perspektiver og praksiser. Gyldendal Akademisk 2021 ISBN 9788205519213.s 93 - 115.
 • Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika. Betydning av frivillig arbeid knyttet til inkludering av nylig bosatte barn og deres familier. (omtale) Universitetsforlaget 2019 ISBN 978-82-15-03147-7.s 95 - 111.
 • Haugen, Gry Mette D.. Barn som informanter-etiske og metodiske utfordringer. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02980-1.s 36 - 48.
 • Archambault, Josée; Haugen, Gry Mette D.. Belonging and Identification : Challenges and Negotiations in Refugee Children's Everyday life in Norway. Springer 2017 ISBN 978-981-4585-93-4.s 347 - 367.s doi: 10.1007/978-981-287-029-2_19.
 • Kalkmann, Kris; Haugen, Gry Mette D.; Valenta, Marko. ‘They need to … ’: Exploring practitioners’ attitudes in relation to newcomer migrant children’s needs in Norwegian day care. Childhood 2017; Volum 24 (3). ISSN 0907-5682.s 366 - 380.s doi: 10.1177/0907568216688244.
 • Jensberg, Heidi; Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Rantalaiho, Minna; Husum, Tonje Lossius. Hvordan oppleves meklingsordningen av foreldrene? : Resultater fra evaluering av mekling etter ekteskapslov og barnelov. (data) Fokus på familien 2012; Volum 40 (2). ISSN 0332-5415.s 100 - 122.
 • Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Jensberg, Heidi; Husum, Tonje Lossius; Rantalaiho, Minna. Hva karakteriserer vanskelige saker i foreldremekling, og er meklingsordningen godt nok tilpasset? Resultater fra evalueringen av mekling etter ekteskapslov og barnelov. (data) Fokus på familien 2011; Volum 39 (2). ISSN 0332-5415.s 86 - 115.
 • Haugen, Gry Mette D.; Rantalaiho, Minna. Barns rettigheter i mekling ved separasjon og samlivsbrudd. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01638-2.s 111 - 131.
 • Haugen, Gry Mette D.. Children's Perspectives on Everyday Experiences of Shared Residence: Time, Emotions and Agency Dilemmas. Children & society 2010; Volum 24 (2). ISSN 0951-0605.s 112 - 122.s doi: 10.1111/j.1099-0860.2008.00198.x.
 • James, Adrian Lauren; Haugen, Gry Mette D.; Rantalaiho, Minna; Marples, Rebecca. The Voice of the Child in Family Mediation: Norway and England. The International Journal of Children's Rights 2010; Volum 18 (3). ISSN 0927-5568.s 313 - 333.s doi: 10.1163/157181810X494173.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Incorporating children's perspectives into family sociology: dilemmas and potentialities. Barn 2008; Volum 26 (1). ISSN 0800-1669.s 27 - 41.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Caring children: exploring care in post-divorce families. Sociological Review 2007; Volum 55 (4). ISSN 0038-0261.s 653 - 670.s doi: 10.1111/j.1467-954X.2007.00743.x.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng; Selmer, Åshild Wesche. Helseopplysning om astma til barnehagebarn utprøving av dukkefilm. Barn 2005 (Årg. 23, nr 4). ISSN 0800-1669.s 53 - 71.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Relations between Money and Love in Postdivorce Families. Children's Perspectives. Childhood 2005; Volum 12 (4). ISSN 0907-5682.s 507 - 526.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Skilt, men fortsatt i familie? Et barneperspektiv. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2001 ISBN 82-7634-403-8.s 33 - 45.
 • Berg, Berit; Haugen, Gry Mette D.; Elvegård, Kurt Idar Løkke; Kermit, Patrick Stefan. Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. (fulltekst) Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-02980-1.s 93 - 111.
 • Brandth, Berit; Haugen, Gry Mette. Småbarnsfamiliers omsorgsstrategier. Frekvensfordelinger. 1997.
 • Haugen, Gry Mette D.. "Når språket kommer i veien" om dialogens betydning i foreldresamarbeid med tolk. Nettverkssamling for mangfoldsforskning 2021-11-19 - 2021-11-19 2021.
 • Smeby, Kristine Warhuus; Haugen, Gry Mette Dalseng; Ljunggren, Birgitte. Exploring the boundaries of parental participation in ECEC-practice. EECERA Online festival, konferanse 2021-09-01 - 2021-11-17 2021.
 • Heldal, Marit; Moe, Merete; Tvinnereim, Kathrine Rønning; Haugen, Gry Mette D.. Students teamwork and meta-communication as experimental learning. Relation Centered Educational Network (RCEN) 2021-06-05 - 2021-06-07 2021.
 • Haugen, Gry Mette D.; Abebe, Tatek. Generagency: barn som omsorgsgivere i et tverrkulturelt perspektiv. Nettverksseminar, Migrasjon, mangfold og inkludering 2019-05-22 - 2019-05-22 2019.
 • Berg, Berit; Haugen, Gry Mette D.. Evaluation of family homes as a housing and care solution for unaccompinied minor refugees. (fulltekst) 2018 ISBN 978-82-7570-567-7.
 • Haugen, Gry Mette D.; Berg, Berit. Er det plass for meg? : Evaluering av X-Rays inkluderingsprosjekt. (fulltekst) 2018 ISBN 978-82-7570-531-8.
 • Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika; Caspersen, Joakim. Barnevernets forebyggende arbeid mot vold i minoritetsfamilier. Tidsskriftet Norges Barnevern 2018; Volum 95 (1). ISSN 0800-1014.s 4 - 17.s doi: 10.18261/ISSN.1891-1838-2018-01-02.
 • Stordal, Gjertrud; Haugen, Gry Mette D.. Children as citizens in ECED/ECEC. A comparative study of national policy documents in three countries. konferanse 2018-03-15 - 2018-03-16 2018.
 • Haugen, Gry Mette D.. Barns familier - ideologi, teori og praksis. Arbeidsseminar 2018-03-11 - 2018-03-14 2018.
 • Berg, Berit; Haugen, Gry Mette D.. Evaluering av familiehjem som bo- og omsorgsløsning for enslige mindreårige flyktninger. (fulltekst) 2018 ISBN 978-82-7570-469-4.
 • Haugen, Gry Mette D.. Presentasjon av rapporten "Barnevernets arbeid med vold i minoritetsfamilier". Seminar 2017-05-03 - 2017-05-03 2017.
 • Berg, Berit; Paulsen, Veronika; Midjo, Turid; Haugen, Gry Mette D.; Garvik, Marianne; Tøssebro, Jan. Myter og realiteter : Innvandreres møter med barnevernet. (fulltekst) 2017 ISBN 978-82-7570-503-5.
 • Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika; Caspersen, Joakim. Barnevernets arbeid med vold i minoritetsfamilier. (fulltekst) 2017 ISBN 978-82-7570-495-3.
 • Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Melby, Line. Forsøk på felles, tverretatlig akuttjeneste for barnevern og psykisk helsevern. Evaluering av Akuttprosjektet i Kristiansand. 2016 ISBN 978-82-14-06042-3.
 • Haugen, Gry Mette D.. Hvordan skape gode og inkluderende oppvekstmiljø?. FRITIDSERKLÆRINGEN - Konferanse om barn og unges deltakelse 2016-11-07 - 2016-11-07 2016.
 • Haugen, Gry Mette D.; Eve, Shemsa Rousso. Dialog som metode i foreldreveiledning. Norge i verden - Verden i Norge 2016-10-21 - 2016-10-21 2016.
 • Haugen, Gry Mette D.; Berg, Berit. Forståelse gjennom dialog : Evaluering av dialoggrupper for nylig bosatte foreldre i Trondheim kommune. (fulltekst) 2016 ISBN 978-82-7570-469-4.
 • Haugen, Gry Mette D.. Integrering eller inkludering - hva vil det si å være en god nabo?. Integrering eller inkludering, hva gjør vi og hvor vil vi? 2016-05-04 - 2016-05-04 2016.
 • Melby, Line; Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.. Integrating child welfare and mental health services: 'The Acute Project' - a Norwegian pilot study. 16th International Conference on Integrated Care - ICIC16 2016-05-23 - 2016-05-25 2016.
 • Haugen, Gry Mette D.; Kermit, Patrick Stefan; Wik, Sigrid Elise; Hjulstad, Johan Arve; Holkesvik, Anne Hildrum. Kunnskapsoversikt over forskningsfunn om læring hos barn og unge med hørselshemming. (fulltekst) 2015 ISBN 978-82-7570-438-0.
 • Haugen, Gry Mette D.. Midtveisevaluering av Tverretatlig akuttjeneste for barn og unge. Erfaringer fra foreldre og ungdommer.. Fagdag: Tverretatlig akuttjeneste 2015-11-10 - 2015-11-10 2015.
 • Haugen, Gry Mette D.. Presentasjon av resultater fra prosjektet "Barns innflytelse på samværsordninger og bosted".. Presentasjon av forskningsrapport for statsråden 2015-04-21 - 2015-04-21 2015.
 • Haugen, Gry Mette D.. Presentasjon av rapporten "En god nabo. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bostatte famlier".. Lanseringsseminar 2015-06-11 - 2015-06-11 2015.
 • Haugen, Gry Mette D.. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.. Inkludering og fritid 2015-10-22 - 2015-10-22 2015.
 • Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika; Berg, Berit. En god nabo : Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. (fulltekst) 2015 ISBN 978-82-7570-421-2.
 • Haugen, Gry Mette D.; Dyrstad, Karin; Ådnanes, Marian. Barns innflytelse på samværsordninger og bosted. Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen. (fulltekst) SINTEF akademisk forlag 2015 ISBN 978-82-14-059397.
 • Haugen, Gry Mette D.; Elvegård, Kurt Idar Løkke; Berg, Berit. Tiltak for et godt og inkluderende oppvekstmiljø. (fulltekst) 2015 ISBN 978-82-7570-394-9.
 • Kermit, Patrick Stefan; Tharaldsteen, Anne Mali; Haugen, Gry Mette D.; Wendelborg, Christian. Om rapporten «En av flokken». Nasjonal brukerkonferanse i Statped 2015 2015-02-03 - 2015-02-03 2015.
 • Haugen, Gry Mette D.. Kommersialisering av barndommen. Utfordringer og dilemmaer. Kjønn, mangfold, likestilling og likeverd i barnehagen 2014-11-06 - 2014-11-07 2014.
 • Kermit, Patrick Stefan; Tharaldsteen, Anne Mali; Haugen, Gry Mette D.; Wendelborg, Christian. Å være "en av flokken"? Inkludering, deltakelse og ungdom med sansetap. Norsk Nettverk for Forskning om Funksjonshemming (NNFF) 6. forskningskonferansen 2014-05-05 - 2014-05-06 2014.
 • Kermit, Patrick Stefan; Tharaldsteen, Anne Mali; Haugen, Gry Mette D.; Wendelborg, Christian. Adolescents with sensory impairments in ordinary classrooms – different notions of “participation” and “inclusion”. Lancaster disability studies conference 2014-09-09 - 2014-09-11 2014.
 • Kermit, Patrick; Tharaldsteen, Anne Mali; Haugen, Gry Mette D.; Wendelborg, Christian. En av flokken? : Inkludering og ungdom med sansetap - muligheter og begrensninger. (fulltekst) 2014 ISBN 978-82-7570-357-4.
 • Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Jensberg, Heidi. En time mekling er ikke nok. Bergens Tidende 2013. ISSN 0804-8983.s 46 - 46.
 • Haugen, Gry Mette D.. Gi meglingen en sjanse. 2013.
 • Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Jensberg, Heidi. Meklingstvang?. Adresseavisen 2013. ISSN 0805-3804.
 • Haugen, Gry Mette D.. Kommersialisering av barndommen? Utfordringer og dilemmaer. Barnehagekonferansen i Hedemark 2012 2012-06-07 - 2012-06-07 2012.
 • Haugen, Gry Mette D.; Hedlund, Marianne; Wendelborg, Christian. "Det går ikke an å bruke seg sjøl både på retta og vranga". Om helsebelastning, sårbarhet og forebygging i familier med barn med funksjonsnedsettelse. (fulltekst) (omtale) 2012 ISBN 978-82-7570-257-7.
 • Haugen, Gry Mette D.. "Det går ikke an å bruke seg sjøl både på retta og vranga". Om helsebelastning, sårbarhet og forebygging i familier med barn med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom. Regional inspirasjons- og erfaringskonferanse 2012-10-31 - 2012-11-01 2012.
 • Haugen, Gry Mette D.. The Norwegian mediation system and the best interest of the child. 6th ESFR Conference 2012-09-26 - 2012-09-29 2012.
 • Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika. Skolens møte med barn og unge som er utsatt for æresrelatert ekstrem kontroll- utfordringer og handlingsrom. Fagartikkel IMDI 2012.s doi: http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/.
 • Haugen, Gry Mette D.. Die Betruung im 50/50 –Wechselmodell und das Kindeswohl: Gesetzliche Regelungen, das Kind als sozialer Aktur und altersbedingte Schwigkeiten. (fulltekst) Thema Deutche Jugendinstitut 2012; Volum 2011/12.s doi: DJI Online /Stand: 1. Dezember 2011.
 • Kittelsaa, Anna M; Jæger, Irene; Haugen, Gry Mette D.; Thorshaug, Kristin; Paulsen, Veronika; Kermit, Patrick Stefan. Hva med oss? : Evaluering av parkurs for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. (fulltekst) (sammendrag) 2012 ISBN 978-82-7570-304-8.
 • Haugen, Gry Mette D.; Paulsen, Veronika; Berg, Berit. Foreldre og barns erfaringer i møte med barneverntjenesten i Trondheim kommune. (fulltekst) 2012 ISBN 978-82-7570-290-4.
 • Ådnanes, Marian; Haugen, Gry Mette D.; Jensberg, Heidi; Rantalaiho, Minna; Husum, Tonje Lossius. Evaluering av mekling etter ekteskapslov og barnelov - Er meklingsordningen tilstrekkelig innrettet mot de vanskelige sakene, opplever foreldrene mekling som nyttig, og er barnets beste en rettesnor for avtalen?. (fulltekst) 2011 ISBN 978-82-14-05188-9.
 • Paulsen, Veronika; Haugen, Gry Mette D.; Elvegård, Kurt Idar Løkke; Wendelborg, Christian; Berg, Berit. Æresrelatert ekstrem kontroll - dilemmaer og utfordringer. (fulltekst) 2011 ISBN 978-82-7570-251-5.
 • Haugen, Gry Mette D.. Om barns rettigheter i mekling ved separasjon og samlivsbrudd. Innledning ifm boklansering. Boklansering 2011-01-31 - 2011-01-31 2011.
 • Haugen, Gry Mette D.. De delte barna. 2011.
 • Haugen, Gry Mette D.. Familieendring i et barneperspektiv. Gjesteforelesning 2010-01-25 - 2010-01-25 2010.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Barnekonvensjonen i praksis - potensialer og dilemmaer. Meklersamling - Region Øst 2009-11-11 - 2009-11-12 2009.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Consuming Children? A study of commercialization in the every day life of kindergarten children. The Modern Child and the Flexible Labour Market: Exploring early childhood eduaction and care 2009-04-29 - 2009-04-30 2009.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng; Rantalaiho, Minna. Barns stemme i familieendring - en utfordring for praksisfeltet. Barn som nye samfunnsborgere - til barnets beste 2009-08-17 - 2009-08-17 2009.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Barn og unges opplevelse av skilsmisse og nye familieformer. Meklersamling - Region Øst 2009-10-21 - 2009-10-22 2009.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Barnekonvensjonen i praksis - potensialer og dilemmaer. Meklersamling- Region Øst 2009-10-21 - 2009-10-22 2009.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Barn og unges opplevelse av skilsmisse og nye familieformer. Meklersamling Region- Øst 2009-11-04 - 2009-11-05 2009.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Barnekonvensjonen i praksis - potensialer og dilemmaer. Meklersamling-Region Øst 2009-11-04 - 2009-11-05 2009.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Barn og unges opplevelse av skilsmisse og nye familieformer. Meklersamling - Region Øst 2009-11-11 - 2009-11-12 2009.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Kristin Skjørten, Rolf Barlinhaug & Hilde Lidèn: Delt bosted for barn. Tidsskrift for samfunnsforskning 2008; Volum 49 (2). ISSN 0040-716X.s 290 - 293.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng; Rantalaiho, Minna. Children's rights in context of family change. 4th Congress of the European Siociety on Family Relations 2008-09-24 - 2008-09-27 2008.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Marketing to kindergarten children and children's consuming activities - doing childhood - doing gender.... Child and Teen Consumption 2008 2008-04-24 - 2008-04-25 2008.
 • Rantalaiho, Minna; Haugen, Gry Mette Dalseng. Generational power and children's rights. POWER: Forms, Dynamics, Consequences 2008-09-22 - 2008-09-24 2008.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Delt bosted for barn og barnets beste. Innlegg i Likestillings- og diskrimineringsombudet. 2007-04-26 - 2007-04-26 2007.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Barnets beste – en utfordring for praksisfeltet?. Norsk Barnevernskongress 2007-09-19 - 2007-09-21 2007.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Barnets stemme i meklingssaker - potensialer og dilemmaer. Fagsamling for meklere i Nord- og Sør Trøndelag 2007-12-05 - 2007-12-05 2007.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Divorce and Post-divorce Family Practice: The Perspective of Children and Young People. 2007 ISBN 978-82-471-1271-7.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Skilsmissebarn blir menneskekjennere. 2006.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Familieforandring - med fokus på barnas opplevelser. Gjesteforelesning 2006-01-17 - 2006-01-17 2006.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng; Rantalaiho, Minna. The Rights of the Child: Reflections on the Politics and Practice in Context of Family Change. Internasjonal konferanse 2006-07-04 - 2006-07-06 2006.
 • Rantalaiho, Minna; Haugen, Gry Mette Dalseng. Practising child's right to participation: the case of family mediation. Children as 'new citizens' and the 'best interest of the child' - Challenges to the contemporary democracies 2006-12-07 - 2006-12-08 2006.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Samlivsbrudd - med barnet i fokus. Verdensdagen for psykisk helse 2005-10-11 - 2005-10-11 2005.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Familien - kontinuitet eller forandring?. Gjesteforelesning 2005-11-28 - 2005-11-28 2005.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Caring Children - Exploring Care in Post-Divorce Families. Families Post Divorce 2004-09-06 - 2004-09-08 2004.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Children as caregivers. Caring and responsibility after family dissolution. 6th Conference of the ESA "Aging Societies. New Sociology". 2003-09-23 - 2003-09-26 2003.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Children's Perspectives on the Meaning of Money in Post-Divorce Families. 6th Conference of the ESA "Aging Societies. New Sociology" 2003-09-23 - 2003-09-26 2003.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. "Taksameteromsorg". Om penger tid og kjærlighet i skilte familier. Vinterseminaret. Seksjon 6, Samliv og Familie. 2002-01-06 - 2002.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Om familiebegrepet - variasjon og mangfold fra ulike perspektiver. [Mangler data] 2001-11-05 - 2001.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Fieldwork with Children, Adolescents, and Teens from Post Divorce Families in Norway. The P.S.A. Annual meeting 2001-04-01 - 2001.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Fieldwork with Children and Teens from Post Divorce Families in Norway. Pascific Sociologist Annual Meeting, San Francisco. 2001-04-01 - 2001.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Sosiologisk perspektiv på familien i dagens samfunn. [Mangler data] 1999-02-04 - 1999.
 • Haugen, Gry Mette Dalseng. Intervju i Norgesglasset, NRK P1. 1997.
 • Se alle arbeider i CRIStin →