Bilde av Terjesen, Christoffer Lilja
Bilde av Terjesen, Christoffer Lilja
Institutt for samfunnsmedisin christoffer.l.terjesen@uit.no

Christoffer Lilja Terjesen


Særlig Interessert i helse- og samfunnsøkonomiske evalueringer innen helse og arbeid feltet, og integrasjon av kunnskap i praksis. Tverrsektorielle og/el. multidisiplinære intervensjoner er mitt nåværende forskningsfokus.


 • Anja Margrete Davis Norbye, Erlend Hoftun Farbu, Christoffer Lilja Terjesen, Nils Fleten, Anje Christina Höper :
  The level of health anxiety before and during the COVID-19 pandemic
  PLOS ONE 2023 ARKIV / DOI
 • Anje Christina Höper, Christoffer Lilja Terjesen, Nils Fleten :
  Comparing the New Interdisciplinary Health in Work Intervention With Conventional Monodisciplinary Welfare Interventions at Norwegian Workplaces: Protocol for a Pragmatic Cluster Randomized Trial
  JMIR Research Protocols 2022 ARKIV / DOI
 • Christoffer Lilja Terjesen, Julia Kovaleva, Lars Ehlers :
  Early Assessment of the Likely Cost Effectiveness of Single-Use Flexible Video Bronchoscopes
  PharmacoEconomics - Open 2017 DOI
 • Christoffer Lilja Terjesen :
  Foreløpige forskningsfunn fra HelseIArbeid
  2024
 • Nils Fleten, Tone Mari Seppola-Edvardsen, Anje Christina Höper, Christoffer Lilja Terjesen :
  HelseIArbeid - et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltagelse? En analyse av virkning, kostnader og effekt av forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen. Sluttrapport
  2024 OMTALE / ARKIV
 • Christoffer Lilja Terjesen, Anje Christina Höper, Nils Fleten :
  Status and some preliminary results of an intersectoral health- and welfare intervention in Norwegian workplaces (Health in Work)
  2023
 • Christoffer Lilja Terjesen, Anje Christina Höper, Nils Fleten :
  An intersectoral health- and welfare intervention in Norwegian workplaces (Health in Work) - a potential for sick-leave reduction?
  2023
 • Anja Margrete Davis Norbye, Erlend Hoftun Farbu, Christoffer Lilja Terjesen, Nils Fleten, Anje Christina Höper :
  Health anxiety and COVID-19: Examining changes before and during the pandemic
  2023
 • Tone Seppola-Edvardsen, Christoffer Lilja Terjesen :
  Bedriftstiltaket i HelseIArbeid v/ Christoffer Terjesen og Tone Seppola-Edvardsen
  2022
 • Nils Fleten, Anje Christina Höper, Christoffer Lilja Terjesen :
  Hva er Bedriftstiltaket HelseIArbeid - og virker det ?
  2019
 • Christoffer Lilja Terjesen :
  Nytt samarbeid gir ansatte kunnskap om arbeid og helse
  20. juni 2019
 • Christoffer Terjesen, Tone Seppola-Edvardsen, Anje Christina Höper, Nils Fleten :
  HelseIArbeid – et tiltak for økt mestring og arbeidsdeltakelse? Analyse av virkning, kostnader og effekt av forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen.
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →