Anne-Karin Måseide-Olsen


Seniorrådgiver Næringslivssamarbeid

Stillingsbeskrivelse

Tilrettelegging for møter mellom Handelshøgskolen og arbeids- og næringsliv

Kontaktperson for offentlig og private virksomheter som ønsker et samarbeid med Handelshøgskolen

Karriereveiledning

Tilrettelegging for faglig formidling