No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for samfunnsvitenskap nils.aarsether@uit.no 48276860 Her finner du meg

Nils Johan Aarsæther


emeriti


 • Nils Johan Aarsæther :
  Kommune-Norden: Lokaldemokratiets betydning for velferd og samfunnsutvikling
  Gyldendal Norsk Forlag A/S 2022
 • Nils Aarsæther, Hege Westskog :
  Transforming Arctic municipalities: The winding road to low-emission communities
  Routledge 2022
 • Hege Westskog, Nils Johan Aarsæther, Grete K. Hovelsrud , Helene Amundsen, Jennifer Joy West, Ragnhild Freng Dale :
  The transformative potential of local-level planning and climate policies. Case studies from Norwegian municipalities
  Cogent Social Sciences 2022 ARKIV / DOI
 • Nils Aarsæther, Sindre Myhr, Geir Bye :
  Distriktskommunen - ein pådrivar for næringsutvikling
  Fagbladet samfunn og økonomi 2021 FULLTEKST
 • Nils Aarsæther :
  Kommune- og fylkesreform: Bakgrunn og motstand
  Dreyer Forlag A/S 2020
 • Nils Aarsæther, Torill Nyseth, Arild Buanes :
  Samordning: planlegging som prosedyre for reflektert samfunnsutvikling
  Universitetsforlaget 2018
 • Nils Aarsæther, Arild Buanes :
  Den komplekse statsmakta - rollemangfald og styringsutfordringar i planfeltet
  Cappelen Damm Akademisk 2018
 • Nils Aarsæther, Torill Nyseth, Eva Falleth, Ronny Kristiansen :
  Plansystem, praksis og teori
  Cappelen Damm Akademisk 2018
 • Nils Aarsæther, Arvid Strand :
  Nasjonale forventninger - stive og fleksible?
  Universitetsforlaget 2018
 • Nils Aarsæther, Toril M Ringholm :
  Planlegging og næringsutvikling: Er lova ein høveleg reiskap?
  Universitetsforlaget 2018
 • Gro Sandkjær Hanssen, Nils Aarsæther, Nikolai K Winge :
  Lovens intensjoner
  Universitetsforlaget 2018
 • Nils Aarsæther, Eva Falleth, Torill Nyseth, Ronny Kristiansen :
  Plan og samfunn: System, praksis, teori
  Cappelen Damm Akademisk 2018
 • Nils Johan Aarsæther :
  Nordlys må kunne betre
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2023
 • Aksel Hagen, Nils Johan Aarsæther, Camilla Brattland, Hans Olav Bråtå, Arild Buanes, Toril Merete Ringholm m.fl.:
  Pilot arealstrategi. Utvikling og evaluering av arealstrategiarbeid i åtte distriktskommunar. Sluttrapport.
  2023 OMTALE / ARKIV
 • Karoline Kvalvik, Nils Johan Aarsæther :
  Planstrategi 4.0: Mot eit planstyrt lokaldemokrati
  Fagbladet samfunn og økonomi 2023
 • Karoline Jacobsen Kvalvik, Nils Johan Aarsæther :
  Planstrategi 4.0: Mot et planstyrt lokaldemokrati
  Fagbladet samfunn og økonomi 2023 FULLTEKST
 • Karoline Jacobsen Kvalvik, Nils Johan Aarsæther :
  Fortvil ikkje: Kommunal planstrategi er faktisk løysinga
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2023 DOI
 • Nils Johan Aarsæther :
  Venstrepopulisme?
  Novus Forlag 2023
 • Karoline Kvalvik, Nils Johan Aarsæther :
  Fortvil ikkje: Kommunal planstrategi er faktisk løysinga
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2022 DOI
 • Elisabeth Angell, Nils Johan Aarsæther, Hans Olav Bråtå :
  Arealstrategi i små kommunar
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2022 FULLTEKST / DOI
 • Nils Johan Aarsæther :
  Fortvil ikkje: Kommunal planstrategi er faktisk løysinga
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2022
 • Nils Aarsæther :
  Når fritidskonsumet tar over - og møter motkrefter
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2021
 • Nils Aarsæther, Aksel Hagen, Ulla Higdem :
  Samskapt politikk - eller flertallsvedtak?
  Kommunal rapport 2021
 • Nils Aarsæther :
  Fly mindre, jobbe meir
  Nordlys 2021
 • Audgunn Oltedal, Nils Aarsæther, Vidar Ystad :
  Den venlege populismen
  Syn og Segn 2021
 • Audgunn Oltedal, Nils Aarsæther, Vidar Ystad :
  Det populistiske alternativet
  Klassekampen 2021
 • Nils Aarsæther :
  Staten, privatlivet og lokale fellesskap
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2021
 • Nils Aarsæther :
  Den tause våren, kunnskap - og kva vi kan gjere
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2021
 • Nils Aarsæther :
  Bærekraft, samfunnsutvikling- og planlegging
  2021
 • Nils Aarsæther :
  Regioninndeling: Exit Viken, heia Finnmark!
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2021 DOI
 • Nils Aarsæther :
  Bustaden og byøkonomiens elendigheit
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2020
 • Nils Aarsæther :
  Kan Tromsø leve utan vekst?
  Nordlys 28. november 2020
 • Nils Aarsæther :
  Demografi: Tåkete krystallkule
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2020
 • Nils Aarsæther :
  Sosial kapital og samfunnsplanlegging
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2020
 • Nils Aarsæther, Geir Bye, Sindre Myhr :
  Distriktskommunen som næringsutvikler – En kartlegging av næringsutviklerrollen anno 2020
  NORCE Norwegian Research Centre 2020 FULLTEKST
 • Nils Aarsæther, Geir Bye :
  Post-korona: Ei opning for distriktskommunane?
  Kommunal rapport 29. juni 2020
 • Marius Grønning, Nils Aarsæther :
  Hvordan øke utdanningskapasiteten i offentlig planlegging?
  2019
 • Nils Aarsæther :
  Planlegging for risikosamfunnet
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2019
 • Jukka Tapani Teräs, May-Britt Ellingsen, Nils Aarsæther, Bård Kårtveit :
  En systematisk sammenstilling av kunnskap om utviklingstrekk i nord. Sluttrapport.
  NORCE Norwegian Research Centre 2019 ARKIV
 • Gro Sandkjær Hanssen, Hege Hofstad, Nils Aarsæther :
  "Planning as a way of democratic steering: Bridging the spatial-societal divide in Norwegian municipal planning"
  2019
 • Nils Aarsæther :
  Fisk, kyst og planlegging?
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2019
 • Nils Aarsæther :
  Storby, småby, tettsted, spreidd: Kan vi gjenvinne balansen?
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2019
 • Nils Aarsæther :
  Endeleg kom Stein Rokkan-biografien
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2019
 • Nils Aarsæther :
  Kyst-paradokset: Sterk økonomi, svak tiltrekking
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2019
 • Nils Aarsæther :
  Frå lokalsamfunn til stedsutvikling
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2019
 • Aksel Hagen, Nils Aarsæther :
  Planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel
  2018
 • Nils Aarsæther, Ole Gustav Narud, Mona Strand :
  Folkeavstemning - er Finnmark et unntak?
  2018
 • Nils Aarsæther :
  EVAPLAN og den norske plandiskursen
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2018
 • Toril M Ringholm, Hege Hofstad, Nils Aarsæther :
  En plan for strategisk politisk styring?
  Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2018
 • Gro Sandkjær Hanssen, Hege Hofstad, Nils Aarsæther :
  Bridging the spatial-societal divide in Norwegian municipal planning.
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →