Dummy personkort bilde

Ørbo, Marte

Førsteamanuensis Institutt for psykologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Ørbo, Marte; Aslaksen, Per M; Anke, Audny; Tande, Pål Morten; Vangberg, Torgil Riise. Cortical Thickness and Cognitive Performance After Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Neurorehabilitation and Neural Repair 2019; Volum 33 (4). ISSN 1545-9683.s 296 - 306.s doi: 10.1177/1545968319834904.

 • Ørbo, Marte; Karlsen, Sidsel Fredheim; Pedersen, Ellinor Phillips; Hermansen, Stig Eggen; Rønning, Per Bjørnerud; Aas, Kathrine Nergård; Næsheim, Torvind; Myrmel, Truls. Health-related quality of life after extracorporeal membrane oxygenation: a single centre's experience. ESC Heart Failure 2019. ISSN 2055-5822.s doi: 10.1002/ehf2.12433.

 • Ørbo, Marte; Vangberg, Torgil Riise; Tande, Pål Morten; Anke, Audny; Aslaksen, Per M. Memory performance, global cerebral volumes and hippocampal subfield volumes in long-term survivors of Out-of-Hospital Cardiac Arrest. Resuscitation 2018; Volum 126. ISSN 0300-9572.s 21 - 28.s doi: 10.1016/j.resuscitation.2018.02.011.

 • Aslaksen, Per M; Bystad, Martin Kragnes; Ørbo, Marte; Vangberg, Torgil Riise. The relation of hippocampal subfield volumes to verbal episodic memory measured by the California Verbal Learning Test II in healthy adults. Behavioural Brain Research 2018; Volum 351. ISSN 0166-4328.s 131 - 137.s doi: 10.1016/j.bbr.2018.06.008.

 • Ørbo, Marte Christine; Aslaksen, Per M; Larsby, Kristina; Schäfer, Christoph; Tande, Pål Morten; Anke, Audny. Alterations in cognitive outcome between 3 and 12 months in survivors of out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation 2016; Volum 105. ISSN 0300-9572.s 92 - 99.s doi: 10.1016/j.resuscitation.2016.05.017.

 • Ørbo, Marte Christine; Aslaksen, Per M; Larsby, Kristina; Schäfer, Christoph; Tande, Pål Morten; Vangberg, Torgil Riise; Anke, Audny. Relevance of cognition to health-related quality of life in good-outcome survivors of out-of-hospital cardiac arrest. (fulltekst) Journal of Rehabilitation Medicine 2015; Volum 47 (9). ISSN 1650-1977.s 860 - 866.s doi: 10.2340/16501977-1998.

 • Ørbo, Marte Christine; Aslaksen, Per M.; Larsby, Kristina; Norli, Lena; Schäfer, Christoph; Tande, Pål Morten; Vangberg, Torgil Riise; Anke, Audny. Determinants of cognitive outcome in survivors of out-of-hospital cardiac arrest. Resuscitation 2014; Volum 85 (11). ISSN 0300-9572.s 1462 - 1468.s doi: 10.1016/j.resuscitation.2014.08.010.

 • Aslaksen, Per Matti; Ørbo, Marte Christine; Elvestad, Rolf; Schäfer, Christoph; Anke, Audny. Prediction of on-road driving ability after traumatic brain injury and stroke. European Journal of Neurology 2013; Volum 20 (9). ISSN 1351-5101.s 1227 - 1233.s doi: 10.1111/ene.12172.

 • Laeng, Bruno; Ørbo, Marte; Holmlund, Terje; Miozzo, Michele. Pupillary Stroop effects. Cognitive Processing 2011; Volum 12 (1). ISSN 1612-4782.s 13 - 21.s doi: 10.1007/s10339-010-0370-z.

 • Ørbo, Marte; Waterloo, Knut; Egge, Arild; Isaksen, Jørgen Gjernes; Ingebrigtsen, Tor; Romner, Bertil. Predictors for cognitive impairment one year after surgery for aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Journal of Neurology 2008; Volum 255. ISSN 0340-5354.s doi: 10.1007/s00415-008-0047-z.

 • Ørbo, Marte; Aslaksen, Per Matti; Vittersø, Joar. Må man ha brent for å brenne ut? Validering og predikering av utbrenthet blant norske studenter. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis 2005; Volum 57 (4). ISSN 0029-1463.s 417 - 434.

 • Ørbo, Marte. Kognitiv funksjon hos overlevere etter prehospital hjertestans. En presentasjon av 5 studier og anbefalinger for klinisk oppfølging.. Nasjonal undervisning for leger i fysikalsk medisin og rehabilitering 2019-08-27 - 2019-08-27 2019.

 • Ørbo, Marte. Dagbladet. Artikkel av journalist Silje Førslund. https://www.dagbladet.no/tema/tarene-strommer-pa-nar-jeg-tenker-pa-hvordan-de-siste-arene-har-vaert/69651069. 2018.

 • Ørbo, Marte; Karlsen, Sidsel C Fredheim; Pedersen, Ellinor Phillips; Hermansen, Stig Eggen; Rønning, Per Bjørnerud; Nergaard, Kathrine Aas; Næsheim, Torvind; Myrmel, Truls. Health-related quality of life after treatment on Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO).. 3th international symposium on post cardiac arrest care 2017. 2017-09-04 - 2017-09-05 2017.

 • Ørbo, Marte; Karlsen, Sidsel C Fredheim; Pedersen, Ellinor Phillips; Hermansen, Stig Eggen; Næsheim, Torvind; Myrmel, Truls. Health related quality of life in long-term survivors after treatment with extracorporeal membrane oxygenation (ECMO). Available onlie at www.asaiojournal.com. 28th ANNUAL ELSO CONFERENCE 2017-09-24 - 2017-09-27 2017.

 • Ørbo, Marte. Brain morphometry after out-of-hospital cardiac arrest. 3rd International symposium on Post Cardiac Arrest Care 2017-09-04 - 2017-09-05 2017.

 • Ørbo, Marte Christine. Prøveforelesning, PhD. “The International Classification of Functioning, Disability and Health – presentation of a theoretical framework and its use in rehabilitation exemplified by consequences of cardiac arrest”.. PhD eksamen, prøveforelesning 2016-06-03 - 2016-06-03 2016.

 • Ørbo, Marte Christine. Presentasjon av årets doktorgrader. Kognitive følger etter hjertesans.. Norsk Nevropsykologisk Forening, jubileumsmøte 2016 2016-09-09 - 2016-09-09 2016.

 • Ørbo, Marte Christine; Ørbo, Marte Christine. Hvilke konsenkvenser har hjertestans for hjernens funksjon og hvilke tiltak kan være aktuelle?. Konferansen "Deltakelse i samfunnet - en dag for deg som jobber med rehabilitering" 2016-10-25 - 2016-10-25 2016.

 • Ørbo, Marte Christine. Resuscitate the heart and remember the brain. A prospective observational study of cognitive outcome after Out-of-Hospital Cardiac arrest. A dissertation for the degree of Philosophiae Doctor - December 2015.. 2016 ISBN 978-82-7589-506-4.

 • Ørbo, Marte Christine. Hjertestans i et langtidsperspektiv.. Nord-Norsk HLR-instruktørsamling 2015 2015-02-05 - 2015.

 • Ørbo, Marte Christine. Onsdagsmøte, UNN-HF, 15 juni 2016. "Resuscitate the heart and remember the brain. A prospective observational study of cognitive outcome after Out-of-hospital cardiac arrest". Presentation of 3 scientific studies and a model for clinical follow-up post resuscitation.. Onsdagsmøte UNN-HF. 2015-06-15 - 2015-06-15 2015.

 • Ørbo, Marte Christine; Anke, Audny; Mathisen, Johanne Røe. Hjertestans gir hjernetrøbbel. 2015.

 • Ørbo, Marte Christine. http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/07/22/-kognitive-evner-bor-sjekkes-etter-hjertestans/. 2015.

 • Ørbo, Marte Christine. Får kognitive problemer etter hjertestans. 2015.

 • Ørbo, Marte Christine; Anke, Audny; Aslaksen, Per M; Schäfer, Christoph. Månedens forskningsartikkel - oktober 2014 http://www.unn.no/forskning/maanedens-forskningsartikkel-oktober-2014-article123313-17472.html. 2014.

 • Ørbo, Marte Christine. Kognitive følger etter prehospital hjertestans. Onsdagsmøte UNN-HF 2013-09-17 - 2013-09-17 2013.

 • Ørbo, Marte Christine. Nevropsykologiske følger etter prehospital hjertestans.Foreløpige data fra pågående PhD prosjekt. Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR). November 2013. 2013-11-22 - 2013-11-22 2013.

 • Ørbo, Marte Christine. Neuropsychological outcome after Out of Hospital Cardiac Arrest. Skandinavisk utbildningsmøte: Vård efter hjärstopp 2013-05-30 - 2013-05-31 2013.

 • Ørbo, Marte. Kognitiv funksjon hos overlevere etter prehospital hjertestans. En presentasjon av 5 studier og anbefalinger for klinisk oppfølging.. Nasjonal undervisning for leger i fysikalsk medisin og rehabilitering 2019-08-27 - 2019-08-27 2019.

 • Ørbo, Marte. Dagbladet. Artikkel av journalist Silje Førslund. https://www.dagbladet.no/tema/tarene-strommer-pa-nar-jeg-tenker-pa-hvordan-de-siste-arene-har-vaert/69651069. 2018.

 • Ørbo, Marte; Karlsen, Sidsel C Fredheim; Pedersen, Ellinor Phillips; Hermansen, Stig Eggen; Rønning, Per Bjørnerud; Nergaard, Kathrine Aas; Næsheim, Torvind; Myrmel, Truls. Health-related quality of life after treatment on Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO).. 3th international symposium on post cardiac arrest care 2017. 2017-09-04 - 2017-09-05 2017.

 • Ørbo, Marte; Karlsen, Sidsel C Fredheim; Pedersen, Ellinor Phillips; Hermansen, Stig Eggen; Næsheim, Torvind; Myrmel, Truls. Health related quality of life in long-term survivors after treatment with extracorporeal membrane oxygenation (ECMO). Available onlie at www.asaiojournal.com. 28th ANNUAL ELSO CONFERENCE 2017-09-24 - 2017-09-27 2017.

 • Ørbo, Marte. Brain morphometry after out-of-hospital cardiac arrest. 3rd International symposium on Post Cardiac Arrest Care 2017-09-04 - 2017-09-05 2017.

 • Ørbo, Marte Christine. Prøveforelesning, PhD. “The International Classification of Functioning, Disability and Health – presentation of a theoretical framework and its use in rehabilitation exemplified by consequences of cardiac arrest”.. PhD eksamen, prøveforelesning 2016-06-03 - 2016-06-03 2016.

 • Ørbo, Marte Christine. Presentasjon av årets doktorgrader. Kognitive følger etter hjertesans.. Norsk Nevropsykologisk Forening, jubileumsmøte 2016 2016-09-09 - 2016-09-09 2016.

 • Ørbo, Marte Christine; Ørbo, Marte Christine. Hvilke konsenkvenser har hjertestans for hjernens funksjon og hvilke tiltak kan være aktuelle?. Konferansen "Deltakelse i samfunnet - en dag for deg som jobber med rehabilitering" 2016-10-25 - 2016-10-25 2016.

 • Ørbo, Marte Christine. Resuscitate the heart and remember the brain. A prospective observational study of cognitive outcome after Out-of-Hospital Cardiac arrest. A dissertation for the degree of Philosophiae Doctor - December 2015.. 2016 ISBN 978-82-7589-506-4.

 • Ørbo, Marte Christine. Hjertestans i et langtidsperspektiv.. Nord-Norsk HLR-instruktørsamling 2015 2015-02-05 - 2015.

 • Ørbo, Marte Christine. Onsdagsmøte, UNN-HF, 15 juni 2016. "Resuscitate the heart and remember the brain. A prospective observational study of cognitive outcome after Out-of-hospital cardiac arrest". Presentation of 3 scientific studies and a model for clinical follow-up post resuscitation.. Onsdagsmøte UNN-HF. 2015-06-15 - 2015-06-15 2015.

 • Ørbo, Marte Christine; Anke, Audny; Mathisen, Johanne Røe. Hjertestans gir hjernetrøbbel. 2015.

 • Ørbo, Marte Christine. http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/07/22/-kognitive-evner-bor-sjekkes-etter-hjertestans/. 2015.

 • Ørbo, Marte Christine. Får kognitive problemer etter hjertestans. 2015.

 • Ørbo, Marte Christine; Anke, Audny; Aslaksen, Per M; Schäfer, Christoph. Månedens forskningsartikkel - oktober 2014 http://www.unn.no/forskning/maanedens-forskningsartikkel-oktober-2014-article123313-17472.html. 2014.

 • Ørbo, Marte Christine. Kognitive følger etter prehospital hjertestans. Onsdagsmøte UNN-HF 2013-09-17 - 2013-09-17 2013.

 • Ørbo, Marte Christine. Nevropsykologiske følger etter prehospital hjertestans.Foreløpige data fra pågående PhD prosjekt. Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering (NFFR). November 2013. 2013-11-22 - 2013-11-22 2013.

 • Ørbo, Marte Christine. Neuropsychological outcome after Out of Hospital Cardiac Arrest. Skandinavisk utbildningsmøte: Vård efter hjärstopp 2013-05-30 - 2013-05-31 2013.

 • [Loading...]