Hilde Espnes


Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

Hilde Espnes er utdannet lege ved UiT Norges arktiske universitet. Hun jobber nå som doktorgradsstipendiat i epidemiologi med PhD-prosjektet "Risikofaktorer, livskvalitet og prognostiske utfall assosiert med ulike typer atrieflimmer". Formålet med prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom risikofaktorer for subtyper av atrieflimmer, samt hvordan de ulike typene påvirker risikoen for hjertesvikt, død og pasientenes livskvalitet. For å gi svar på dette brukes data fra Tromsøundersøkelsen i kombinasjon med data fra Universitetssykehuset Nord-Norge (Tromsø). Hun er en del av forskningsgruppa Kroniske sykdommers epidemiologi

Ved siden av stipendiatarbeidet er Hilde, sammen med Rebecca Hetland, spørreskjemaredaktør for Tromsø8 som etter planen skal gjennomføres i 2025-2026. 


 • Ekaterina Sharashova, Eva Gerdts, Jocasta Ball, Hilde Espnes, Bjarne K. Jacobsen, Simon Kildal m.fl.:
  Sex-specific time trends in incident atrial fibrillation and the contribution of risk factors: the Tromsø Study 1994-2016
  European Journal of Preventive Cardiology (EJPC) 14. oktober 2022 ARKIV / DOI
 • Hilde Espnes, Jocasta Ball, Maja-Lisa Løchen, Tom Wilsgaard, Inger Njølstad, Ellisiv B. Mathiesen m.fl.:
  Sex-specific associations between blood pressure and risk of atrial fibrillation subtypes in the tromsø study
  Journal of Clinical Medicine 2021 ARKIV / DOI
 • Hilde Espnes, Jocasta Ball, Maja-Lisa Løchen, Tom Wilsgaard, Inger Njølstad, Ellisiv B. Mathiesen m.fl.:
  Risk factors and prognosis for heart failure in atrial fibrillation subtypes in women and men
  2022
 • Ekaterina Sharashova, Tom Wilsgaard, Jocasta Ball, Eva Gerdts, Annika Rosengren, Inger Njølstad m.fl.:
  Sex-specific temporal trends in the incidence of atrial fibrillation in a large Norwegian population-based study 1986–2014
  European Heart Journal 25. november 2020 DOI
 • Hilde Espnes, Ekaterina Sharashova, Maja-Lisa Løchen, Tom Wilsgaard, Jocasta Ball, Inger Njølstad m.fl.:
  Risk factors associated with specific types of atrial fibrillation in men and women in a general population cohort study.
  2020
 • Ekaterina Sharashova, Tom Wilsgaard, Jocasta Ball, Eva Gerdts, Annika Rosengren, Inger Njølstad m.fl.:
  Sex-specific temporal trends in the incidence of atrial fibrillation in a large Norwegian population-based study 1986-2014
  2020

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  • Epidemiologi
  • Atrieflimmer
  • Hjertesvikt
  • Kjønnsforskjeller 
  • Risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer

  Undervisning

  Underviser i epidemiologi og statistikk for studenter på medisinstudiet, ernæring og master i folkehelse (Master of Public Health). Hun er i tillegg PROFKOM-mentor for to grupper på medisinstudiet.