Mathias Hauglid


1017 Stipendiat

Stillingsbeskrivelse

My PhD project concerns machine learning in the health sector and focuses on fairness aspects of using big health data for the purposes of developing clinical decision support systems. 


 • Hauglid, Mathias. Skal vi ha en proaktiv eller reaktiv holdning til kunstig intelligens?. Dagens medisin 2021; Volum 18.s 22 - 23.
 • Hauglid, Mathias. Algorithmic Discrimination in Clinical Decision Support Systems. CeBIL seminar 2021-11-04 - 2021-11-04 2021.
 • Hauglid, Mathias. Karnov lovkommentarer, helseforskningsloven kapittel 2, 5, 9 og 10. Karnov lovkommentarer 2021.
 • Hauglid, Mathias. Karnov lovkommentarer, Helsepersonelloven kapittel 2, 3, 4, 6, 7 og 10.. Karnov lovkommentarer 2021.
 • Hauglid, Mathias. Et felles rammeverk for kunstig intelligens. Innledning til paneldebatt om EU-kommisjonens forslag 21. april 2021.. Midnattssolkonferansen for pasientnær kunstig intelligens 2021-06-15 - 2021-06-16 2021.
 • Hauglid, Mathias. Proposed Requirements for Handling Training Data. The Jon Bing Memorial Seminar 2021. Towards a New Legal Framework for AI in Europe: Assessing the European Commission's Proposed AI Regulation 2021-05-25 - 2021-05-25 2021.
 • Hauglid, Mathias. Innføring av kunstig intelligens som klinisk beslutningsstøtte - en ny rolle for diskrimineringsretten?. VERDI forskerkaffe 2021-03-16 - 2021-03-16 2021.
 • Hauglid, Mathias. Kunstig intelligens i helsetjenesten - rettslige og etiske utfordringer. Foredrag om kunstig intelligens i helsevesenet 2021-02-03 - 2021-02-03 2021.
 • Hauglid, Mathias; Mikalsen, Karl Øyvind; Lindsetmo, Rolv-Ole. Bruk av helseopplysninger i beslutningsstøtteverktøy (kunstig intelligens) - høringsuttalelse. (fulltekst) 2020.
 • Hauglid, Mathias. From Research to Automated Decision Tools - A Legal Road-Crossing. Open AI Webinar 2020-11-20 - 2020-11-20 2020.
 • Hauglid, Mathias. Applying the prohibition of direct and indirect racial discrimination to algorithm-driven decision support tools. Doctoral Workshop in conjunction with the XXXV Nordic Conference on Law & IT 2020-11-10 - 2020-11-10 2020.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Privacy and data protection, Health law, AI regulation, Non-Discrimination Law, Public administration law, Intellectual Property Rights
  TEO-H4 4.416

  Klikk for større kart