No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Norges fiskerihøgskole morten.heide@uit.no Tromsø

Morten Heide


Professor


 • Themistoklis Altintzoglou, Morten Heide :
  Identifying consumer openness to new ingredients: A conjoint study on consumer segments in the UK
  Frontiers in Aquaculture 2023 ARKIV / DOI
 • Velmurugu Puvanendran, Atle Mortensen, Lill-Heidi Johansen, Anne Helena Kettunen, Øyvind J Hansen, Edgar Henriksen m.fl.:
  Development of cod farming in Norway: Past and current biological and market status and future prospects and directions
  Reviews in Aquaculture 2022 ARKIV / DOI
 • Themistoklis Altintzoglou, Morten Heide :
  Open-Ended Emotive Projection Test: A Nondeterministic Method for Understanding Consumers’ Emotional Reactions to Innovative Food Processing Technologies
  Journal of International Food & Agribusiness Marketing 2022 ARKIV / DOI
 • Elisabeth Danielsen, Christer Mjåset, Tor Ingebrigtsen, Sasha Gulati, Margreth Grotle, Jan Håkon Rudolfsen m.fl.:
  A nationwide study of patients operated for cervical degenerative disorders in public and private hospitals
  Scientific Reports 2022 ARKIV / DOI
 • Svein Ottar Olsen, Kåre Skallerud, Morten Heide :
  Consumers’ evaluation and intention to buy traditional seafood: The role of vintage, uniqueness, nostalgia and involvement in luxury
  Appetite 2021 ARKIV / DOI
 • Bjørg Helen Nøstvold, Ingrid Kvalvik, Morten Heide :
  Adding value from marketing origin of food from the Arctic Norway
  Routledge 2021 DOI
 • Grete Elisabeth Lorentzen, Tatiana Nikolaevna Ageeva, Morten Heide, Margrethe Esaiassen :
  Temperature fluctuations in processing and distribution: Effect on the shelf life of fresh cod fillets (Gadus morhua L.)
  Food Control 2020 DOI
 • Morten Heide, Svein Ottar Olsen :
  The use of food quality and prestige-based benefits for consumer segmentation
  British Food Journal 2018 ARKIV / DOI
 • Morten Heide, Svein Ottar Olsen :
  Influence of packaging attributes on consumer evaluation of fresh cod
  Food Quality and Preference 2017 ARKIV / DOI
 • Morten Heide, Pirjo Honkanen, Themistoklis Altintzoglou :
  Hva påvirker sjømatforbruket blant unge voksne i Norge – Betydningen av matlagingsferdigheter og kunnskap
  2023 ARKIV
 • Ove Johansen, Gøril Voldnes, Morten Heide :
  Markedstest av oppdrettstorsk i England og Italia – Britiske og italienske kokkers oppfattelse av oppdrettstorsk fra Norge
  2023 ARKIV
 • Morten Heide :
  Mer sjømat med gode oppskrifter?
  Næringsnytte 2023
 • Bjørn Tore Rotabakk, Morten Heide, Torstein Skåra, Gøril Voldnes, Jørgen Lerfall, Emma Råkvåg Vangen m.fl.:
  Nye metoder for bedre holdbarhet og mer miljøvennlig transport av lakseprodukter, faglig sluttrapport
  2023 ARKIV
 • Morten Heide :
  More sustainable salmon
  2023
 • Morten Heide, Florent Govaerts :
  Dimensions of food freshness – the consumer perspective
  2023
 • Themistoklis Altintzoglou, Morten Heide :
  Who is open to products with new marine ingredients? An experiment with three new consumer segments in the UK
  2022
 • Morten Heide, Aase Vorre Skuland, Bjørn Tore Rotabakk :
  Forbrukeroppfatninger om fersk og tint laks
  2022 ARKIV
 • Morten Heide :
  Kan torskeoppdrett bli lønnsomt?
  Næringsnytte 2022
 • Morten Heide, Tatiana Nikolaevna Ageeva, Margrethe Esaiassen, Øystein Hermansen, Anette Hustad, Sjúrður Joensen m.fl.:
  Det kommersielle potensialet til oppdrettstorsk – Innledende undersøkelser om kvalitet, markedsoppfattelse og økonomi
  2022 ARKIV
 • Morten Heide, Valerie Lengard Almli, Ervina Ervina :
  Guideline for harmonisation of measures and protocols related to consumer behaviour as an outcome. D4.4
  2022 ARKIV
 • Atle Foss, Reidun Marie Bjelland, Anne Berit Skiftesvik, Gøril Voldnes, Tatiana Nikolaevna Ageeva, Morten Heide m.fl.:
  Gjenfangst, bedøvelse, avliving og etterbruk av rensefisk (CleanCatch). Sluttrapport FHF-prosjekt 901560
  2021 ARKIV
 • Bjørn Tore Rotabakk, Morten Heide, Audun Iversen, Kristina Bergman, Friederike Ziegler :
  Slik kan vi få mer av klimavennlig transport av norsk laks
  intrafish.no 13. mars 2021 FULLTEKST
 • Morten Heide :
  Sjømatmarkedet under og etter pandemien
  Fiskeribladet 15. juni 2021
 • Gøril Voldnes, Morten Heide :
  Synes du denne fisken ser skremmende ut?
  blogg.forskning.no - Fra fjord til bord - en blogg fra sjømatforskere i Nofima 19. oktober 2021 FULLTEKST
 • Morten Heide, Gøril Voldnes :
  En dagligvareaktørs oppfatning av konserveringsmetoder for laks – En eksplorativ undersøkelse om tint laks i Japan
  2021 ARKIV
 • Gøril Voldnes, Tatiana Nikolaevna Ageeva, Morten Heide, Øystein Hermansen, Egil Hogrenning, Ingrid Kvalvik m.fl.:
  Bærekraftig etterbruk av rensefisk – Faglig sluttrapport AP3
  2021 ARKIV
 • Bjørn Tore Rotabakk, Morten Heide, Audun Iversen, Kristian Bergman, Friederike Ziegler :
  Mer klimavennlig transport av norsk laks
  fiskeribladet.no 24. februar 2021 FULLTEKST
 • Morten Heide, Themistoklis Altintzoglou, Ragnhild Dragøy Whitaker :
  The market for marine ingredients for food and agricultural Application - Coldwater prawn (Pandalus boralis), Blue mussels (Mytilus edulis) and Brown crab (Cancer pagurus)
  2020 ARKIV
 • Themistoklis Altintzoglou, Morten Heide :
  Consumer reactions to communication about innovative processing technologies in iNOBox
  2020 ARKIV
 • Morten Heide :
  Økt konsum av sjømat i Norge. Muligheter og barrierer for norsk sjømatindustri
  2020 ARKIV
 • Morten Heide :
  Hvordan selge tint laks i Asia?
  2020 OMTALE
 • Bjørn Tore Rotabakk, Audun Iversen, Morten Heide, Kristina Bergman, Friederike Ziegler, Jørgen Lerfall :
  Mer miljøvennlig laks
  Matindustrien 2020
 • Morten Heide :
  Hvorfor ferskfisken ikke redder filetindustrien
  Fiskeribladet 21. august 2020
 • Morten Heide :
  Mer informasjon om fisken enn før
  Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 09. september 2020 FULLTEKST
 • Bjørg Helen Nøstvold, Ingrid Kvalvik, Morten Heide, Florent Govaerts, Kristin Beate Hansen, Sigridur Dalmannsdottir m.fl.:
  Status, verdi og utfordringer for matproduksjon i Arktisk Norge – Rapport 2 "Arktis som en matproduserende region"
  2019 ARKIV
 • Morten Heide :
  Økt konsum av sjømat i Norge. Muligheter og barrierer i norsk dagligvarehandel
  2019 ARKIV
 • Svein Ottar Olsen, Kåre Skallerud, Morten Heide :
  “Consumers’ Sensory Evaluation And Intention To Consume Traditionally-produced Salted Seafood: The Role Of Nostalgia And Involvement In Luxury
  2019
 • Morten Heide :
  Hvordan øke salg av sjømat i Norge
  Norsk Sjømat 2019
 • Morten Heide :
  Vi kan få mer fisk på norske tallerkener
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 25. november 2019
 • Philip James, Themistoklis Altintzoglou, Morten Heide :
  Kan vi gjøre stillehavsøsters til næringsvei i Skagerrak?
  2018
 • Edgar Henriksen, Morten Heide, Øyvind J Hansen, Atle Mortensen :
  Kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for torskeoppdrett
  2018 ARKIV
 • Themistoklis Altintzoglou, Morten Heide :
  På tide med tint torsk. To forskere samtaler om torsk som er tint
  Fra fjord til bord - Blogg - forskning.no 05. desember 2018 FULLTEKST
 • Morten Heide, Themistoklis Altintzoglou :
  The UK retail market for fresh and defrosted cod
 • Morten Heide :
  Film: Informasjon om ferskhet er viktig. Foredrag: Hvordan skape unike kjøps- og spiseopplevelser med torsk
  2018
 • Morten Heide :
  Hva påvirker forbrukerens valg av sjømat i Norge?
  2017
 • Morten Heide :
  Thawed Fish vs fresh Fish - consumer/market consideratios
  2017
 • Themistoklis Altintzoglou, Morten Heide :
  Fresh words for frozen expectations: consumer perceptions of frozen and defrosted fish
  2017
 • Themistoklis Altintzoglou, Morten Heide :
  Fresk: a project for the optimization of technical quality and expected product experience regarding fish that is frozen and thawed
  2017
 • Morten Heide, Themistoklis Altintzoglou :
  Stillehavsøsters
  2017
 • Themistoklis Altintzoglou, Morten Heide :
  Markedsmessige muligheter og barrierer for Norsk stillehavsøsters
  2017

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →