Bilde av Haukenes, Ove Aigner
Bilde av Haukenes, Ove Aigner
Rektors stab ove.a.haukenes@uit.no Tromsø

Ove Aigner Haukenes


Skribent for "ARC-metodologien" (IFF). Webutvikler (ARC og Smart Senja). Vit. assistent/-musiker og -kunstner

Stillingsbeskrivelse

Multibruksansatt for interdisiplinære formål. Utfører sammensatte oppgaver som innebærer uvanlige kombinasjoner av disipliner. Spesifikt synteser av filosofi, fysikk, samfunnsfag, IT og/eller kunstneriske fremføringer.Forskningsinteresser

Tid. Litt rom også.

Relasjonen mellom fornybar teknologi og miljøfilosofi.

Bærekraft som et transcendentalt konsept, da i perspektivet av å kombinere inkommensurable posisjoner innen filosofi (antroposentrisme vs. biosentrisme, økonomi vs. økologi, holisme vs. reduksjonisme)