Dummy personkort bilde

Arnesen, Yngvild

Stipendiat Institutt for psykologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Skre, Ingunn; Friborg, Oddgeir; Breivik, Camilla; Johnsen, Lars Inge; Arnesen, Yngvild; Wang, Catharina E.. A school intervention for mental health literacy in adolescents: effects of a non-randomized cluster controlled trial. (fulltekst) BMC Public Health 2013; Volum 13:873. ISSN 1471-2458.s doi: 10.1186/1471-2458-13-873.

 • Wang, Catharina E.; Berge, Kjersti; Arnesen, Yngvild; Breivik, Camilla; Johnsen, Lars Inge; Bruun-Hansen, Trond; Jentoft, Greta; Skre, Ingunn. Psykhjelpen på Tvibit: En psykologisk rådgivningstjeneste på ungdommens kulturhus midt i Tromsø sentrum. (fulltekst) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2007; Volum 44 (3). ISSN 0332-6470.s 247 - 253.

 • Skre, Ingunn; Arnesen, Yngvild; Breivik, Camilla; Johnsen, Lars Inge; Verplanken, Bas; Wang, Catharina E.. Mestring hos ungdom: Validering av en norsk oversettelse avAdolescent Coping Orientation for Problem Experiences. (fulltekst) Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2007; Volum 44 (3). ISSN 0332-6470.s 236 - 247.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.; Breivik, Camilla; Johnsen, Lars Inge; Arnesen, Yngvild; Lindekleiv, Ragnhild Elise Magnus. “Can mental health literacy in adolescents be improved by a school intervention?”. Helse Nord forskningskonferanse 2009. (sammendrag) 2009-03-25 - 2009-03-26 2009.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.; Breivik, Camilla; Arnesen, Yngvild; Johnsen, Lars Inge; Lindekleiv, Ragnhild Elise Magnus. MENTAL HEALTH LITERACY IN ADOLESCENTS: EFFECT OF A SCHOOL INTERVENTION. XII International congress of IFPE, 2009 2009-04-16 - 2009-04-19 2009.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.; Breivik, Camilla; Arnesen, Yngvild; Johnsen, Lars Inge; Lindekleiv, Ragnhild Elise Magnus. Prejudice towards mental illness in adolescents. Effect of a school intervention. The 11th European Congress of Psychology, 2009 2009-07-07 - 2009-07-10 2009.

 • Johnsen, Lars Inge; Breivik, Camilla; Arnesen, Yngvild; Wang, Catharina E.; Skre, Ingunn. MENTAL HEALTH CONCERNS EVERYONE", PART 1: KNOWLEDGE AND COPING IN ADOLESCENTS AFTER A SCHOOL INTERVENTION. European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP) XIII international conference 2007-08-25 - 2007-08-29 2007.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.; Breivik, Camilla; Johnsen, Lars Inge; Arnesen, Yngvild; Lindekleiv, Ragnhild Elise Magnus. “Can mental health literacy in adolescents be improved by a school intervention?”. Helse Nord forskningskonferanse 2009. (sammendrag) 2009-03-25 - 2009-03-26 2009.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.; Breivik, Camilla; Arnesen, Yngvild; Johnsen, Lars Inge; Lindekleiv, Ragnhild Elise Magnus. MENTAL HEALTH LITERACY IN ADOLESCENTS: EFFECT OF A SCHOOL INTERVENTION. XII International congress of IFPE, 2009 2009-04-16 - 2009-04-19 2009.

 • Skre, Ingunn; Wang, Catharina E.; Breivik, Camilla; Arnesen, Yngvild; Johnsen, Lars Inge; Lindekleiv, Ragnhild Elise Magnus. Prejudice towards mental illness in adolescents. Effect of a school intervention. The 11th European Congress of Psychology, 2009 2009-07-07 - 2009-07-10 2009.

 • Johnsen, Lars Inge; Breivik, Camilla; Arnesen, Yngvild; Wang, Catharina E.; Skre, Ingunn. MENTAL HEALTH CONCERNS EVERYONE", PART 1: KNOWLEDGE AND COPING IN ADOLESCENTS AFTER A SCHOOL INTERVENTION. European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP) XIII international conference 2007-08-25 - 2007-08-29 2007.

 • [Loading...]