Bilde av Jamaly, Simin
Bilde av Jamaly, Simin
Institutt for medisinsk biologi simin.jamaly@uit.no +47 46949074

Simin Jamaly


Forsker

Stillingsbeskrivelse

Medlem av forskningsgruppen for RNA og Molekylær Patologi (RAMP).

Prosjektleder (PI) fra MABIT med tittelen "Early Diagnosis of Chronic Kidney Disorders in Autoimmune Patients".

Har en bistilling som seniorforsker ved Revmatologiavdelingen, Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet).

Arbeidspakkeleder fra Helse Sør-Øst RHF (Rikshospitalet) med tittelen "Biomarker Development for Early Diagnosis of Lupus Nephritis Using Liquid Biopsies".

Co-principal investigator for det europeiske LUpuS Inception-Cohort Developing Initiative (ELUCIDATE), et europeisk flernasjonalt, flersentrisk, prospektivt startkohort av pasienter med systemisk lupus erythematosus.

Betydelig erfaring med studiedesign og klinisk forsøksledelse for biomarkørutvikling.

Samarbeidspartner med Beth Israel Deaconess Medical Center | BIDMC of Boston ved Harvard Medical School, Karolinska Institutet i Sverige, og Aarhus Universitetshospitals i Danmark.


 • Mehrdad Rakaee, Elio Adib, Biagio Ricciuti, Lynette M. Sholl Sholl, Weiwei Shi, Joao V. Alessi m.fl.:
  Association of machine learning-based assessment of tumor-infiltrating lymphocytes on standard histologic images with outcomes of immunotherapy in patients with NSCLC
  JAMA Oncology 17. november 2022 DOI
 • Simin Jamaly, Maria Tsokos, Rhea Bhargava, Olga Brook, Hecht Jonathan, Reza Abdi m.fl.:
  Complement activation and increased expression of Syk, mucin-1 and CaMK4 in kidneys of patients with COVID-19
  Clinical Immunology 2021 DOI
 • Simin Jamaly, Mehrdad Rakaee, Reza Abdi, George tsokos, Kristin Andreassen Fenton :
  Interplay of immune and kidney resident cells in the formation of tertiary lymphoid structures in lupus nephritis
  Autoimmunity Reviews 2021 ARKIV / DOI
 • Mehrdad Rakaee, Thomas Karsten Kilvær, Simin Jamaly, Thomas Berg, Erna-Elise Paulsen, Marte Berglund m.fl.:
  Tertiary lymphoid structure score: a promising approach to refine the TNM staging in resected non-small cell lung cancer
  British Journal of Cancer 2021 DOI
 • Cathrine Ramberg, Simin Jamaly, Nadezhda Latysheva, line Wilsgård, Timofey Sovershaev, Omri Snir m.fl.:
  A modified clot-based assay to measure negatively charged procoagulant phospholipids
  Scientific Reports 2021 ARKIV / DOI
 • Mehrdad Rakaee, Lill-Tove Busund, Simin Jamaly, Erna-Elise Paulsen, Elin Richardsen, Sigve Andersen m.fl.:
  Prognostic Value of Macrophage Phenotypes in Resectable Non–Small Cell Lung Cancer Assessed by Multiplex Immunohistochemistry
  Neoplasia 12. februar 2019 ARKIV / DOI
 • Simin Jamaly, Cathrine Ramberg, Randi Olsen, Nadezhda Latysheva, Paul Webster, Timofey Sovershaev m.fl.:
  Impact of preanalytical conditions on plasma concentration and size distribution of extracellular vesicles using Nanoparticle Tracking Analysis
  Scientific Reports 2018 ARKIV / DOI
 • Simin Jamaly, Manu Basavaraju, Irina Starikova, Randi Olsen, Sigrid Kufaas Brækkan, John-Bjarne Hansen :
  Elevated Plasma Levels of P‐Selectin Glycoprotein Ligand‐1 Positive Microvesicles in Patients with Unprovoked Venous Thromboembolism
  Journal of Thrombosis and Haemostasis 2018 ARKIV / DOI
 • Irina Starikova, Simin Jamaly, Antonio Sorrentino, T Blondal, Nadezhda Latysheva, Mikhail Sovershaev m.fl.:
  Differential expression of plasma miRNAs in patients with unprovoked venous thromboembolism and healthy control individuals
  Thrombosis Research 2015 DOI
 • Simin Jamaly, Mehrdad Rakaee, Rao Raghavendra, Gita patil, Suresh Thakur, Poongothai Ramaswamy m.fl.:
  Relationship between p53 overexpression, human papillomavirus infection, and lifestyle in Indian patients with head and neck cancers
  Tumour Biology 2012 DOI
 • Mehrdad Rakaee, Elio Adib, Biagio Ricciuti, Lynette M. Sholl, Weiwei Shi, Joao V Alessi m.fl.:
  Computational pathology by Artificial Intelligence (AI) on quantifying the lymphocytic infiltration predicts the immunotherapy response in NSCLC
  2022
 • Mehrdad Rakaee, Elio Adib, Biagio Ricciuti, Lynette M. Sholl, Weiwei Shi, Joao V.Alessi m.fl.:
  Artificial intelligence in digital pathology approach identifies the predictive impact of tertiary lymphoid structures with immune-checkpoints therapy in NSCLC
  2022
 • Masataka umeda, Abhigyam Satyam, Nobuya Yoshida, Rhea Bhargava, Ryo Hisada, Simin Jamaly m.fl.:
  Hypoxia promotes the expression of ADAM9 by tubular epithelial cells which enhances TGF-B1 activation and promotes tissues fibrosis in lupus nephritis
  2021
 • Simin Jamaly :
  Role of Extracellular Vesicles in the Pathogenesis of Venous Thromboembolism
  Nord universitet 2018
 • Simin Jamaly :
  The Norwegian tradition of skiing
  2016 FULLTEKST
 • Cathrine Ramberg, Simin Jamaly, Nadezhda Latysheva, Erin Mathiesen Hald, Vladimir Tichelaar, John Bjarne Hansen :
  IMPACT OF A FAT-TOLERANCE TEST ON PLASMA CONCENTRATION AND SIZE DISTRIBUTION OF EXTRACELLULAR VESICLES ASSESSED BY NANOPARTICLE TRACKING ANALYSIS
  2015
 • Irina Starikova, Simin Jamaly, Antonio Sorrentino, Thorarinn Blondal, Nadezhda Latysheva, Cathrine Ramberg m.fl.:
  DIFFERENTIAL EXPRESSION OF MIRNAS IN PLASMA AND PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS COLLECTED FROM PATIENTS WITH UNPROVOKED VENOUS THTOMBOEMBOLISM AND HEALTHY CONTROL INDIVIDUALS
  2015
 • Simin Jamaly, Irina Starikova, Vladimir Tichelaar, Cathrine Ramberg, Nadezhda Latysheva, John Bjarne Hansen :
  PATIENTS WITH UNPROVOKED VENOUS THROMBOEMBOLISM HAVE HIGHER CONCENTRATION OF LARGE EXTRACELLULAR VESICLES WITH AUGMENTED POTENTIAL TO INITIATE COAGULATION ACTIVATION
  2015
 • Simin Jamaly :
  Når skal man avslutte behandling etter blodpropp?
  2014 FULLTEKST
 • Simin Jamaly, Irina Starikova, Michael Sovershaev, John-Bjarne Hansen :
  High expression levels of P-selectin glycoprotein ligand-1 positive microparticles in people with unprovoked venous thromboembolism
  2013
 • Simin Jamaly, Irina Starikova, Michael Sovershaev, John-Bjarne Hansen :
  Increased levels of P-selectin glycoprotein ligand-1 positive microparticles in patients with unprovoked venous thromboembolism
  2013
 • Irina Starikova, Simin Jamaly, Michael Sovershaev, T Blondal, Antonio Sorrentino, John-Bjarne Hansen :
  The role of microRNA in the pathogenesis of venous thromboembolism
  2013

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Innen RNA og Molekylær Patologi (RAMP) forskningsgruppen er mitt hovedfokus tidlig oppdagelse og nøye overvåking av kroniske nyresykdommer, spesielt lupus nefritt. Jeg er dypt engasjert i utviklingen av en biomarkør som kan identifisere tilstedeværelsen av lupus nefritt selv før tydelige kliniske symptomer, som proteinuri, blir synlige. Videre er jeg på en oppgave for å utforme en biomarkør som potensielt kan fjerne behovet for nyrebiopsier, som for tiden er den gylne standardmetoden for diagnostisering av nyrelidelser. Dette behovet blir ytterligere forsterket av det faktum at omtrent 20% av pasientene med lupus nefritt gjennomgår flere biopsier for å sjekke effektiviteten av behandlingene deres.

  For å nå disse målene er jeg involvert i flere unike prosjekter. Ett av de mest fremtredende initiativene, finansiert av MABIT, er "Early Diagnosis of Chronic Kidney Disorders in Autoimmune Patients." Innenfor dette prosjektet utforsker jeg dypt mulighetene innenfor personalisert medisin og banebrytende medikamentutvikling. Ved siden av dette, jobber jeg som fulltids seniorforsker ved Revmatologiavdelingen ved Rikshospitalet i Oslo. Her leder jeg en fremtidsrettet studie som er planlagt å vare fra 2024 til 2026, med mål om nøye å overvåke pasienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) gjennom forskjellige stadier av sykdommen.

  Jeg har også spilt en nøkkelrolle i oppstarten av en flernasjonal, flersentrisk prospektiv kohort, spesielt designet for pasienter med SLE. Gjennom alle disse bestrebelsene forblir mitt engasjement for grundig studiedesign og førsteklasses klinisk forsøksstyring, spesielt innenfor feltet av biomarkørutvikling, urokkelig.


  Vedlegg: