Personkort bilde

Karin Eriksen

Rådgiver Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Administrativt ansvarlig for 2. og 3. avdeling
  • Tilrettelegging av studiehverdagen
  • Kontaktperson for studenter med funksjonsnedsettelse 
  • Kontaktperson for toppidrettsutøvere
  • Eksamens- og sensurarbeid
  • Studieveiledning
  • Klage på eksamen
  • Dispensasjon fra tregangerregelen
  • Fusk

[Loading...]