Personkort bilde
Foto: Polona Itkin

Polona Itkin

Forsker / Jordobservasjon Institutt for fysikk og teknologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

[Loading...]

Medlem i forskergruppe