Bilde av Bergset, Mari Anneline Aston
Bilde av Bergset, Mari Anneline Aston
Kunstakademiet mari.bergset@uit.no

Mari Anneline Aston Bergset


Universitetslektor, Master i landskapsarkitektur

Stillingsbeskrivelse

Mari A. Aston Bergset er landskapsarkitekt, utdannet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet(NMBU), cand agric./master i landskapsarkitektur. Hun er daglig leder og innehaver av  landskapsarkitektkontoret Lo:Le landskap i Tromsø. Bergset har vært tilknyttet masterutdanningen i landskapsarkitektur i Tromsø fra 2013. Hun underviser i  studiokurs for master i landskapsarkitektur - se artikkelen "Snøens muligheter". Hun har tidligere vært engasjert som gjestekritiker/sensor for diplomoppgaver ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun er oppnevnt av kommunal- og moderniseringsdepartementet som medlem av juryen for Statens pris for byggkvalitet i perioden 2018-2021. Bergsets faglige spesialinteresse er knyttet til prosjektering for årstidsvariasjon/vinterbruk, klimatilpasning og økologiske strategier i landskapsarkitekturen.