No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Senter for hav og Arktis anne.k.normann@uit.no

Anne Katrine Normann


Prosjektleder


 • Emily Christine Cowan, Rachel Gjelsvik Tiller, Thea Lurås Oftebro, Mimmi Throne-Holst, Anne Katrine Meinich Normann :
  Orchestration within plastics governance – From global to Arctic
  Marine Pollution Bulletin 2023 ARKIV / DOI
 • Rita Sørly, Michael Bartone, Bård Kårtveit, Anne Katrine Normann :
  The Norwegian Barents Pride Festival: Reflections on bravery for LBGTQI+ activists from Russia
  Nordisk tidsskrift for livskvalitet og bærekraftig velferdsutvikling 2023 ARKIV / DOI
 • Rita Sørly, Bård Kårtveit, Vigdis Nygaard, Anne Katrine Normann, Ludmila Ivanova, Svetlana Britvina m.fl.:
  Overcoming isolation in the Arctic during COVID-19 times through new ways of co-writing research
  Routledge 2022
 • Linda Finska, Ludmila Ivanova, Ingvild Ulrikke Jakobsen, Heidi Rapp Nilsen, Anne Katrine Normann, Jan Jakub Solski :
  Waste Management on Fishing Vessels and in Fishing Harbors in the Barents Sea: Gaps in Law, Implementation and Practice
  Ocean Development and International Law 2022 ARKIV / DOI
 • Rita Sørly, Vigdis Nygaard, Bård Kårtveit, Anne Katrine Normann, Larisa Riabova, Ludmila Ivanova m.fl.:
  Adapting to the unpredictable: The story of a Norwegian-Russian study of NGOs in the Murmansk region during a pandemic
  Qualitative Social Work 2021 ARKIV / DOI
 • Julia Olsen, Leticia Antunes Nogueira, Anne Katrine Meinich Normann, Bjørn Vidar Vangelsten, Ingrid Agathe Bay-Larsen :
  Marine litter: Institutionalization of attitudes and practices among Fishers in Northern Norway
  Marine Policy 2020 ARKIV / DOI
 • Yngve Antonsen, anne k meinich Normann, Heidi Rapp Nilsen, Morten Magelssen :
  Systematisk etikkarbeid krever lederforankring
  Tidsskrift for omsorgsforskning 2018 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Anne Katrine Normann :
  La fiskerne få kvitte seg med plastsøppelet
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2023
 • Vigdis Nygaard, Bård Kårtveit, Anne Katrine Meinich Normann :
  The covid-19 pandemic and civil society in a border region Mobilizing voluntary forces in Murmansk region, Russia, and Troms and Finnmark region, Norway
  NORCE Norwegian Research Centre 2023 ARKIV
 • Bjørn-Petter Finstad, Anne Katrine Normann :
  Langt hjemmefra
  Klassekampen 06. april 2022 ARKIV
 • Vigdis Nygaard, Rita Sørly, Bård Kårtveit, Anne Katrine Normann, Ivanova Lyudmila, Larissa Riabova m.fl.:
  Lessons from the Covid 19 response in the Norwegian- Russian border regions. Crisis management, public discources and the role of non- state actors
  2021
 • Rögnvaldur Gudmundsson, Anne Katrine Normann :
  Fiskerinæringen må revurdere hvordan de kan få mer verdi av torsken.
  FiskeribladetFiskaren 2021
 • Anne Katrine Normann, Jan-Gunnar Winther :
  Forurenser bør betale - også for plast i havet.
  FiskeribladetFiskaren 2021
 • Anne Katrine Normann, Rögnvaldur Gudmundsson :
  Hva er greia med sirkulærøkonomi?
  Dagbladet 2021
 • Anne Katrine Normann, Vigdis Nygaard, Rita Sørly, Bård Kårtveit :
  Samarbeid i en vanskelig tid
  Dagsavisen 2021
 • Marianne Karlsson, Jannike Falk-Andersson, Anne Katrine Normann :
  Ocean acidification: how do scientists view and handle uncertainties?
  2019
 • Julia Olsen, Bjørn Vidar Vangelsten, Leticia Antunes Nogueira, Ingrid Agathe Bay-Larsen, Anne Katrine Normann :
  Marine littering in the Barents area: fishers’ attitude
  2019
 • Julia Olsen, Leticia Antunes Nogueira, Bjørn Vidar Vangelsten, Anne Katrine Normann, Ingrid Agathe Bay-Larsen :
  Marine littering in the Barents area: fishers’ attitude and practices
  2019
 • Anne Katrine Normann :
  Lokal leverandørutvikling i Havbruk Nord. En kvalitativ studie av metodikk og fremgangsmåte i prosjekt Leverandørutvikling Havbruk Nord. (Norut rapport 2/2019)
  2019
 • Bjørn Vidar Vangelsten, Julia Olsen, Marthe Larsen Haarr, Vilma Havas, Anne Katrine Normann, Ludmila Ivanova m.fl.:
  New knowledge for reduction and utilization of marine waste from fisheries (RE-D-USE)
  2019 ARKIV
 • anne k meinich Normann :
  Hva mener fiskerne om marin forsøpling? Fiskernes svar på en landsomfattende undersøkelse
  2018
 • anne k meinich Normann, Jannike Falk-Andersson :
  Marine plastic pollution in the Arctic. Origin, status, costs and incentives for prevention.
  2018
 • anne k meinich Normann :
  Marine plastic pollution in the arctic: origin, status, costs and incentives for prevention
  2017
 • Gunhild Hoogensen Gjørv, Evgeny Bojko, Sonja Grossberndt, Alena Bartonova, Eirik Inge Mikkelsen, Anne Katrine Normann m.fl.:
  From science and policy to people and back: Processes of risk communication
  2016
 • Eirik Inge Mikkelsen, Rune Rautio, Arild Moe, Anne Katrine Normann, Øystein Myrland, Marius Runningen Larsen :
  Arctic shipping
  2016
 • Eirik Inge Mikkelsen, Anne Katrine Normann, Anders Moe, A. Moe, Rune Rautio, Lawson Brigham m.fl.:
  Drivers for Arctic shipping
  2016
 • Eirik Inge Mikkelsen, Sindre Myhr, anne k meinich Normann, Natalia Kukarenko, Elena Golubeva, Svetlana Britvina m.fl.:
  Local Populations' Perceptions Of Risk Related To Pollution. Cases From North-Norway And Russia
  2016
 • Anne Katrine Normann, Eirik Inge Mikkelsen, Sindre Myhr, Natalia Kukarenko, Elena Golubeva, Svetlana Britvina m.fl.:
  Arctic pollution: local politicians’ and bureaucrats’ responsibility and room for maneuver
  2016
 • Eirik Inge Mikkelsen, Sindre Myhr, Anne Katrine Normann, Päivi Myllynen, Arja Rautio, Erik Eik Anda m.fl.:
  Risk Perceptions Related To Hazardous Substances In The Norwegian-Finnish-Russian Border Area
  2016
 • Anne Katrine Normann, Eirik Inge Mikkelsen :
  Calling the shots. The insurance branch as an actor in developing the use of the Northern Sea Route
  Fram Forum 2015
 • Anne Katrine Normann, Bjørn-Petter Finstad, Geir Bye :
  Klynger på nordnorsk vis? En diskusjon av klyngebegrepets relevans for periferiregioner. Paper presentert på Neon-konferansen (Nettverk for organisasjonsforskning i Norge) i Tromsø, 26. november 2008
  2008
 • Geir Bye, Anne Katrine Normann, Bjørn-Petter Finstad :
  Marin bioteknologi - Nordområdenes gyldne mulighet. Innspill til gruppen som jobber med konkretisering av Forskningsrådets Nordområdestrategi, satsningsområde innovasjon og næringsutvikling
  2007
 • Anne Katrine Normann, Geir Bye, Alf Håkon Hoel :
  Rules of origin and their application to trade in fish products. A comparative study of Norway, Denmark and Iceland. Norut rapport 03/2007
  2007
 • anne k meinich Normann :
  Troubled waters, troubled times. Fisheries policy reforms in the transition to democracy in South Africa and Mozambique. Dr. polit dissertation, University of Tromsø.
  UiT Norges arktiske universitet 2007
 • Geir Bye, Ådne Danielsen, Hanne C Gabrielsen, Anne Katrine Normann :
  Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Båtsfjord AS 21. og 22. oktober 2003. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.
  UiT Norges arktiske universitet 2004
 • Geir Bye, Lene Foss, Anne Katrine Normann :
  Nytt anlegg – ny hverdag? Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Vardø AS 6. desember 2001. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.
  UiT Norges arktiske universitet 2002
 • Geir Bye, Anne Katrine Normann, Hanne C Gabrielsen, Lene Foss :
  Tilbakemelding etter besøk ved Seafood Vardø AS 5. desember 2001. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.
  UiT Norges arktiske universitet 2002

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →