Bilde av Søreng, Siri Ulfsdatter
Bilde av Søreng, Siri Ulfsdatter
Handelshøgskolen ved UiT i Alta siri.soreng@uit.no +4778450239

Siri Ulfsdatter Søreng


Førsteamanuensis


 • Line Mathisen, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Emotional capital and entrepreneurship: female tourism entrepreneurs in Arctic Norway
  Edward Elgar Publishing 2023 DOI
 • Young-Sook Lee, Line Mathisen, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Cross-cultural co-creation of a tourist site: the emic and etic makings
  Edward Elgar Publishing 2023 ARKIV
 • Line Mathisen, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Governing co-creative behaviour: the salience of a destination community’s well-being for nudging a sustainable tourism future
  Edward Elgar Publishing 2023 DOI
 • Svein Jentoft, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Fjordfiskenemdas betydning for samiske fiskerier
  Orkana Forlag 2023
 • Line Mathisen, Siri Ulfsdatter Søreng, Trine Kristiansen Lyrek :
  The reciprocity of soil, soul and society: the heart of developing regenerative tourism activities
  Journal of Tourism Futures 2022 ARKIV / DOI
 • Line Mathisen, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Thai mobility and consumerism at North Cape, Norway: Zooming in on a stone at a tourist Site
  Routledge 2021
 • Else Grete Broderstad, Vera Helene Hausner, Eva Josefsen, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Local support among arctic residents to a land tenure reform in Finnmark, Norway
  Land Use Policy 2019 ARKIV / DOI
 • Jahn Petter Johnsen, Siri Ulfsdatter Søreng :
  The regulative lock-in: the challenge of establishing Sami fisheries governance in Norway
  Maritime Studies 2018 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Svein Jentoft, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Securing Sustainable Sami Small-Scale Fisheries in Norway: Implementing the Guidelines
  Springer Nature 2017 DOI
 • Eva Josefsen, Siri Ulfsdatter Søreng, Per Selle :
  Regional Governance and Indigenous Rights in Norway: The Finnmark Estate Case.
  Springer Publishing Company 2016 SAMMENDRAG / DOI
 • Siri Ulfsdatter Søreng :
  Legal pluralism in norwegian inshore fisheries: differing perceptions of fishing rights in Sami Finnmark
  Maritime Studies 2013 DOI
 • Siri Ulfsdatter Søreng :
  Fishing rights discourses in Norway: Indigenous Versus Non-indigenous Voices
  Maritime Studies 2008
 • Siri Ulfsdatter Søreng :
  Fishing rights struggles in Norway: political or legal strategies?
  Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law 2007
 • Siri Ulfsdatter Søreng :
  Moral discourse in fisheries co-management: A case study of the Senja fishery, northern Norway
  Ocean and Coastal Management 2006
 • Arild, NORUT Samfunn Buanes, Svein Jentoft, Anita Maurstad, Siri Ulfsdatter Søreng, Geir Runar Karlsen :
  Stakeholder participation in Norwegian coastal zone planning
  Ocean and Coastal Management 2005
 • Anita Maurstad, Arild Buanes, Svein Jentoft, Geir Runar Karlsen, Siri Ulfsdatter Søreng :
  In who�se interest? An exploratory analysis of stakeholders in Norwegian coastal zone planning
  Ocean and Coastal Management 2004
 • Eva Jenny Benedikte Jørgensen, Line Mathisen, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Strategi, styring og ledelse i små og mellomstore bedrifter, Alta
  UiT Norges arktiske universitet 2019
 • Vigdis Nygaard, Eva Josefsen, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Samisk kultur og samfunn i Nordkapp kommune – møte med nye arealinngrep. (7/2018)
  2018 ARKIV
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Lav tillit og stor støtte - paradokser for FeFo
  Nordlys 06. februar 2015
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Finnmarkslandskap i endring - Omgivelsenes tillit til FeFo som forvalter, eier og næringsaktør
  2015 ARKIV
 • Else Grete Broderstad, Vera Helene Hausner, Eva Josefsen, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Being the master in one’s own house:” Opinions and experiences with the Finnmark Estate
  2015 ARKIV
 • Einar Eythórsson, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Jegere og grunneiere - nøkkelpersoner i forvaltningsplanen for kortnebbgås
  2013
 • Siri Ulfsdatter Søreng, Eva Josefsen :
  Implementing indigenous rights in Norway: The public's opinion on FeFo
  2013
 • Siri Ulfsdatter Søreng, Eva Josefsen :
  Sami rights in land management reforms. A contested concept?
  2013
 • Siri Ulfsdatter Søreng, Einar Eythórsson, Ingunn Tombre, Gitte Høj Jensen, Jesper Madsen :
  Jegererfaringer og jaktpraksis i to områder med organisert gåsejakt
  2013
 • Gitte Høj Jensen, Ingunn Tombre, Einar Eythórsson, Jesper Madsen, Siri Ulfsdatter Søreng, Ove Martin Gundersen m.fl.:
  Gåsejakt i Nord-Trøndelag. Resultater fra ulike jaktorganiseringer i 2011
  2012 ARKIV
 • Einar Eythorsson, Ingunn Tombre, Siri Ulfsdatter Søreng :
  Climate Change and Wild Goose Populations: Challenges and Opportunities for Farming and Hunting
  2012
 • Ingunn Tombre, Jesper Madsen, Einar Eythórsson, Siri Ulfsdatter Søreng, Hans Tømmervik, Amund Kristiansen :
  Jakt på kortnebbgås i Nord-Trøndelag 2008. En evaluering og forslag til fremtidig forvaltningspraksis
 • Ingunn Tombre, Jesper Madsen, Per Ivar Nicolaisen, Mary S. Wisz, Rikke Anker Jensen, Pål Iver Ødegaard m.fl.:
  Kortnebbgås i Nord-Trøndelag våren 2007. En evaluering av miljøtilskuddsordningen, forslag til friarealer og noen betraktninger omkring bestandsstørrelsen
  2008 ARKIV
 • Siri Ulfsdatter Søreng :
  The ethnic card: rights discourses in the Norwegian coastal fisheries
  2007
 • Siri Ulfsdatter Søreng :
  Right discourses in Norway: Mixing oil and water?
  2006
 • Birgit Abelsen, Siri Ulfsdatter Søreng, Carola Kleemann :
  Ulik bakgrunn - samme mulighet? En undersøkelse om realkompetente og generelt kompetente studenter
  2004
 • Ellen Brox, Arild Buanes, Bernt Holst, Siri Ulfsdatter Søreng, Asgeir Finnseth, Knut Skog m.fl.:
  Geodataforvaltning i offentlig sektor. Forprosjektrapport.
  2003
 • Gro Alteren, John Watten, Siri Ulfsdatter Søreng, Nina Line :
  Innnovasjon og omstilling i fiskeindustrien. Case-studier fra Troms og Finnmark
  2001

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →