Bilde av Lønnum, Lasse
Bilde av Lønnum, Lasse
Ledelse og stab ved BEA lasse.lonnum@uit.no +4777644990 95150702

Lasse Lønnum


Seniorrådgiver
CV

2018-dd       Seniorrådgiver UiT

2006-2018   Universitetsdirektør UiT

2004-2006   Direktør ved Universitetssenteret på Svalbard

2002-2004   Forskningsdirektør ved Norsk Polarinstitutt

1998-2002   Direktør ved Universitetssenteret på Svalbard

1997-1998   Ass.fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet UiT

1993-1997   Administrativ leder ved Institutt for matematiske realfag UiT

1992-1993   Studiekonsulent ved  Institutt for matematiske realfag UiT

1986-1992   Lektor i realfag ved Holstbakken videregående skole Alta. Diverse verv som seksjonsleder, samlingsstyrer, hoverlærer, prosjektleder, verneombud, medlem av skolestyret

1979-1985   Matematisk- naturvitenskapelig embetseksamen (cand.real.), Kjemi hovedfag, fysikk og matematikk. Praktisk pedagogisk (ped.sem.).

Verv i styret, råd og utvalg:

• Styremedlem i Board of Governors, University of the Arctic (2010-2018)

• Representant for UiT i EISCAT Council (2010-2017)

• Leder av VINNs råd i Narvik (2011-2018)

• Styremedlem i Nordisk Universitetsadm.samarbeid (NUAS) (2013-2017)

• Styremedlem i Universitets- og høgskolerådet (UHR) (2013-2016)

• Kunnskapsdepartementets arbeidsgruppe for IKT-strategi og helthetlige løsninger i UH-sektoren (09.15-12.16)

• Styremedlem i Norges Vitenskapsakademi for polarforskning (2012-2014)

• Styreleder for NORUT Tromsø AS (2007-2014)

• Styremedlem i Meteorologisk institutt (2007-2014)

• Styremedlem i BIBSYS (2007-2011)

• Styremedlem i RDA styret (2009-2011) (styre for fondet for regional differensiert arbeidsgiveravgift i Tromsø)

• Medlem av nasjonalkomiteen for polarforskning (2002-2010

• Styremedlem i interimsstyret for Energicampus Nord i Hammerfest (2007-2010)

• Styremedlem i Uninett FAS AS (2006-2008)

• Medlem av Basisbevilgningsutvalget, Divisjon for store satsi(2005-2006)

• Styremedlem i stiftelsen UNEP Grid-Arendal (2003-2006)

• Styremedlem i Svalbard Samfunnsdrift AS (2002-2005)

 

Publikasjoner:

·         C. Brodersen, L. Lønnum, O. Orheim & A.Ramseng. 2003. Det ”nye” instituttetmiljøforskning og forvaltningsrådgivning. In; 75 år for Norge: Norsk Polarinstitutt jubilerer. Pp. 19-22.

·         C. Brodersen, G.S.Jaklin, L. Lønnum, O. Orheim, G.W. Gabrielsen & J.G. Winther. 2003. Nye krav og nye muligheter for forskning. In; 75 år for Norge: Norsk Polarinstitutt jubilerer. Pp. 23-26.

·         C. Brodersen, L. Lønnum & O. Orheim. 2003. Fortsatt nasjonalt kunnskapsanker og faglig pådriver i polarområdene. In; 75 år for Norge: Norsk Polarinstitutt jubilerer. Pp. 54-55.

·         L. Lønnum. 2003. Inn i fremtiden. Svalbard Forskningspark. In; Universitetet på tundraen. UNIS 1993-2003. Pp.127-135.

L. Lønnum. 2005. Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og mulighetene i Forskningsparken. In; Svalbard vårt nordligste Norge. Ny utgave høsten 2005