Bilde av Grape, Lovise
Bilde av Grape, Lovise
Forskningsgruppe for barne- og familievern lovise.grape@uit.no +4777645828

Lovise Grape


Stipendiat


 • Lovise Grape, Renee Thørnblad, Bjørn Helge Handegård :
  Children sharing preferences on contact and residence arrangements in child-inclusive family mediation in Norway
  The International Journal of Children's Rights 2021 ARKIV / DOI
 • Lovise Grape :
  Skilsmisser med lav PH-verdi: Sure foreldre og sure ungdommer
  2022
 • Lovise Grape :
  A specific form of participation understood through the everyday life of young people
  2022
 • Lovise Grape :
  Ungdommer som har deltatt i foreldrenes meklingsprosess - Hvordan forholder ungdommer seg til «informasjon om privatlivet» gjennom en skilsmisseprosess, og hvilken betydning får samtalen med mekleren i så henseende?
  2022
 • Lovise Grape :
  The Hearing Children in Mediation-project: An overview of the Norwegian divorce system, focusing on mandatory family mediation and children’s participation
  2022
 • Lovise Grape :
  Samlivsbrudd og foreldrekonflikter - Barn og unges erfaringer og muligheter for medbestemmelse
  2022
 • Lovise Grape :
  Barn deler sine ønsker for bosted og samvær - Meklere åpner opp for barnedeltakelse
  2019
 • Lovise Grape :
  Correspondance between children's living arrangement preferences and agreements made by parents - the context of mandatory family mediation in Norway
  2019
 • Renee Thørnblad, Astrid Strandbu, Lovise Grape :
  Hearing Children in Mediation (HBIM)
  2018 ARKIV

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Grape L. (2017) Krav og ressurser i arbeidet til ledere ved asylmottak i Norge. Psykologisk institutt. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DOI: http://hdl.handle.net/11250/2449961 


  Forskningsinteresser

  Barns deltakelse

  Samlivsbrudd og skilsmisseprosesser, herunder mekling

  Minoritetshelse og kulturpsykologi

  Undervisning

  Hel-6318/19 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (Barn som lever i familier med høyt konfliktnivå/familievern)
  CV

  Utdanning

  2011-2017   Psykologutdanning, cand.psychol, NTNU

   

  Yrkeserfaring

  2018-           Doktorgradsstipendiat

  2017-2018   Psykolog, Team for tidlig avklaring, Tiller DPS

  Vår 2017      Hovedpraksis ved Helen Bamber Foundation, London

   

  Annet

  En av grunnleggerne av Psykologistudenter uten grenser