#
#
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) lovise.grape@uit.no +4777645828 Tromsø MH2

Grape, Lovise


Stipendiat


Publikasjoner utenom Cristin

Grape L. (2017) Krav og ressurser i arbeidet til ledere ved asylmottak i Norge. Psykologisk institutt. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DOI: http://hdl.handle.net/11250/2449961 


Forskningsinteresser

Barns deltakelse

Samlivsbrudd og skilsmisseprosesser, herunder mekling

Minoritetshelse og kulturpsykologi

Undervisning

Hel-6318/19 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (Barn som lever i familier med høyt konfliktnivå/familievern)CV

Utdanning

2011-2017   Psykologutdanning, cand.psychol, NTNU

 

Yrkeserfaring

2018-           Doktorgradsstipendiat

2017-2018   Psykolog, Team for tidlig avklaring, Tiller DPS

Vår 2017      Hovedpraksis ved Helen Bamber Foundation, London

 

Annet

En av grunnleggerne av Psykologistudenter uten grenser


MH2