#
#
Institutt for kjemi gevorgyan.ashot@uit.no Tromsø

Ashot Gevorgyan


Forsker, Kjemisk syntese og analyse

Stillingsbeskrivelse

Prosjektleder

Forskning, utdannelse og administrasjon


Publikasjoner utenom Cristin

 1. Improved Buchwald-Hartwig Amination by the Use of Lipids and Lipid Impurities
  A. Gevorgyan,* K. H. Hopmann, A. Bayer, Organometallics 2022, doi.org/10.1021/acs.organomet.1c00517.
  Highlighted in C2W popular science magazine of the Royal Netherlands Chemical Society (KNCV) as a promising new direction in green chemistry!
 2. Lipids as Versatile Solvents for Chemical Synthesis
  A. Gevorgyan,* K. H. Hopmann, A. Bayer, Green Chem. 2021, 23, 7219-7227.
  Highlighted in Chemistry World news magazine of the Royal Society of Chemistry (RSC) as a promising new direction in green chemistry!
  Highlighted in C2W popular science magazine of the Royal Netherlands Chemical Society (KNCV) as a promising new direction in green chemistry!
 3. Computational and Experimental Insights into Asymmetric Rh-Catalyzed Hydrocarboxylation with CO2
  L. Pavlovic, M. Pettersen, A. Gevorgyan, J. Vaitla, A. Bayer,* K. H. Hopmann,* Eur. J. Org. Chem. 2021, 663-670.
 4. Renewable Solvents for Palladium-Catalyzed Carbonylation Reactions
  A. Ismael, A. Gevorgyan, T. Skrydstrup, A. Bayer,* Org. Process Res. Dev. 2020, 24, 2665-2675.
 5. Formal C-H Carboxylation of Unactivated Arenes
  A. Gevorgyan,* K. H. Hopmann, A. Bayer,* Chem. Eur. J. 2020, 26, 6064-6069.
  Highlighted in Org. Chem. Highlights, as a unique concept for selective functionalization of benzenes!
 6. Exploration of New Biomass-Derived Solvents: Application to Carboxylation Reactions
  A. Gevorgyan,* K. H. Hopmann, A. Bayer,* ChemSusChem 2020, 13, 2080-2088.
 7. Mechanistic Insights into Copper-Catalyzed Carboxylations
  M. F. Obst, A. Gevorgyan, A. Bayer,* K. H. Hopmann,* Organometallics 2020, 39, 1545-1552.
 8. Cesium Fluoride-Mediated Hydrocarboxylation of Alkenes and Allenes: Scope and Mechanistic Insights
  A. Gevorgyan, M. F. Obst, Y. Guttormsen, F. Maseras, K. H. Hopmann,* A. Bayer,* Chem. Sci. 2019, 10, 10072-10078.
 9. Application of Silicon-Initiated Water Splitting for the Reduction of Organic Substrates
  A. Gevorgyan, S. Mkrtchyan, T. Grigoryan, V. O. Iaroshenko,* ChemPlusChem 2018, 83, 375-382.
 10. Sonogashira reaction of 5-substituted 3-(prop-2-yn-1-yl)oxolan-2-ones
  T. V. Ghochikyan, M. A. Samvelyan,* A. S. Galstyan, A. Gevorgyan, G. Vardanyan, T. Grigoryan, P. Langer, Russ. J. Organ. Chem. 2017, 53:12, 1833-1839.
 11. Disilanes as oxygen scavengers and surrogates of hydrosilanes suitable for selective reduction of nitroarenes, phosphine oxides and other valuable substrates
  A. Gevorgyan, S. Mkrtchyan, T. Grigoryan, V. O. Iaroshenko,* Org. Chem. Front. 2017, 4, 2437-2444.
 12. Synthesis of Alkynylated Dihydrofuran-2(3H)-ones as Potent and Selective Inhibitors of Tissue Non-Specific Alkaline Phosphatase
  A. Petrosyan, T. V. Ghochikyan, S. A. Ejaz, Z. Z. Mardiyan, S. U. Khan, T. Grigoryan, A. Gevorgyan, M. A. Samvelyan, A. S. Galstyan, S. Parpart, Q. Rahman, J. Iqbal, P. Langer,* ChemistrySelect 2017, 2, 5677-5683.
 13. Synthesis of 4-quinolones, benzopyran derivatives and other fused systems based on the domino ANRORC reactions of (ortho-fluoro)-3-benzoylchromones
  V. O. Iaroshenko,* S. Mkrtchyan, A. Gevorgyan, T. Grigoryan, A. Villinger, P. Langer,* RSC Adv. 2015, 5, 28717-28724.
 14. Transition-metal-catalyzed arylation of nitroimidazoles and further transformations of manipulable nitro group
  V. O. Iaroshenko,* A. Gevorgyan, S. Mkrtchyan, K. Arakelyan, T. Grigoryan, J. Yedoyan, A. Villinger, P. Langer,* J. Org. Chem. 2015, 80, 2103-2119.
 15. Regioselective direct arylation of fused 3-nitropyridines and other nitro-substituted heteroarenes: the multipurpose nature of the nitro group as a directing group
  V. O. Iaroshenko,* A. Gevorgyan, S. Mkrtchyan, T. Grigoryan, E. Movsisyan, A. Villinger, P. Langer,* ChemCatChem 2015, 7, 316-324.
 16. Regioselective and guided C-H activation of 4-nitropyrazoles
  V. O. Iaroshenko,* A. Gevorgyan, O. Davydova, A. Villinger, P. Langer,* J. Org. Chem. 2014, 79, 2906-2915.
  Highlighted in the ACS Select Virtual Issue on recent discoveries that illuminate current trends and inspiring discoveries in C-H Functionalization.
 17. Efficient synthesis of novel benzo[b][1,8]naphthyridin-4(1H)-ones and pyrido[2,3-b]quinoxalin-4(1H)-ones from alkynones and primary amines
  V. O. Iaroshenko,* M. Zahid, S. Mkrtchyan, A. Gevorgyan, K. Altenburger, I. Knepper, A. Villinger, V. Y. Sosnovskikh, P. Langer, Tetrahedron 2013, 69, 2309-2318.
 18. Design, synthesis and transformation of some heteroannulated 3-aminopyridines-purine isosteres with exocyclic nitrogen atom
  V. O. Iaroshenko,* M. Vilches-Herrera, A. Gevorgyan, S. Mkrtchyan, K. Arakelyan, D. Ostrovskyi, M. S. A. Abbasi, L. Supe, A. Hakobyan, A. Villinger, D. M. Volochnyuk, A. Tolmachev, Tetrahedron 2013, 69, 1217-1228.
 19. Asymmetric synthesis of enantiomerically enriched (S)-α-aminopropionic acids containing heterocyclic side chains
  A. S. Saghyan,* G. M. Mkrtchyan, A. S. Dadayan, S. G. Petrosyan, A. V. Geolchanyan, H. M. Simonyan, A. F. Mkrtchyan, S. Mkrtchyan, A. Gevorgyan, V. O. Iaroshenko, P. Langer,* Tetrahedron: Asymmetry 2013, 24, 229-232.
 20. 2,3-Unsubstituted chromones and their enaminone precursors as versatile reagents for the synthesis of fused pyridines
  V. O. Iaroshenko,* S. Mkrtchyan, A. Gevorgyan, M. Miliutina, A. Villinger, D. Volochnyuk, V. Y. Sosnovskikh, P. Langer,* Org. Biomol. Chem. 2012, 10, 890-894.
 21. Synthesis of heteroannulated 3-nitro- and 3-aminopyridines by cyclocondensation of electron-rich aminoheterocycles with 3-nitrochromone
  V. O. Iaroshenko,* S. Mkrtchyan, A. Gevorgyan, M. Vilches-Herrera, D. V. Sevenard, A. Villinger, T. V. Ghochikyan, A. Saghiyan, V. Y. Sosnovskikh, P. Langer,* Tetrahedron 2012, 68, 2532-2543.
 22. Design and synthesis of condensed thienocoumarins by Suzuki-Miyaura reaction/lactonization tandem protocol
  V. O. Iaroshenko,* S. Ali, S. Mkrtchyan, A. Gevorgyan, T. M. Babar, V. Semeniuchenko, Z. Hassan, A. Villinger, P. Langer, Tetrahedron Lett. 2012, 53, 7135-7139.
 23. Asymmetric synthesis of new β-heterocyclic (S)-α-aminopropionic acids
  A. S. Saghyan,* H. M. Simonyan, L. A. Stepanyan, S. G. Ghazaryan, A. V. Geolchanyan, L. L. Manasyan, V. T. Ghochikyan, T. V. Ghochikyan, N. A. Hovhannisyan, A. Gevorgyan, V. O. Iaroshenko, P. Langer,* Tetrahedron: Asymmetry 2012, 23, 891-897.
 24. 3-Methoxalylchromone - a novel versatile reagent for the regioselective purine isostere synthesis
  S. Mkrtchyan, V. O. Iaroshenko,* S. Dudkin, A. Gevorgyan, M. Vilches-Herrera, G. Ghazaryan, D. M. Volochnyuk, D. Ostrovskyi, Z. Ahmed , A. Villinger, V. Y. Sosnovskikh, P. Langer,* Org. Biomol. Chem. 2010, 8, 5280-5284.
 25. Synthesis of chromeno[3,4-b]pyrrol-4(3H)-ones by cyclocondensation of 1,3-bis(trimethylsilyloxy)buta-1,3-dienes with 4-chloro-3-nitrocoumarin
  O. Fatunsin, V. O. Iaroshenko,* S. Dudkin, M. Shkoor, D. Volochnyuk, A. Gevorgyan, P. Langer,* Synlett 2010, 1533-1535.


Forskningsinteresser

Min forskning fokuserer på:

 • Grønn kjemi
 • Homogen katalyse
 • Organisk syntese

I løpet av de siste tiårene, så har homogen katalyse endret moderne organisk syntese. Mange industrielle prosesser er nå basert på katalytiske transformasjoner. Vårt oppdrag er design og oppfinnelse av aktive, bærekraftige og homogene katalysatorer som er egnet for kjemiske transformasjoner av industriell betydning.

Vi har et pågående prosjekt, som bygger på design av fornybare fosfinligander, som skal brukes til palladium katalyserte koblingsreaksjoner. Søknader fra motiverte studenter, for både BSc- og MSc-project innenfor våre forskingsinteresser er hjertelig velkommen. For mer informasjon, kontakt Dr. Gevorgyan.

Kvalifiserte og høyt motiverte studenter kan søke om støtte til et mobilitetsstipend:

Undervisning

2019 - d.d. Interdisciplinary molecular sciences: from quantum mechanics to medicine (KJE-3001, for MSc og PhD studenter) - Med-Leder, Organisering av seminarer og produksjon av undervisningsmateriell.

2018 - d.d. Organometallic compounds in organic synthesis (KJE-3308/KJE-8308, for MSc og PhD studenter) - Med-leder, Organisering av forelesninger, seminarer og produksjon av undervisningsmateriell.


Medlem i forskningsgruppe


CV

Stillinger - Nåværende og Tidligere
2021 - Nåværende Gruppe Leder (Assoc. Prof.) - Institutt for Kjemi, UiT Norges Arktiske Universitet - Norge
2020 - 2021 Forsker - Institutt for Kjemi, UiT Norges Arktiske Universitet - Norge
2018 - 2020 Postdoktor - Institutt for Kjemi, UiT Norges Arktiske Universitet - Norge
2015 - 2018 Postdoktor - The Center of Molecular and Macromolecular Studies, Polish Academy of Sciences in Lodz - Polen

Utdanning
2015 PhD i Kjemi (Dr. rer. Nat.), Veileder: Prof. Peter Langer, Institutt for Kjemi - University of Rostock - Tyskland
2011 MSc I Farmasøytisk Kjemi, Institutt for Kjemi - Yerevan State University - Armenia

Pågående prosjekter
Ligander for Fremtiden: Den Første Generasjon av Fornybare Fosfiner og N-Heterosykliske Karbener for Bærekraftig Katalyse.
Norges forskningsråd, Forskerprosjekt for unge forskningstalenter (313462), 2021-2024.