Mari Johannessen Walquist


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis i Sjømatvitenskap

Sivilingeniør i bioteknologi (2009) og PhD i bioteknologi/naturvitenskap (2018). 
Bachelor i farmasi (2018) og Master i farmasi (2021). 

Tilknyttet forskningsprosjektet SECURE


 • Mari Johannessen Walquist, Kristian Svendsen, Beate Hennie Garcia, Trine Strand Bergmo, Anne Elise Eggen, Kjell H. Halvorsen m.fl.:
  Self-reported medication information needs among medication users in a general population aged 40 years and above – the Tromsø study
  BMC Public Health 2022 ARKIV / DOI
 • Mari Walquist, Svein Kristian Stormo, Bjarne Østerud, Edel Oddny Elvevoll, Karl-Erik Eilertsen :
  Cold-pressed minke whale oil reduces circulating LDL/VLDL-cholesterol, lipid oxidation and atherogenesis in apolipoprotein E-deficient mice fed a Western-type diet for 13 weeks
  Nutrition & Metabolism 2018 ARKIV / DOI
 • Mari Walquist, Svein Kristian Stormo, Ida-Johanne Jensen, Bjarne Østerud, Karl-Erik Eilertsen :
  Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities in Extracts from Minke Whale (Balaenoptera acutorostrata) Blubber
  Mediators of Inflammation 2017 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • M. Raafat El-Gewely, Morten Andreassen, Mari Walquist, Anita Ursvik, Erik Knutsen, Mona Nystad m.fl.:
  Differentially expressed micro RNAs in meningiomas grades I and II suggest shared biomarkers with malignant tumors
  Cancers 2016 ARKIV / DOI
 • Ida-Johanne Jensen, Mari Walquist, Bjørn Liaset, Edel Oddny Elvevoll, Karl-Erik Eilertsen :
  Dietary intake of cod and scallop reduces atherosclerotic burden in female apolipoprotein E-deficient mice fed a Western-type high fat diet for 13 weeks
  Nutrition & Metabolism 2016 ARKIV / DOI
 • Nancy Gerits, Mona Johannessen, Conny Tümmler, Mari Walquist, Sergiy Kostenko, Igor Snapkov m.fl.:
  Agnoprotein of polyomavirus BK interacts With proliferating cell nuclear antigen and inhibits DNA replication
  Virology Journal 2015 ARKIV / DOI
 • Mari Walquist, Elisabeth Kjeldsen, M. Raafat El-Gewely :
  Mutagenesis: Site-Specific
  John Wiley & Sons 2014 DOI
 • Mona Johannessen, Mari Walquist, Nancy Gerits, Marte Singsås Dragset, Anne Spang, Ugo Moens :
  BKV Agnoprotein Interacts with alpha-Soluble N-Ethylmaleimide-Sensitive Fusion Attachment Protein, and Negatively Influences Transport of VSVG-EGFP
  PLOS ONE 2011 ARKIV / DOI
 • Grønadal Ólavur, Karl-Erik Eilertsen, Mari Johannessen Walquist :
  Variasjon i biokjemisk sammensetning i oppdrettslaks (Salmo salar L.) fra Færøyene med fokus på essensielle fettsyrer
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Berge Giæver Synneva, Karl-Erik Eilertsen, Edel O. Elvevoll, Mari Johannessen Walquist :
  Sukkertare (Saccharina latissima) som proteinkilde. Effekt av oppmaling og fraksjonering på proteinfordøyelighet.
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Edel O. Elvevoll, Mari Johannessen Walquist :
  Beneficial health aspect and possible food safety issues of consuming marine
  2022
 • Mjøen Holstad Anna, Karl-Erik Eilertsen, Mari Johannessen Walquist, Edel O. Elvevoll :
  Biokjemisk sammensetning av gonader fra kråkeboller (Strongylocentrotus droebachiensis). Effekt av sesong, miljø og fôrsammensetning.
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Mari Johannessen Walquist :
  Jakten på lakselusa
  2022
 • Khet Nu Wai Kvaw, Mari Johannessen Walquist, Marian Kjellevold :
  Nutritional value of marine fish species in the coastal areas of Myanmar.
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Myat Mon Soe, Mari Johannessen Walquist, Marian Kjellevold :
  Determination of chemical contaminants in marine fish species from the coast of Myanmar.
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Lena Mari Johnsen, Mari Johannessen Walquist, Karl-Erik Eilertsen, Guro Kristine Edvinsen :
  Biokjemisk sammensetning av vill og oppdrettet rognkjeks (Cyclopterus lumpus) - enzymatisk hydrolyse og bioaktivitet.
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Mona Johannessen, Nancy Gerits, Mari Walquist, Anne Spang, Ugo Moens :
  BKV agnoprotein interacts with the cellular protein alpha-SNAP
  2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Sjømat og helse

  - Bærekraftig utnyttelse av novel marine lav-trofiske ressurer og restråstoff

  - Kardiovaskulær sykdom i sammenheng med ernæring

  - Bioprospektering med fokus på bioaktive peptider og ekstrakter

  - Molekylær bioteknologi

  Undervisning

  Emneansvarlig: 

  FSK-1101 Kjemi for fiskeri- og havbruksstudenter

  Annen undervisning: 

  BIO-3556 Marine resource biology

  FSK-2052 Biokjemi, integrert metabolisme og forringelse av fisk

  BIO-3602 Farmakologi

  Spesialpensum FHV masterstudenter på sjømatretning 

  Veiledning av bachelor, mastergrads- og doktorgradsstudenter

  Annet: 

  BLUE ROUTE - prosjekt ved universitetet i Algarve, Portugal

  Blått kompetansesenter Nord 


  Medlem i forskningsgruppe