Elin Marianne Paulsen


Spesialbibliotekar

Stillingsbeskrivelse

Medlem av faggruppe for formidling.

Arbeider spesielt med:

  • Utlån
  • Kontaktperson ved UB for  for studenter med særskilte behov og funksjonsnedsettelser