Sissel Holmgren


Controller

Stillingsbeskrivelse

Forvaltning, rådgivning og bistand knyttet til økonomistyring ved Fellesadministrasjonen, UiT. Herunder utførelse og kvalitetssikring av budsjettfordeling, budsjettprosessen, økonomirapportering o.a.