Personkort bilde

Kristin Rønhovde

Økonomirådgiver Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Rådgiver i faggruppen Økonomistyring

Ansvarsområder:

Bistå fakultetets enheter, med særlig ansvar for IHO, IVP og HelPed
Økonomisk rapportering, analyser og utredninger
Budsjettering av bevilgning
Oppfølging av budsjett og regnskap
Utviklingsoppgaver innen fagfeltet
Generell økonomirådgivning
 

 

[Loading...]