Personkort bilde
Foto: Mari Hildung

Hanne Hammer Stien

Førsteamanuensis i kunsthistorie/visedirektør utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid Ledelse og stab UMAK
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Museologi med hovedvekt på bilder og gjenstander, fotografi og fototeori, kuratoriske studier, samisk kunst og kunst som befatter seg med nord spesielt, og samtidskunst mer generelt. 

Ph.d. i kunstvitenskap (2017), UiT Norges arktiske universitet

Cand.philol i kunstvitenskap (2005), UiT Norges arktiske universitet

"Personal- og kompetanseutvikling i kunst- og kulturinstitusjoner" og Om kunst- og kulturformidling (2004-2005), Høgskolen i Tromsø

Arbeidserfaring:

2019-: Visedirektør for utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, UiT Norges arktiske universitet

2019-: Førsteamanuensis i kunsthistorie, Kunstakademiet, UiT Norges arktiske universitet

2018-2018: Prodekan, Det kunstfaglige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

2013-2019: Universitetslektor, Kunstakademiet, UiT Norges arktiske universitet

2018: Førsteamanuensis, Faggruppe for kunsthistorie, UiT Norges arktiske universitet

2016-2017: Daglig leder, Polarmuseet, UiT Norges arktiske universitet

2015: Universitetslektor, Faggruppe for kunstvitenskap, UiT Norges arktiske universitet

2008-2013: Stipendiat i kunstvitenskap, Tromsø Museum - Universitetsmuseet, UiT Norges arktiske universitet

2005-2007: Høgskolelektor, Avdeling for kunstfag, Høgskolen i Tromsø

2006-2007: Fungerende intendant/formidlingsleder, Tromsø Kunstforening

2004-2005: Formidlingsleder, Gjeneisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms, Hammerfest  

2002-2005: Kollokvieleder og universitetslektor, Faggruppe for kunstvitenskap, Universitetet i Tromsø

2001-2004: Formidlingleder, Art Rent, Tromsø

Hovedveilder for ph.d.-stipendiat Stephanie von Speter: https://uit.no/ansatte/person?p_document_id=627873.

Årlig gjesteforeleser på Faggruppe for kunsthistorie ved UiT.

2020: Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av ph.d.-emnet "KVI-8001-1 20V Bildekunst mellom historie, estetikk og praksis" sammen med Elin Haugdal og Monica Grini. Emnet ble gitt ved Institutt for språk og kultur, UiT.

2018-2019: Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektspesifikk emne (tilsvarende10 studiepoeng) for stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag, UiT.

2013-2018: Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av MA-programmet i kunst ved Kunstakademiet, UiT sammen med Markus Degerman  (har veiledet og uteksaminert til sammen 26 MA-studenter).

2005; 2015; 2018: Undervisning på "KVI-1010 Epoke og stil I", "KVI-1014 Visuell analyse", "KVI-1015 Teori og metode" og "KVI-3220 Spesialemne i kunstvitenskap". Emneansvarlig for "KVI-2019 Norsk samtidskunst" og "KVI-3220 Selvvalgt fordypning". Alle emner på Faggruppe for kunsthistorie ved Institutt for kultur og litteratur, UiT.

2005-2007: Faglærer i emnet "Om kunst- og kulturformilding" ved Høgskolen i Tromsø.

Hanne Hammer Stien er førsteamanuensis i kunsthistorie ved Kunstakademiet og visedirektør for utdanning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag. Hennes forskningsinteresser er blant annet museologi og kuratorisk praksis, fotohistorie og fototeori, samtidskunst og kunstteori, og samisk og gørnlandsk kunst. Sammen med Merete Jonvik, Eivind Røssaak og Arnhild Sunnanå har Stien skrevet Kunst som deling. Delingens kunst (2020 Fagbokforlaget). I boken ser forfatterne nærmere på nye tendenser i samtidskunstfeltet i Norge det siste tiåret. Stien har i en lengre periode virket som kunstkritiker og hun har en kuratorisk praksis. Hun har blant annet bred erfaring fra arbeid med kunstprosjekter i det offentlige rom. Stien sitter i Programstyret for kunsthistorie og Programstyret for universitetspedagogikk, begge ved UiT, FoU-utvalget til Norsk kulturråd, styret til Norsk kuratorforening, hun er styreleder i Kunstkritikk samt medlem av det kunstneriske rådet til LIAF (Lofoten International Art Festival). Stien er i tillegg medlem av Norsk kritikerlag, Norsk kuratorforening og AICA, og hun er med i forskningsgruppen Worlding Northern Art (WONA) og deltar i forskningsprosjektet Urban Transformation in a Warming Arctic (URBTRANS), sistnevnte ledet av Tone Huse.

 

 

 • Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne; Stien, Hanne Hammer. Exhibiting the Arctic: A humanities-based analysis of climate change exhibitions at the Polar Museum in Tromsø. Routledge 2021 ISBN 9781138586192.s 255 - 277.

 • Maxwell, Kate; Mittner, Lilli; Stien, Hanne Hammer. Conceptualizing the North. (https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/issue/view/399/74) (Fulltekst: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/issue/view/399/74 Nordlit 2020. ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.5703.

 • Stien, Hanne Hammer. Sosial skulptur med materielt fortegn. Om Joar Nango. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245033656.s 88 - 104.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunstnerisk samarbeid og posisjonering i nord. Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245033656.s 120 - 146.

 • Jonvik, Merete Hermansen; Røssaak, Eivind; Stien, Hanne Hammer; Sunnanå, Arnhild. Avslutning: Delingens kunst. (Fulltekst: https://www.kulturradet.no/documents/10157/52a4864b-39f3-4761-b1b6-a22042d6f966 Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245033656.s 217 - 237.

 • Jonvik, Merete Hermansen; Røssaak, Eivind; Stien, Hanne Hammer; Sunnanå, Arnhild. Innledning: Kunst som deling. (Fulltekst: https://www.kulturradet.no/documents/10157/52a4864b-39f3-4761-b1b6-a22042d6f966 Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245033656.s 10 - 39.

 • Stien, Hanne Hammer. Fremstillinger av kjønn i utstillingen "Flytende russisk". Museumsforlaget AS 2018 ISBN 9788283050608.s 99 - 116.

 • Baglo, Cathrine; Stien, Hanne Hammer. Alt eller ingenting: Annerledesgjøren og agens i to (post)koloniale kunstprosjekter. (https://www.idunn.no/kk/2018/03/alt_eller_ingenting_annerledesgjoeren_og_agens_i_to_postk) Kunst og kultur 2018; Volum 101 (3). ISSN 0023-5415.s 166 - 185.s doi: 10.18261/issn.1504-3029-2018-03-04.

 • Stien, Hanne Hammer. Fra et nordlig ståsted. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-251-3.s 9 - 21.

 • Stien, Hanne Hammer. Iceploitation - et kunstprosjekt på leting etter vennligheten i "det arktiske arkivet". ABM-media AS 2013 ISBN 978-82-997932-9-2.s 233 - 267.

 • Stien, Hanne Hammer; Sørgaard, Kristine Orestad. Kultiverte gjenstander og nærværende ting. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2888-5.s 193 - 207.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunstneren og fotojournalisten Kåre Kivijärvi - konstruksjonen av en myte. 2009 ISBN 82-92201-13-0.s 113 - 130.

 • Stien, Hanne Hammer. Spøkelser fra fortiden, ønsker for fremtiden. Nordisk Museologi 2009 (1). ISSN 1103-8152.s 76 - 89.

 • Maxwell, Kate; Mittner, Lilli; Stien, Hanne Hammer. Conceptualizing the North. (Fulltekst: https://septentrio.uit.no/index.php/nordlit/issue/view/399/74 2020 ISBN 978-82-8244-252-7.

 • Jonvik, Merete; Røssaak, Eivind; Stien, Hanne Hammer; Sunnanå, Arnhild. Kunst som deling, delingens kunst. (Fulltekst: https://www.kulturradet.no/documents/10157/52a4864b-39f3-4761-b1b6-a22042d6f966 Fagbokforlaget 2020 ISBN 9788245033656.s 120 - 146.

 • Stien, Hanne Hammer; Gaupseth, Silje. Antifreeze: Rehearsals as Score. 2018 ISBN 978-82-7142-072-7.s 9 - 13.

 • Stien, Hanne Hammer. On Adaption: MA 2017 Kunstakademiet i Tromsø. 2017 ISBN 978-82-690199-2-6.s 37 - 44.

 • Stien, Hanne Hammer. MA Degree Show 2015 Tromsø Academy of Contemporary Art and Creative Writing. 2015 ISBN 978-82-690199-0-2.

 • Stien, Hanne Hammer. Vit at jeg elsker deg: Om kunst og sted. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-251-3.s 114 - 132.

 • Stien, Hanne Hammer. HFT2013. 2013 ISBN 978-82-90515-29-9.s 38 - 41.

 • Stien, Hanne Hammer. Tegnebiennalen 2012 Tegning som ytring. 2012.

 • Stien, Hanne Hammer. Sparebanken 1 Nord-Norges kunststiftelse Utvalgte verker fra samlingen. 2011 ISBN 978-82-91834-47-4.s 58 - 59.

 • Stien, Hanne Hammer. KORO 2010 Kunst i offentlige rom. 2011 ISBN 978-82-93033-06-6.s 104 - 105.

 • Stien, Hanne Hammer. Innledning i Charlotte Nilsen: Kan man prata om en konstscen på Nordkalotten?. 2010.

 • Stien, Hanne Hammer. Innledning i Magnus Svensson: Kan man prata om en konstscen på Nordkalotten?. 2010.

 • Stien, Hanne Hammer; Maxwell, Kate; Mittner, Lilli. Conceptualizing the North. Conceptualizing the North. Three presentations from Norway, Canada, and the United States 2021-04-07 - 2021-04-07 2021.

 • Stien, Hanne Hammer. Negotiation and Indigenization - Iver Jåks`s Work as an Exhibition Designer. Mediating the Arctic and the North. Contexts, Agents, Distribution. 2021-02-02 - 2021-02-02 2021.

 • Stien, Hanne Hammer; Enger, Marit Bull. Iver Jåks - Skisser fra Samisk-norsk lesebok. Iver Jåks - skisser fra Samisk-norsk lesebok 2021-02-02 - 2021-02-23 2021.

 • Stien, Hanne Hammer. Iver Jåks - skisser fra arbeidet med Samisk-norsk lesebok. Åpning av utstillingen Iver Jåks - skisser fra Samisk-norsk lesebok 2021-02-02 - 2021-02-02 2021.

 • Stien, Hanne Hammer. Bildet av nord: Fra Ultima Thule til geopolitisk kampsone. New North Academy 2020-02-01 - 2020-02-01 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Integrert kunst. Verktøyskasse for kunstkonsulenter 2020-12-04 - 2020-12-04 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Med bildet som nødutgang: Crispin Gurholts Live Photo og fragmentets betydning. Arctic Moving Image Film Festival 2020 (http://www.amiff.no/nyheter-2018/2020/10/5/med-bildet-som-ndutgang-crispin-gurholts-live-photo-og-fragmentets-betydning) 2020-10-15 - 2020-10-18 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Innledning, Kolonisering, klimakrise og nye teknologier: Et seminar om teorier og metoder for en fotografisk bildekultur i forandring. Kolonisering, klimakrise og nye teknologier: Et seminar om teorier og metoder for en fotografisk bildekultur i forandring 2020-11-19 - 2020-11-20 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Ti momenter til en (g)lokal kunstkritikk. ArtSceneTrondheim 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Research Dissemination Through Art. Ph.D. Course in Research Dissemination 2020-11-17 - 2020-11-18 2020.

 • Stien, Hanne Hammer; Marthe Tolstad, Fjellestad. Fotoflom - Samtidsfotografi på museum. Offentleg fotografi. Fotografisk mangfald i publiserings- og kunnskapsprosessar, 2020-11-18 - 2020-11-19 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Moderasjon av artist talk med Inuuteq Storch. Arctic Art Book Fair 2020-11-13 - 2020-11-15 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Plattform: Mathias Danbolt, Tone Huse, Joar Nango and Hanne Hammer Stien. Samtale i tilknytning til festspillutstillingen 2020 2020-10-30 - 2020-10-30 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Feminisme i kunsten. Samtale i forbindelse med Festspillutstillingen 2020 Vatn og Olía 2020-10-04 - 2020-10-04 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunst som deling, delingens kunst. Rådsmøte, Norsk kulturfond 2020-09-24 - 2020-09-24 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Sosial skulptur med materielt fortegn. Om Joar Nangos kunstnerskap. Forskningspub 2020-09-23 - 2020-09-23 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Urban Transformation in a Warming Arctic: An Interdisciplinary Art Project. Research seminar 2020-08-18 - 2020-08-18 2020.

 • Stien, Hanne Hammer; Pedersen, Svien Ingvold; Haaland, Helge V.. Tangboka. 2020 ISBN 978-82-992450-4-3.

 • Stien, Hanne Hammer. Innledning til filmen Stella Polaris Ulloriarsuaq. Polar vin og viten 2020-09-03 - 2020-09-03 2020.

 • Maxwell, Kate; Mittner, Lilli; Stien, Hanne Hammer. A voyage into peer review. (Fulltekst: https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-views-of-europe-2020-3-a-voyage-into-peer-review/ Research Europe 2020. ISSN 2632-9220.

 • Stien, Hanne Hammer. Urban Transformation in a Warming Arctic: An Experimental Interdisciplinary Exhibition Project. Seminar on Greenland 2020-02-18 - 2020-02-18 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Mjøsa - Et kunstprosjekt. Nye territorier? Desentralisert kunstpraksis 2019-03-28 - 2019-03-28 2019.

 • Stien, Hanne Hammer. Du skal ikke bøye treet mer enn det tåler. Kunstkritikk.no 2019. ISSN 1504-0925.s doi: https://kunstkritikk.no/du-skal-ikke-boye-treet-mer-enn-det-taler/?fbclid=IwAR11X9LMZXpZpOZm5Vp-j2WcHMUI0jn1o_2v148lMVDuxhKoLc-z0_A5KeI.

 • Stien, Hanne Hammer; Olsen, bjØrn eirik; Widerøe, Michelle Renee; Wengen, Kristian. Kreativitet, kunst og ny næring. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Stien, Hanne Hammer. Mer enn Ultima Thule? Kunstnerisk utviklingsarbeid og forståelsen av Arktis. Lyden av Arktis – Muligheter og utfordringer 2019-09-12 - 2019-09-12 2019.

 • Stien, Hanne Hammer. Betydningen av de tre stammers møte - Om Kåre Kivijärvis fotografiske praksis. Kunsthistorie på kanten! 30 år med kunsthistorie ved UiT 2019-12-12 - 2019-12-12 2019.

 • Jonvik, Merete; Stien, Hanne Hammer; Røssaak, Eivind. Kunst som deling, delingens kunst. Visuell kunst i Norge. Hva sier forskningen? 2019-02-14 - 2019-02-14 2019.

 • Stien, Hanne Hammer. Utfordrer de norske polarheltene. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunst til MH2, UiT Norges arktiske universitet. Permanent kunst i offentlig rom 2018-08-14 - 2031-08-20 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Utstillingsdesign som kunstnerisk intervensjon – Iver Jåks (de)koloniale estetikk. FoU-dag, Det kunstfaglige fakultet, UiT Norges arktiske universitet 2018-12-08 - 2018-12-08 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunsten på Baksalen skole. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. A Site Sensitive Curatorial Approach: The History of a Monumental Painting by Inger Sitter. Ebb and Flow: Reading and Writing the Tidal Zone, Seminar in Landscape Theory 2018-11-14 - 2018-11-14 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Å sjå fremover. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Samtale om Iintersections. Lansering av Intersections 2018-11-09 - 2018-11-09 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. En samtale om det å være kunstner i dag og være en del av en internasjonal og global kunstscene. Samtale om kunskritikk i Nord-Norge 2018-11-02 - 2018-11-02 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Tromsø Soundline. Tromsø Soundline 2018-10-13 - 2020-10-13 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Kommunen lanserer «Pokémon Go»-app: I stedet for søte monstre kan du fange seks unike kunstverk. (https://www.itromso.no/kultur/2018/10/11/Kommunen-lanserer-%C2%ABPok%C3%A9mon-Go%C2%BB-app-I-stedet-for-s%C3%B8te-monstre-kan-du-fange-seks-unike-kunstverk-17679772.ece) 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Urbane drømmespor. (https://issuu.com/skinnblad/docs/se_kunst_magasin_03_2018_orig_web/8?ff&fbclid=IwAR2HbervsmpNK1XW1DbNLzjr6IVKI4TJ8_ylSvPQMZqTZqCBztPFCYRDqag) 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Forskning og kunst smelter sammen i ny utstilling. (https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=597019&p_dim=88106) 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Lyden av Tromsø. (https://koro.no/aktuelt/lyden-av-tromso/?fbclid=IwAR0z0ztSFQYPZTTjDclMl3Ahm49H-zNRW_myVbd3sBrtiTz32vmAQ-e6TSA) 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Med Tromsø på øret. (https://www.plnty.no/2018/10/med-tromso-pa-oret/) 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografi i forgrunnen. UiT Norges arktiske universitet 50 år 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Å kuratere med hjertet: En relokalisering og reaktivering av Inger Sitters Komposisjon i gult. Kuratorpraksis + det offentlige rom, Samling 3: Verk 2018-10-16 - 2018-10-19 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Mellom lys og mørke: Kåre Kivijärvis fotografier. Landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren 2018 2018-10-15 - 2018-10-16 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Exhibition design as artistic intervention – The (De)colonial aesthetics of Iver Jåks. NORDIK XII 2018 (no title) 2018-10-24 - 2018-10-27 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Festspillutstillingen 2018: Vrimlet inn på laben. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Festspillene i Nord-Norge. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Galleri blir laboratorium. En utradisjonell festspillutstilling tar form. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Festspillene: Dagen før dagen. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Bli med forskere og kunstnere på jobb under festspillene. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Institutt for natur og kunst: Festspillutstillingen 2018. Kunstfaglig og vitenskapelig utstillingsprosjekt 2018-06-23 - 2018-06-30 2018.

 • Stien, Hanne Hammer; Dolmen, Kristoffer. Skulpturlandskap Nordland: Om sted og kunst. Litteraturfestival i Lofoten i forbindelse med Orkana Forlags 25 årsjubileum 2018-06-14 - 2018-06-17 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Mot fotografi: Fotografi og fotodokumentasjon i en kulturhistorisk kontekst. Fotonettverkets vårmøte 2018-04-24 - 2018-04-25 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Slik feiret de soldagen på Polarmuseet. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Antifreeze: Rehearsals as Score. 2018 ISBN 978-82-7142-072-7.s 31 - 34.

 • Stien, Hanne Hammer. Samisk kunst og politikk. Vin&viten 2018-02-07 - 2018-02-07 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunstneriske møtepunkt. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Stol på humaniora!. Peter F. Hjort-seminaret 2017: Humaniora i endring 2017-03-15 - 2017.

 • Aglert, Katja; Stien, Hanne Hammer; Gaupseth, Silje. Antifreeze: Rehearsals as Score. Videoverk 2017-11-21 - 2018-01-21 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Antifreeze. Rehearsals as Score. Utstilling 2017-11-21 - 2018-01-21 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Mot fotografi. Fotografi og fotodokumentasjon i en kulturhistorisk kontekst. Seminar 2017-11-16 - 2017-11-16 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Komposisjoner. Komposisjon i gult av Inger Sitter og Smi og sveve av Marianne Hurum. Offisiell åpning av offentlig kunstprosjekt 2017-09-28 - 2017-09-28 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Heterogeneity and Identity. The use of Photographic Portraits in Exhibitions on Sami Culture. Negotiating History Photography in Sámi Culture 2017-09-07 - 2017-09-08 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Hanne har blitt doktor. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Levende is/Living ice. Levende is/Living ice 2017-01-22 - 2017-12-31 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. On adaptation: MA graduation show 2017. On adaptation: MA graduation show 2017 2017-06-09 - 2017-06-25 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Ønsker å dele polarhistorien med flere. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Bilder tar større plass i museum. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografi i forgrunnen: Fotodokumentasjon og bildebruk i kulturhistoriske museer. 2017 ISBN 978-82-8244-182-7.

 • Stien, Hanne Hammer. Levende is/Living ice. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer; Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. Exhibiting Arctic Climate Change. World Symposium Climate Change Communication 2017-02-22 - 2017-02-24 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Byens best besøkte museum. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Arctic Film Focus: Beyond Horizons 2017-03-18 - 2017-03-18 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Slik er livet under isen i Polhavet. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Tromsø Songline. Offentlig kunst og byutvikling 2017-02-16 - 2017-02-17 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Overcoming the Devide between Art and Cultural History: A turn towards Photographs and Art within Cultural History Musuems. Curatorial Challenges 2016-05-26 - 2016-05-27 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Visual Art in Northern Norway. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 273 - 275.

 • Stien, Hanne Hammer. Polarlandsbreve og andre av Matti Aikio. Polar bokkafe 2016-10-13 - 2017-10-13 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Disse studentene har åpnet utstilling. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. - Det er dramatisk. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Om tørre ting. Kunst Pluss 2016 (3). ISSN 1891-5515.s 27 - 29.

 • Stien, Hanne Hammer. Fra fakta til følelser på museum. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Arctic urbanism. Panel dicussion 2016-10-29 - 2016-10-29 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Du mah heures pah maj. Multimedial performance med Gerogia Munnik 2016-10-27 - 2016-10-30 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Filmprogram med Knut Åsdam. Filmprogram 2016-10-27 - 2016-10-30 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Tidsperspektiver i museumsfotografier 1960-2005. NAM 2016 Det norske arkeologimøtet 2016-11-03 - 2016-11-05 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Vit at jeg elsker deg: Om kunst og sted. Bokpresentasjon i forbindelse med Kulturnatta 2016 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Om tørre ting. Åpningstale og samtale med kunstneren Sebastian Makkonnen Kjølaas 2016-09-24 - 2016-09-24 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Stol på kunsthistoriefaget. Framtidens kunsthistoriker? 2016-09-09 - 2016-09-09 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Fra fakta til følelser på museum. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografiet inntar museene. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. A K Dolven jeg fant jeg fant Kunsten i stormen. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Fluehjerne skal pynte nytt milliardbygg på UiT. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Politimannen Karl mener han kan bedre enn profesjonelle kunstnere: - Kæm faen forstår nokka sånt blant vanlige folk?. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Tilbaketrekning på flere fronter. Billedkunst 2016 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Får 400000 kroner til flytting av Sitter-bildet. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Videokunstprogram og muntlig presentasjon 2015-01-14 - 2015-01-14 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Mörkrets tid en tillgång. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Masterstudentenees avgangsutstilling. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Innledning til seminaret "Grenser og forbindelser i nordlige urfolks samtidskunst". Grenser og forbindelser i nordlige urfolks samtidskunst 2015-07-10 - 2015-07-10 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Videokunstprogram og muntlig presentasjon 2015-07-11 - 2015-07-11 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Videokunstprogram 2015-01-15 - 2015-02-08 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. En tilbaketrekning fra verden. Fjærn og nær: Et miniseminar om kritikk 2015-12-15 - 2015-12-15 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Naturen som politikk, politikk som poesi. (http://trondheimkunsthall.com/news/Naturen-som-politikk-politikk-som-poesi) 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Hvem kan ytre seg om kunst?. Hvem kan ytre seg om kunst? 2015-04-30 - 2015-04-30 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Videokunstprogram og muntlig presentasjon 2015-04-11 - 2015-04-11 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Anmeldelse av: Elizabeth Edwards & Sigrid Lien (red.). Uncertain Images. Museums and the Work of Photographs. Nordisk Museologi 2015 (1). ISSN 1103-8152.s 148 - 152.

 • Stien, Hanne Hammer. Skal utsmykke MH2. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Obsession and Duty. Videokunstprogram 2015-06-12 - 2015-07-27 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Jeg elsker deg, Finnmark. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunstfilmer om retten til land og vann engasjerte sjøsamene. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Lanserte bok om kunstfestivalen i 2013. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunsten å bo i nord. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Stillferdig framtids-fasit. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Usikker fremtid. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Samtidskunst og kollektive identiteter. Aust-Agder fylkeskommunes kulturkonferanse 2014/Kunst og kollektiv identitet 2014-02-06 - 2014-02-06 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Kjøtt på Kurant. 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Første presentasjon. 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunsthistorisk aktualitet?. Billedkunst 2014 (2). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Eksistensens betydning. Billedkunst 2014 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. I found, I found. (http://www.koro.no/filestore/IfoundIfoundfullversion.pdf) 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Jeg fant, jeg fant. (http://www.koro.no/filestore/Jegfantfullversjonfinal2.pdf) 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Kommet for å bli. Se Kunst Magasin 2014 (2). ISSN 1893-9791.

 • Stien, Hanne Hammer. Maleriets rom. Billedkunst 2014 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Begrep og verktøy. Billedkunst 2014 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Anmeldelse av: Anne Eriksen, Mia Göran og Ragnhild Evang Reinton (red.): Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Heimen - Lokal og regional historie 2014; Volum 51 (3). ISSN 0017-9841.s 279 - 282.

 • Stien, Hanne Hammer. Vet ikke hva som skjer med finduskunsten. 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Åpningstale Yngve Henriksens utstilling "Nord". "Nord", en utstilling av Yngve Henriksen 2014-02-06 - 2014-02-06 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. En tid for alt/Juohke ássi áigásis. 2013.s 10 - 17.

 • Stien, Hanne Hammer. Det uforståeliges betydning. Billedkunst 2013 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunststudentene i Tromsø flytter inn i Macks gamle lokaler: Bygger i bryggeri. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Samisk kunstmuseum på bar bakke. Se Kunst Magasin 2013 (4). ISSN 1893-9791.s 4 - 5.

 • Stien, Hanne Hammer. John Savio: Fra Sápmi til Montmartre, og tilbake. Re-åpning av Saviomuseets Savioutstilling 2013-12-12 - 2013-12-12 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Åpent rom bak barrikadene. Billedkunst 2013 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Signerer med kunstfestival. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Tankevekkende kunstfest. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Gjenkjennelig og urovekkende. Se Kunst Magasin 2013 (3). ISSN 1893-9791.s 10 - 11.

 • Stien, Hanne Hammer. Uformidlede historier. Billedkunst 2013 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Brytningstid på 70 grader nord. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Vit at jeg elsker deg. 2013 ISBN 978-82-90515-29-9.s 18 - 25.

 • Stien, Hanne Hammer. HFT 2013 - Nasjonal kunstfestival. Kunstfestival 2013-05-23 - 2013-05-26 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Det historiske og nåtidige Hammerfest. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. SARP og kunsthistoriens utfordringer. Billedkunst 2013 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Sterke rystelser. Billedkunst 2013 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Et sprang inn i fremtiden. Billedkunst 2012 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Vilje til å lytte. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2012 (4). ISSN 1891-697X.

 • Stien, Hanne Hammer. Strålene nedenfra. Billedkunst 2012 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Oppløsningstilstand. Billedkunst 2012 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Hard maske, beseiret hav – fremstillinger av maskulinitet i Kåre Kivijärvis trålerbilder fra 1960-tallet. Fiskerihistoriekonferanse 2012-09-19 - 2012-09-21 2012.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografi og materialitet. Ph.d-kurset Materiality and Historicity 2012-01-25 - 2012-01-27 2012.

 • Stien, Hanne Hammer. Summen av det vi har. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2012 (1). ISSN 1891-697X.s 4 - 5.

 • Stien, Hanne Hammer. Et friminutt fra den menneskelige tilstand. Billedkunst 2012 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Ingen spill av melk. Billedkunst 2012 (2). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Sanselig minimalisme. Billedkunst 2012 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Sissel Fredriksen. 2012.

 • Stien, Hanne Hammer. Isolasjon og stillstand - formale grep i Kåre Kivijäervis verk. Kåre Kivijärvi - verk og virkning 2011-03-23 - 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Reflections on desire, writing and museum photography. Møte i forskningsnettverket Visions of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History/ When is history? Re-enactment, Anachronisms, and the (Embodied) Afterlife of Aesthetic Practices (!) 2011-10-12 - 2011-10-14 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Isolasjon og stillstand - formale grep i Kåre Kivijärvis arbeider. Kåre Kivijärvi - verk og virkning 2011-03-23 - 2011-03-23 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Når blikket utenfra møter stedet, og stedet møter blikket utenfra. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2011 (4). ISSN 1891-697X.s 6 - 7.

 • Stien, Hanne Hammer. Et hav av materialer. Billedkunst 2011 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Festival for en ny tid. Billedkunst 2011 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Det handler om å se. Billedkunst 2011 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Charis Gullickson i Kuratoren. Billedkunst 2011 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Lyssabler til begjær. Billedkunst 2011 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunstner, kven og outsider. 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Mellom blomstrar og born. 2011 ISBN 978-82-93033-06-6.s 104 - 105.

 • Stien, Hanne Hammer. Jenny-Marie Johnsen. 2011 ISBN 978-82-91834-47-4.s 100 - 101.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi. 2011 ISBN 978-82-91834-47-4.s 58 - 59.

 • Stien, Hanne Hammer. Anmeldelse av : Bjørnar Olsen: In defense of things. Archaeology and the ontology of objects. Nordisk Museologi 2011 (1). ISSN 1103-8152.s 147 - 151.

 • Stien, Hanne Hammer. "Iceploitation" Ein Norwegisches Archivprojekt such nach dem Freundlichen und Nahbaren der arktischen Kultur. Springerin 2011 (4). ISSN 1029-1830.s 50 - 53.

 • Stien, Hanne Hammer. Vår tankes ubevegelighet ovenfor tingene -fenomenologisk inspirert tenkning i dag. Phd-seminar, ISL-instituttet, HSL-fakultetet UiTø 2011-01-14 - 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Til å ta på, og føle. Billedkunst 2011 (1). ISSN 0908-0465.

 • Stien, Hanne Hammer. Forskning som estetikk. Billedkunst 2011 (1). ISSN 0908-0465.

 • Stien, Hanne Hammer. Fastfrosset og bevegelig. Billedkunst 2011 (2). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Moderator: Dialog om samisk kunst. Dialog om samisk kunst, paneldiskusjon, Samisk uke 2011 2011-02-01 - 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografi som makt og kritikk. Ottar 2010; Volum 4 (282). ISSN 0030-6703.s 3 - 8.

 • Stien, Hanne Hammer. Blikk på kjønn - fotografi som dokument og medium i kulturhistoriske museer. Møte i nettverk for kvinnehistorie 2010-01-28 - 2010.

 • Stien, Hanne Hammer. Blogg på forskning.no: Forskningsformilding - hva er det?. Blogg 2010-05-06 - 2010.

 • Stien, Hanne Hammer. I morgen vil jeg få en déjá vu. Billedkunst 2010 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Fornuft og følelse. Billedkunst 2010 (2). ISSN 0908-0465.

 • Stien, Hanne Hammer. I løse luften. Billedkunst 2010 (2). ISSN 0908-0465.

 • Stien, Hanne Hammer. Er alt arkitektur?. Billedkunst 2010 (4). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Sammenhengende forskjell. Billedkunst 2010 (4). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Balansekunst. Billedkunst 2010 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Våren er ikke grønn. Billedkunst 2010 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Innledning. Ottar 2010; Volum 4 (282). ISSN 0030-6703.s 2 - .

 • Stien, Hanne Hammer; Brantenberg, Odd t. John Savio - BOAZU. Sommerutstilling 2009-06-28 - 2009-09-20 2009.

 • Stien, Hanne Hammer; Hellden, Ingrid. Lihkadaeme/Bevegelse. Utstilling i forbindelse med Samisk uke 2009 2009-02-02 - 2009-02-08 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Samisk kunstfestival tøyer kunstbegrepet. Billedkunst 2009 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Museum uten vegger. Billedkunst 2009 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. I øyeblikket - intervju med Aslaug Juliussen. Billedkunst 2009 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Urovekkende dragsug. Billedkunst 2009 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Farlig bevegelse?. Billedkunst 2009 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografiske undersøkelser. Billedkunst 2009 (4). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Så fjernt det nære. Billedkunst 2009 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Havet, stedet og europeiske forbindelser. Billedkunst 2009 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Photographs as performative sources in the cultural history museum - A discussion of the use of photographic images in the exhibition The Russian Current. Phd-kurs "The Aesthetics of Nature and Heritage in Museums" 2009-10-12 - 2009-10-13 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. The Subpage of the Archive - Potentials in the Archive. Phd-kurs "Diskurs og arkiv" 2009-01-26 - 2009-01-28 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Photographs as performative sources in the cultural history museum - A discussion of the use of photographic images in the exhibition The Russian Current. Nettverksmøte Visions of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History 2009-09-04 - 2009-09-07 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Photographic Performances – Gendering cultural history in the museum. 7th European Feminist Reserch Conferance - Genderes Cultures at the Crossroad of Imagination, Knowledge and Politics 2009-06-04 - 2009-06-07 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Det fotografiske arkiv - potensial i museene. Foredrag på Museologisk forskningsseminar 2009-02-26 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. KAISA KARIKOSKI HEGG OG ARVID SVEEN – ENDRINGER/ERINDRINGER. Åpningstale i forbindelse med utstillingen Endringer/erindringer av Arvid Sveen og Kaisa Karikoski Hegg 2009-10-08 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Petronella Oortmanns dukkehjem. Blogg på www.forskning.no 2009-09-29 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. John Savio - Fra Sápmi til Montmartre, og tilbake. Blogg på www.forskning.no 2009-05-23 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Det var i den tid da jeg gikk omkring og gråt i Roma. Blogg på www.forskning.no 2009-03-23 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Brudd og helhet - rikdommen i Kåre Kivijärvis fotografiske materiale. Foredrag i forbindelse med utstilling av Kåre Kivijärvis fotografier 2009-03-17 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvis fotografier - dokumenter fra samtiden, bilder utenfor tiden. Foredrag i forbindelse med utstillingen "Min verden er en annen" under Mørketidsfestivalen 2009 2009-11-13 - 2009-11-14 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi - mellom kulturhistorisk- og kunstnerisk fotografi. I forbindelse med utstilling av Kåre Kivijärvis fotografier 2008-08-05 - 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Lukten av harskt fett og følelsen av sorg. Billedkunst 2008 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunnskapsproduksjon i museer knyttet til kjønn, fotografi og fotografiske praksiser – en analyse av tre fotografiske museumsprosjekter. Kjønnforsning NÅ 2008 2008-11-10 - 2008-11-11 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Performing gender - A Study of Photographic Museum Projects. Phd-kurs “Postcolonial feminist theories and analytical approaches” 2008-09-30 - 2008-10-02 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Performing Gender - Photography, Museums and Gender. Nettverksmøte Vision of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History 2008-09-11 - 2008-09-14 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Innlegg til tittelen En stol - mange historier. Museologisk salong i Cafe Cora 2008-04-24 - 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi - Fotojournalist og kunstner med mytisk fortegn. Senioruniversitetet i Tromsø 2008-02-13 - 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi - Fotojournalist og kunstner med mytisk fortegn. Nordic Light International Festival of Photography 2007-08-24 - 2007-09-01 2007.

 • Stien, Hanne Hammer. Design over alt. Utstillings og formidlingsprosjekt knyttet til Den kulturelle skolesekken 2007-08-15 - 2008-05-30 2007.

 • Stien, Hanne Hammer. Forunderlig videokunst. Utstillings og formildingsprosjekt tilknyttet Den kulturelle skolesekken 2007-08-15 - 2008-05-30 2007.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi - Fotojournalist og kunstner med mytisk fortegn. Avsluttende seminar for forskningsprosjektet "Kvener og skogfinner i fortid og nåtid" 2007-11-22 - 2007-11-23 2007.

 • Stien, Hanne Hammer. Forbindelser tilbake til min oldemor. Innledning i katalogen til utstillingen Forbindelser 2007-05-06 - 2007-05-30 2007.

 • Stien, Hanne Hammer; Stenvold, heidi. Finnmark 1905-2005 - et stykke norgeshistorie. Veiledningshefte for lærere og formidlere 2005-01-01 - 2005.

 • Reinhardt, Claudia; Stien, Hanne Hammer. Killing me softly/Todesarten. Kunstutstilling 2005-01-05 - 2005-01-12 2005.

 • Stien, Hanne Hammer; Stenvold, heidi. Finnmark 1905-2005 - et stykke norgeshistorie. Vandreutstilling 2005-01-01 - 2005-12-30 2005.

 • Stien, Hanne Hammer; Stenvold, heidi; Torgersrud, Morten. Kirkenes Rovaniemi Murmansk. Utstilling og formidlingsprosjekt gjennom Den kulturelle skolesekken 2005-04-05 - 2005-04-30 2005.

 • Stien, Hanne Hammer. "How far can I withdraw?". Artikkel i katalogen til utstillingen Human, fucking human Liaf 04 2004-06-01 - 2004-08-30 2004.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografier av Kåre Kivijärvi - formale grep, underliggjøring og en sivilisasjonskritisk holdning. 2004.

 • Stien, Hanne Hammer. Det mytiske aspektet ved resepsjonen av Kåre Kivijärvis verk. Gender Perspectives in Nordic Art History 2003-11-30 - 2003-11-30 2003.

 • Stien, Hanne Hammer; Maxwell, Kate; Mittner, Lilli. Conceptualizing the North. Conceptualizing the North. Three presentations from Norway, Canada, and the United States 2021-04-07 - 2021-04-07 2021.

 • Stien, Hanne Hammer. Negotiation and Indigenization - Iver Jåks`s Work as an Exhibition Designer. Mediating the Arctic and the North. Contexts, Agents, Distribution. 2021-02-02 - 2021-02-02 2021.

 • Stien, Hanne Hammer; Enger, Marit Bull. Iver Jåks - Skisser fra Samisk-norsk lesebok. Iver Jåks - skisser fra Samisk-norsk lesebok 2021-02-02 - 2021-02-23 2021.

 • Stien, Hanne Hammer. Iver Jåks - skisser fra arbeidet med Samisk-norsk lesebok. Åpning av utstillingen Iver Jåks - skisser fra Samisk-norsk lesebok 2021-02-02 - 2021-02-02 2021.

 • Stien, Hanne Hammer. Bildet av nord: Fra Ultima Thule til geopolitisk kampsone. New North Academy 2020-02-01 - 2020-02-01 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Integrert kunst. Verktøyskasse for kunstkonsulenter 2020-12-04 - 2020-12-04 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Med bildet som nødutgang: Crispin Gurholts Live Photo og fragmentets betydning. Arctic Moving Image Film Festival 2020 (http://www.amiff.no/nyheter-2018/2020/10/5/med-bildet-som-ndutgang-crispin-gurholts-live-photo-og-fragmentets-betydning) 2020-10-15 - 2020-10-18 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Innledning, Kolonisering, klimakrise og nye teknologier: Et seminar om teorier og metoder for en fotografisk bildekultur i forandring. Kolonisering, klimakrise og nye teknologier: Et seminar om teorier og metoder for en fotografisk bildekultur i forandring 2020-11-19 - 2020-11-20 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Ti momenter til en (g)lokal kunstkritikk. ArtSceneTrondheim 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Research Dissemination Through Art. Ph.D. Course in Research Dissemination 2020-11-17 - 2020-11-18 2020.

 • Stien, Hanne Hammer; Marthe Tolstad, Fjellestad. Fotoflom - Samtidsfotografi på museum. Offentleg fotografi. Fotografisk mangfald i publiserings- og kunnskapsprosessar, 2020-11-18 - 2020-11-19 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Moderasjon av artist talk med Inuuteq Storch. Arctic Art Book Fair 2020-11-13 - 2020-11-15 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Plattform: Mathias Danbolt, Tone Huse, Joar Nango and Hanne Hammer Stien. Samtale i tilknytning til festspillutstillingen 2020 2020-10-30 - 2020-10-30 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Feminisme i kunsten. Samtale i forbindelse med Festspillutstillingen 2020 Vatn og Olía 2020-10-04 - 2020-10-04 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunst som deling, delingens kunst. Rådsmøte, Norsk kulturfond 2020-09-24 - 2020-09-24 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Sosial skulptur med materielt fortegn. Om Joar Nangos kunstnerskap. Forskningspub 2020-09-23 - 2020-09-23 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Urban Transformation in a Warming Arctic: An Interdisciplinary Art Project. Research seminar 2020-08-18 - 2020-08-18 2020.

 • Stien, Hanne Hammer; Pedersen, Svien Ingvold; Haaland, Helge V.. Tangboka. 2020 ISBN 978-82-992450-4-3.

 • Stien, Hanne Hammer. Innledning til filmen Stella Polaris Ulloriarsuaq. Polar vin og viten 2020-09-03 - 2020-09-03 2020.

 • Maxwell, Kate; Mittner, Lilli; Stien, Hanne Hammer. A voyage into peer review. (Fulltekst: https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-views-of-europe-2020-3-a-voyage-into-peer-review/ Research Europe 2020. ISSN 2632-9220.

 • Stien, Hanne Hammer. Urban Transformation in a Warming Arctic: An Experimental Interdisciplinary Exhibition Project. Seminar on Greenland 2020-02-18 - 2020-02-18 2020.

 • Stien, Hanne Hammer. Mjøsa - Et kunstprosjekt. Nye territorier? Desentralisert kunstpraksis 2019-03-28 - 2019-03-28 2019.

 • Stien, Hanne Hammer. Du skal ikke bøye treet mer enn det tåler. Kunstkritikk.no 2019. ISSN 1504-0925.s doi: https://kunstkritikk.no/du-skal-ikke-boye-treet-mer-enn-det-taler/?fbclid=IwAR11X9LMZXpZpOZm5Vp-j2WcHMUI0jn1o_2v148lMVDuxhKoLc-z0_A5KeI.

 • Stien, Hanne Hammer; Olsen, bjØrn eirik; Widerøe, Michelle Renee; Wengen, Kristian. Kreativitet, kunst og ny næring. Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Stien, Hanne Hammer. Mer enn Ultima Thule? Kunstnerisk utviklingsarbeid og forståelsen av Arktis. Lyden av Arktis – Muligheter og utfordringer 2019-09-12 - 2019-09-12 2019.

 • Stien, Hanne Hammer. Betydningen av de tre stammers møte - Om Kåre Kivijärvis fotografiske praksis. Kunsthistorie på kanten! 30 år med kunsthistorie ved UiT 2019-12-12 - 2019-12-12 2019.

 • Jonvik, Merete; Stien, Hanne Hammer; Røssaak, Eivind. Kunst som deling, delingens kunst. Visuell kunst i Norge. Hva sier forskningen? 2019-02-14 - 2019-02-14 2019.

 • Stien, Hanne Hammer. Utfordrer de norske polarheltene. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunst til MH2, UiT Norges arktiske universitet. Permanent kunst i offentlig rom 2018-08-14 - 2031-08-20 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Utstillingsdesign som kunstnerisk intervensjon – Iver Jåks (de)koloniale estetikk. FoU-dag, Det kunstfaglige fakultet, UiT Norges arktiske universitet 2018-12-08 - 2018-12-08 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunsten på Baksalen skole. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. A Site Sensitive Curatorial Approach: The History of a Monumental Painting by Inger Sitter. Ebb and Flow: Reading and Writing the Tidal Zone, Seminar in Landscape Theory 2018-11-14 - 2018-11-14 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Å sjå fremover. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Samtale om Iintersections. Lansering av Intersections 2018-11-09 - 2018-11-09 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. En samtale om det å være kunstner i dag og være en del av en internasjonal og global kunstscene. Samtale om kunskritikk i Nord-Norge 2018-11-02 - 2018-11-02 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Tromsø Soundline. Tromsø Soundline 2018-10-13 - 2020-10-13 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Kommunen lanserer «Pokémon Go»-app: I stedet for søte monstre kan du fange seks unike kunstverk. (https://www.itromso.no/kultur/2018/10/11/Kommunen-lanserer-%C2%ABPok%C3%A9mon-Go%C2%BB-app-I-stedet-for-s%C3%B8te-monstre-kan-du-fange-seks-unike-kunstverk-17679772.ece) 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Urbane drømmespor. (https://issuu.com/skinnblad/docs/se_kunst_magasin_03_2018_orig_web/8?ff&fbclid=IwAR2HbervsmpNK1XW1DbNLzjr6IVKI4TJ8_ylSvPQMZqTZqCBztPFCYRDqag) 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Forskning og kunst smelter sammen i ny utstilling. (https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=597019&p_dim=88106) 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Lyden av Tromsø. (https://koro.no/aktuelt/lyden-av-tromso/?fbclid=IwAR0z0ztSFQYPZTTjDclMl3Ahm49H-zNRW_myVbd3sBrtiTz32vmAQ-e6TSA) 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Med Tromsø på øret. (https://www.plnty.no/2018/10/med-tromso-pa-oret/) 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografi i forgrunnen. UiT Norges arktiske universitet 50 år 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Å kuratere med hjertet: En relokalisering og reaktivering av Inger Sitters Komposisjon i gult. Kuratorpraksis + det offentlige rom, Samling 3: Verk 2018-10-16 - 2018-10-19 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Mellom lys og mørke: Kåre Kivijärvis fotografier. Landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren 2018 2018-10-15 - 2018-10-16 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Exhibition design as artistic intervention – The (De)colonial aesthetics of Iver Jåks. NORDIK XII 2018 (no title) 2018-10-24 - 2018-10-27 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Festspillutstillingen 2018: Vrimlet inn på laben. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Festspillene i Nord-Norge. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Galleri blir laboratorium. En utradisjonell festspillutstilling tar form. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Festspillene: Dagen før dagen. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Bli med forskere og kunstnere på jobb under festspillene. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Institutt for natur og kunst: Festspillutstillingen 2018. Kunstfaglig og vitenskapelig utstillingsprosjekt 2018-06-23 - 2018-06-30 2018.

 • Stien, Hanne Hammer; Dolmen, Kristoffer. Skulpturlandskap Nordland: Om sted og kunst. Litteraturfestival i Lofoten i forbindelse med Orkana Forlags 25 årsjubileum 2018-06-14 - 2018-06-17 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Mot fotografi: Fotografi og fotodokumentasjon i en kulturhistorisk kontekst. Fotonettverkets vårmøte 2018-04-24 - 2018-04-25 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Slik feiret de soldagen på Polarmuseet. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Antifreeze: Rehearsals as Score. 2018 ISBN 978-82-7142-072-7.s 31 - 34.

 • Stien, Hanne Hammer. Samisk kunst og politikk. Vin&viten 2018-02-07 - 2018-02-07 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunstneriske møtepunkt. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Stol på humaniora!. Peter F. Hjort-seminaret 2017: Humaniora i endring 2017-03-15 - 2017.

 • Aglert, Katja; Stien, Hanne Hammer; Gaupseth, Silje. Antifreeze: Rehearsals as Score. Videoverk 2017-11-21 - 2018-01-21 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Antifreeze. Rehearsals as Score. Utstilling 2017-11-21 - 2018-01-21 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Mot fotografi. Fotografi og fotodokumentasjon i en kulturhistorisk kontekst. Seminar 2017-11-16 - 2017-11-16 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Komposisjoner. Komposisjon i gult av Inger Sitter og Smi og sveve av Marianne Hurum. Offisiell åpning av offentlig kunstprosjekt 2017-09-28 - 2017-09-28 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Heterogeneity and Identity. The use of Photographic Portraits in Exhibitions on Sami Culture. Negotiating History Photography in Sámi Culture 2017-09-07 - 2017-09-08 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Hanne har blitt doktor. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Levende is/Living ice. Levende is/Living ice 2017-01-22 - 2017-12-31 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. On adaptation: MA graduation show 2017. On adaptation: MA graduation show 2017 2017-06-09 - 2017-06-25 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Ønsker å dele polarhistorien med flere. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Bilder tar større plass i museum. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografi i forgrunnen: Fotodokumentasjon og bildebruk i kulturhistoriske museer. 2017 ISBN 978-82-8244-182-7.

 • Stien, Hanne Hammer. Levende is/Living ice. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer; Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. Exhibiting Arctic Climate Change. World Symposium Climate Change Communication 2017-02-22 - 2017-02-24 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Byens best besøkte museum. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Arctic Film Focus: Beyond Horizons 2017-03-18 - 2017-03-18 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Slik er livet under isen i Polhavet. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Tromsø Songline. Offentlig kunst og byutvikling 2017-02-16 - 2017-02-17 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Overcoming the Devide between Art and Cultural History: A turn towards Photographs and Art within Cultural History Musuems. Curatorial Challenges 2016-05-26 - 2016-05-27 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Visual Art in Northern Norway. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 273 - 275.

 • Stien, Hanne Hammer. Polarlandsbreve og andre av Matti Aikio. Polar bokkafe 2016-10-13 - 2017-10-13 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Disse studentene har åpnet utstilling. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. - Det er dramatisk. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Om tørre ting. Kunst Pluss 2016 (3). ISSN 1891-5515.s 27 - 29.

 • Stien, Hanne Hammer. Fra fakta til følelser på museum. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Arctic urbanism. Panel dicussion 2016-10-29 - 2016-10-29 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Du mah heures pah maj. Multimedial performance med Gerogia Munnik 2016-10-27 - 2016-10-30 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Filmprogram med Knut Åsdam. Filmprogram 2016-10-27 - 2016-10-30 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Tidsperspektiver i museumsfotografier 1960-2005. NAM 2016 Det norske arkeologimøtet 2016-11-03 - 2016-11-05 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Vit at jeg elsker deg: Om kunst og sted. Bokpresentasjon i forbindelse med Kulturnatta 2016 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Om tørre ting. Åpningstale og samtale med kunstneren Sebastian Makkonnen Kjølaas 2016-09-24 - 2016-09-24 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Stol på kunsthistoriefaget. Framtidens kunsthistoriker? 2016-09-09 - 2016-09-09 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Fra fakta til følelser på museum. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografiet inntar museene. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. A K Dolven jeg fant jeg fant Kunsten i stormen. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Fluehjerne skal pynte nytt milliardbygg på UiT. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Politimannen Karl mener han kan bedre enn profesjonelle kunstnere: - Kæm faen forstår nokka sånt blant vanlige folk?. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Tilbaketrekning på flere fronter. Billedkunst 2016 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Får 400000 kroner til flytting av Sitter-bildet. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Videokunstprogram og muntlig presentasjon 2015-01-14 - 2015-01-14 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Mörkrets tid en tillgång. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Masterstudentenees avgangsutstilling. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Innledning til seminaret "Grenser og forbindelser i nordlige urfolks samtidskunst". Grenser og forbindelser i nordlige urfolks samtidskunst 2015-07-10 - 2015-07-10 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Videokunstprogram og muntlig presentasjon 2015-07-11 - 2015-07-11 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Videokunstprogram 2015-01-15 - 2015-02-08 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. En tilbaketrekning fra verden. Fjærn og nær: Et miniseminar om kritikk 2015-12-15 - 2015-12-15 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Naturen som politikk, politikk som poesi. (http://trondheimkunsthall.com/news/Naturen-som-politikk-politikk-som-poesi) 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Hvem kan ytre seg om kunst?. Hvem kan ytre seg om kunst? 2015-04-30 - 2015-04-30 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Videokunstprogram og muntlig presentasjon 2015-04-11 - 2015-04-11 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Anmeldelse av: Elizabeth Edwards & Sigrid Lien (red.). Uncertain Images. Museums and the Work of Photographs. Nordisk Museologi 2015 (1). ISSN 1103-8152.s 148 - 152.

 • Stien, Hanne Hammer. Skal utsmykke MH2. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Obsession and Duty. Videokunstprogram 2015-06-12 - 2015-07-27 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Jeg elsker deg, Finnmark. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunstfilmer om retten til land og vann engasjerte sjøsamene. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Lanserte bok om kunstfestivalen i 2013. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunsten å bo i nord. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Stillferdig framtids-fasit. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Usikker fremtid. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Samtidskunst og kollektive identiteter. Aust-Agder fylkeskommunes kulturkonferanse 2014/Kunst og kollektiv identitet 2014-02-06 - 2014-02-06 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Kjøtt på Kurant. 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Første presentasjon. 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunsthistorisk aktualitet?. Billedkunst 2014 (2). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Eksistensens betydning. Billedkunst 2014 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. I found, I found. (http://www.koro.no/filestore/IfoundIfoundfullversion.pdf) 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Jeg fant, jeg fant. (http://www.koro.no/filestore/Jegfantfullversjonfinal2.pdf) 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Kommet for å bli. Se Kunst Magasin 2014 (2). ISSN 1893-9791.

 • Stien, Hanne Hammer. Maleriets rom. Billedkunst 2014 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Begrep og verktøy. Billedkunst 2014 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Anmeldelse av: Anne Eriksen, Mia Göran og Ragnhild Evang Reinton (red.): Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Heimen - Lokal og regional historie 2014; Volum 51 (3). ISSN 0017-9841.s 279 - 282.

 • Stien, Hanne Hammer. Vet ikke hva som skjer med finduskunsten. 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Åpningstale Yngve Henriksens utstilling "Nord". "Nord", en utstilling av Yngve Henriksen 2014-02-06 - 2014-02-06 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. En tid for alt/Juohke ássi áigásis. 2013.s 10 - 17.

 • Stien, Hanne Hammer. Det uforståeliges betydning. Billedkunst 2013 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunststudentene i Tromsø flytter inn i Macks gamle lokaler: Bygger i bryggeri. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Samisk kunstmuseum på bar bakke. Se Kunst Magasin 2013 (4). ISSN 1893-9791.s 4 - 5.

 • Stien, Hanne Hammer. John Savio: Fra Sápmi til Montmartre, og tilbake. Re-åpning av Saviomuseets Savioutstilling 2013-12-12 - 2013-12-12 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Åpent rom bak barrikadene. Billedkunst 2013 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Signerer med kunstfestival. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Tankevekkende kunstfest. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Gjenkjennelig og urovekkende. Se Kunst Magasin 2013 (3). ISSN 1893-9791.s 10 - 11.

 • Stien, Hanne Hammer. Uformidlede historier. Billedkunst 2013 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Brytningstid på 70 grader nord. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Vit at jeg elsker deg. 2013 ISBN 978-82-90515-29-9.s 18 - 25.

 • Stien, Hanne Hammer. HFT 2013 - Nasjonal kunstfestival. Kunstfestival 2013-05-23 - 2013-05-26 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Det historiske og nåtidige Hammerfest. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. SARP og kunsthistoriens utfordringer. Billedkunst 2013 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Sterke rystelser. Billedkunst 2013 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Et sprang inn i fremtiden. Billedkunst 2012 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Vilje til å lytte. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2012 (4). ISSN 1891-697X.

 • Stien, Hanne Hammer. Strålene nedenfra. Billedkunst 2012 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Oppløsningstilstand. Billedkunst 2012 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Hard maske, beseiret hav – fremstillinger av maskulinitet i Kåre Kivijärvis trålerbilder fra 1960-tallet. Fiskerihistoriekonferanse 2012-09-19 - 2012-09-21 2012.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografi og materialitet. Ph.d-kurset Materiality and Historicity 2012-01-25 - 2012-01-27 2012.

 • Stien, Hanne Hammer. Summen av det vi har. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2012 (1). ISSN 1891-697X.s 4 - 5.

 • Stien, Hanne Hammer. Et friminutt fra den menneskelige tilstand. Billedkunst 2012 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Ingen spill av melk. Billedkunst 2012 (2). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Sanselig minimalisme. Billedkunst 2012 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Sissel Fredriksen. 2012.

 • Stien, Hanne Hammer. Isolasjon og stillstand - formale grep i Kåre Kivijäervis verk. Kåre Kivijärvi - verk og virkning 2011-03-23 - 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Reflections on desire, writing and museum photography. Møte i forskningsnettverket Visions of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History/ When is history? Re-enactment, Anachronisms, and the (Embodied) Afterlife of Aesthetic Practices (!) 2011-10-12 - 2011-10-14 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Isolasjon og stillstand - formale grep i Kåre Kivijärvis arbeider. Kåre Kivijärvi - verk og virkning 2011-03-23 - 2011-03-23 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Når blikket utenfra møter stedet, og stedet møter blikket utenfra. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2011 (4). ISSN 1891-697X.s 6 - 7.

 • Stien, Hanne Hammer. Et hav av materialer. Billedkunst 2011 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Festival for en ny tid. Billedkunst 2011 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Det handler om å se. Billedkunst 2011 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Charis Gullickson i Kuratoren. Billedkunst 2011 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Lyssabler til begjær. Billedkunst 2011 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunstner, kven og outsider. 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Mellom blomstrar og born. 2011 ISBN 978-82-93033-06-6.s 104 - 105.

 • Stien, Hanne Hammer. Jenny-Marie Johnsen. 2011 ISBN 978-82-91834-47-4.s 100 - 101.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi. 2011 ISBN 978-82-91834-47-4.s 58 - 59.

 • Stien, Hanne Hammer. Anmeldelse av : Bjørnar Olsen: In defense of things. Archaeology and the ontology of objects. Nordisk Museologi 2011 (1). ISSN 1103-8152.s 147 - 151.

 • Stien, Hanne Hammer. "Iceploitation" Ein Norwegisches Archivprojekt such nach dem Freundlichen und Nahbaren der arktischen Kultur. Springerin 2011 (4). ISSN 1029-1830.s 50 - 53.

 • Stien, Hanne Hammer. Vår tankes ubevegelighet ovenfor tingene -fenomenologisk inspirert tenkning i dag. Phd-seminar, ISL-instituttet, HSL-fakultetet UiTø 2011-01-14 - 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Til å ta på, og føle. Billedkunst 2011 (1). ISSN 0908-0465.

 • Stien, Hanne Hammer. Forskning som estetikk. Billedkunst 2011 (1). ISSN 0908-0465.

 • Stien, Hanne Hammer. Fastfrosset og bevegelig. Billedkunst 2011 (2). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Moderator: Dialog om samisk kunst. Dialog om samisk kunst, paneldiskusjon, Samisk uke 2011 2011-02-01 - 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografi som makt og kritikk. Ottar 2010; Volum 4 (282). ISSN 0030-6703.s 3 - 8.

 • Stien, Hanne Hammer. Blikk på kjønn - fotografi som dokument og medium i kulturhistoriske museer. Møte i nettverk for kvinnehistorie 2010-01-28 - 2010.

 • Stien, Hanne Hammer. Blogg på forskning.no: Forskningsformilding - hva er det?. Blogg 2010-05-06 - 2010.

 • Stien, Hanne Hammer. I morgen vil jeg få en déjá vu. Billedkunst 2010 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Fornuft og følelse. Billedkunst 2010 (2). ISSN 0908-0465.

 • Stien, Hanne Hammer. I løse luften. Billedkunst 2010 (2). ISSN 0908-0465.

 • Stien, Hanne Hammer. Er alt arkitektur?. Billedkunst 2010 (4). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Sammenhengende forskjell. Billedkunst 2010 (4). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Balansekunst. Billedkunst 2010 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Våren er ikke grønn. Billedkunst 2010 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Innledning. Ottar 2010; Volum 4 (282). ISSN 0030-6703.s 2 - .

 • Stien, Hanne Hammer; Brantenberg, Odd t. John Savio - BOAZU. Sommerutstilling 2009-06-28 - 2009-09-20 2009.

 • Stien, Hanne Hammer; Hellden, Ingrid. Lihkadaeme/Bevegelse. Utstilling i forbindelse med Samisk uke 2009 2009-02-02 - 2009-02-08 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Samisk kunstfestival tøyer kunstbegrepet. Billedkunst 2009 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Museum uten vegger. Billedkunst 2009 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. I øyeblikket - intervju med Aslaug Juliussen. Billedkunst 2009 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Urovekkende dragsug. Billedkunst 2009 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Farlig bevegelse?. Billedkunst 2009 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografiske undersøkelser. Billedkunst 2009 (4). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Så fjernt det nære. Billedkunst 2009 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Havet, stedet og europeiske forbindelser. Billedkunst 2009 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Photographs as performative sources in the cultural history museum - A discussion of the use of photographic images in the exhibition The Russian Current. Phd-kurs "The Aesthetics of Nature and Heritage in Museums" 2009-10-12 - 2009-10-13 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. The Subpage of the Archive - Potentials in the Archive. Phd-kurs "Diskurs og arkiv" 2009-01-26 - 2009-01-28 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Photographs as performative sources in the cultural history museum - A discussion of the use of photographic images in the exhibition The Russian Current. Nettverksmøte Visions of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History 2009-09-04 - 2009-09-07 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Photographic Performances – Gendering cultural history in the museum. 7th European Feminist Reserch Conferance - Genderes Cultures at the Crossroad of Imagination, Knowledge and Politics 2009-06-04 - 2009-06-07 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Det fotografiske arkiv - potensial i museene. Foredrag på Museologisk forskningsseminar 2009-02-26 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. KAISA KARIKOSKI HEGG OG ARVID SVEEN – ENDRINGER/ERINDRINGER. Åpningstale i forbindelse med utstillingen Endringer/erindringer av Arvid Sveen og Kaisa Karikoski Hegg 2009-10-08 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Petronella Oortmanns dukkehjem. Blogg på www.forskning.no 2009-09-29 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. John Savio - Fra Sápmi til Montmartre, og tilbake. Blogg på www.forskning.no 2009-05-23 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Det var i den tid da jeg gikk omkring og gråt i Roma. Blogg på www.forskning.no 2009-03-23 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Brudd og helhet - rikdommen i Kåre Kivijärvis fotografiske materiale. Foredrag i forbindelse med utstilling av Kåre Kivijärvis fotografier 2009-03-17 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvis fotografier - dokumenter fra samtiden, bilder utenfor tiden. Foredrag i forbindelse med utstillingen "Min verden er en annen" under Mørketidsfestivalen 2009 2009-11-13 - 2009-11-14 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi - mellom kulturhistorisk- og kunstnerisk fotografi. I forbindelse med utstilling av Kåre Kivijärvis fotografier 2008-08-05 - 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Lukten av harskt fett og følelsen av sorg. Billedkunst 2008 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunnskapsproduksjon i museer knyttet til kjønn, fotografi og fotografiske praksiser – en analyse av tre fotografiske museumsprosjekter. Kjønnforsning NÅ 2008 2008-11-10 - 2008-11-11 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Performing gender - A Study of Photographic Museum Projects. Phd-kurs “Postcolonial feminist theories and analytical approaches” 2008-09-30 - 2008-10-02 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Performing Gender - Photography, Museums and Gender. Nettverksmøte Vision of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History 2008-09-11 - 2008-09-14 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Innlegg til tittelen En stol - mange historier. Museologisk salong i Cafe Cora 2008-04-24 - 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi - Fotojournalist og kunstner med mytisk fortegn. Senioruniversitetet i Tromsø 2008-02-13 - 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi - Fotojournalist og kunstner med mytisk fortegn. Nordic Light International Festival of Photography 2007-08-24 - 2007-09-01 2007.

 • Stien, Hanne Hammer. Design over alt. Utstillings og formidlingsprosjekt knyttet til Den kulturelle skolesekken 2007-08-15 - 2008-05-30 2007.

 • Stien, Hanne Hammer. Forunderlig videokunst. Utstillings og formildingsprosjekt tilknyttet Den kulturelle skolesekken 2007-08-15 - 2008-05-30 2007.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi - Fotojournalist og kunstner med mytisk fortegn. Avsluttende seminar for forskningsprosjektet "Kvener og skogfinner i fortid og nåtid" 2007-11-22 - 2007-11-23 2007.

 • Stien, Hanne Hammer. Forbindelser tilbake til min oldemor. Innledning i katalogen til utstillingen Forbindelser 2007-05-06 - 2007-05-30 2007.

 • Stien, Hanne Hammer; Stenvold, heidi. Finnmark 1905-2005 - et stykke norgeshistorie. Veiledningshefte for lærere og formidlere 2005-01-01 - 2005.

 • Reinhardt, Claudia; Stien, Hanne Hammer. Killing me softly/Todesarten. Kunstutstilling 2005-01-05 - 2005-01-12 2005.

 • Stien, Hanne Hammer; Stenvold, heidi. Finnmark 1905-2005 - et stykke norgeshistorie. Vandreutstilling 2005-01-01 - 2005-12-30 2005.

 • Stien, Hanne Hammer; Stenvold, heidi; Torgersrud, Morten. Kirkenes Rovaniemi Murmansk. Utstilling og formidlingsprosjekt gjennom Den kulturelle skolesekken 2005-04-05 - 2005-04-30 2005.

 • Stien, Hanne Hammer. "How far can I withdraw?". Artikkel i katalogen til utstillingen Human, fucking human Liaf 04 2004-06-01 - 2004-08-30 2004.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografier av Kåre Kivijärvi - formale grep, underliggjøring og en sivilisasjonskritisk holdning. 2004.

 • Stien, Hanne Hammer. Det mytiske aspektet ved resepsjonen av Kåre Kivijärvis verk. Gender Perspectives in Nordic Art History 2003-11-30 - 2003-11-30 2003.

 •  

   

  [Loading...]