Personkort bilde

Sriharan, Juhan

Rådgiver Innkjøp/Regnskap ved Helsefakultetet Seksjon for organisasjon og økonomi Helsefak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Avdelingsingeniør Universitetet i Tromsø 2017-2018

Bachelorgrad i Økonomi og administrasjon, Handelshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, 2019

Jobber med innkjøp og regnskap på det Helsevitenskapelige fakultetet ved UiT.

Arbeidsområder:

  • Bistå fakultetets enheter, med hovedansvar for IHO
  • Faktura behandling
  • Attestasjon av rekvisisjoner
  • Produksjon av innkjøpsordre
  • Internfakturering
  • Tilsyn av lageret plan 6 knyttet til labaratorievirksomhet 

[Loading...]