Personkort bilde

Tone Kristoffersen

Stipendiat, Kjemisk syntese og analyse Institutt for kjemi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Kristoffersen, Tone; Elumalai, Vijayaragavan; Starck, Eliot; Cousin, Étienne; Wagner, Lucille J.; Hansen, Stephanie Ramona; Hansen, Jørn H. Microwave‐Assisted Synthesis of Heterocycles from Aryldiazoacetates. (https://hdl.handle.net/10037/16666) (Fulltekst: https://hdl.handle.net/10037/16666 European Journal of Organic Chemistry 2020; Volum 2020. ISSN 1434-193X.s 7069 - 7078.s doi: 10.1002/ejoc.202001155.

  • Kristoffersen, Tone; Hansen, Jørn H. 3,4-Dihydroquinoxalin-2-ones: recent advances in synthesis and bioactivities. Chemistry of Heterocyclic Compounds 2017; Volum 53 (3). ISSN 0009-3122.s 310 - 312.s doi: 10.1007/s10593-017-2052-6.

  • Kristoffersen, Tone; Starck, Eliot; Hansen, Stephanie Ramona; Wagner, Lucille; Hansen, Jørn H. Microwave-assisted synthesis of heterocycles from aryldiazoacetates. 33rd Organic Chemistry WInter Meeting 2018 2018-01-11 - 2018-01-14 2018.

  • Kristoffersen, Tone; Starck, Eliot; Hansen, Stephanie Ramona; Wagner, Lucille; Hansen, Jørn H. Microwave-assisted synthesis of heterocycles from aryldiazoacetates. 33rd Organic Chemistry WInter Meeting 2018 2018-01-11 - 2018-01-14 2018.

  • [Loading...]

    Medlem i forskergruppe