Dummy personkort bilde

Skavhaug, Inga Marie Osestad

Stipendiat Institutt for samfunnsvitenskap
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Skavhaug, Inga Marie O.; Brandth, Berit. Gårdsturisme på hjemmesider: trender, blikk og paradokser. Sosiologisk Tidsskrift 2012; Volum 20 (1). ISSN 0804-0486.s 27 - 46.

  • [Loading...]

    Medlem i forskergruppe