#
Foto: Lars Abrahamsen, Statped
#
Institutt for samfunnsmedisin egil.thomassen@uit.no +4777644822 Tromsø MH L10.150

Egil Thomassen


Økonomi

Stillingsbeskrivelse

Bistå fakultetets enheter, med særlig ansvar for ISM
Rapportering, analyser og utredninger
Budsjettering bevilgning
Oppfølging av budsjett og regnskap
Utviklingsoppgaver innen fagfeltet
Generell økonomirådgivning

 

Oppgaver som ivaretas midlertidig:

Prosjektkontor ISM

Søknader, drift og oppfølging av eksterne prosjekter ISM

Økonomioppgaver og søknader Senter for Samisk Helseforskning

Fakturabehandling ISM

Reiseregninger ISM

Lederstøtte ISM

BDM ISM

 

 

 


  • Eriksen, Astrid; Siri, Susanna Ragnhild Andersdatter; Melhus, Marita; Thomassen, Egil. Guktie mijjine? Gåktu viedjep? Movt mii veadjit? Hvordan har vi det?. (fulltekst) 2022 ISBN 978-82-996789-2-6.s 278 - 290.s doi: https://doi.org/10.7557/sr.2022.2.
  • Broderstad, Ann Ragnhild; Dagsvold, Inger; Siri, Susanna Ragnhild Andersdatter; Thomassen, Egil. SAMINOR 3. Ikke noe om oss, uten oss. Miniseminar med nedtleder i Helse - og omsorgskomiteen 2022-03-21 - 2022-03-21 2022.
  • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Dagsvold, Inger; Siri, Susanna Ragnhild; Thomassen, Egil. SAMINOR undersøkelsen.. Seminar for et medlem av Helse og omsorgskomiteen på Stortinget og kommuner 2020-10-28 - 2020-10-28 2020.
  • Se alle arbeider i CRIStin →