Personkort bilde
Foto: Lars Abrahamsen, Statped

Egil Thomassen

Økonomi Institutt for samfunnsmedisin
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Bistå fakultetets enheter, med særlig ansvar for ISM
Rapportering, analyser og utredninger
Budsjettering bevilgning
Oppfølging av budsjett og regnskap
Utviklingsoppgaver innen fagfeltet
Generell økonomirådgivning

 

Oppgaver som ivaretas midlertidig:

Prosjektkontor ISM

Søknader, drift og oppfølging av eksterne prosjekter ISM

Økonomioppgaver og søknader Senter for Samisk Helseforskning

Fakturabehandling ISM

Reiseregninger ISM

Lederstøtte ISM

BDM ISM

 

 

 

  • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Dagsvold, Inger; Siri, Susanna Ragnhild; Thomassen, Egil. SAMINOR undersøkelsen.. Seminar for et medlem av Helse og omsorgskomiteen på Stortinget og kommuner 2020-10-28 - 2020-10-28 2020.

  • Broderstad, Ann Ragnhild; Melhus, Marita; Dagsvold, Inger; Siri, Susanna Ragnhild; Thomassen, Egil. SAMINOR undersøkelsen.. Seminar for et medlem av Helse og omsorgskomiteen på Stortinget og kommuner 2020-10-28 - 2020-10-28 2020.

  • [Loading...]