Personkort bilde
Foto: Torje Jenssen

Magnus Skytterholm Egan

Stipendiat Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Egan's forskning fokuserer på politisk filosofi og liberalisme. Mer spesifikt er han interessert i annerkjennelsesteori og hvordan det kan bli anvendt globale rettferdighetsspørsmål som migrasjon.

 • Egan, Magnus. Structural Injustice and Labour Migration – From Individual Responsibility to Collective Action. Theoria 2021. ISSN 0040-5825.s doi: 10.1111/theo.12335.

 • Egan, Magnus. Statements on race and class: the fairness of skills-based immigration criteria. Ethics & Global Politics 2020; Volum 13 (2). ISSN 1654-4951.s 108 - 122.s doi: 10.1080/16544951.2020.1761192.

 • Egan, Magnus Skytterholm. Towards fairer borders: Alleviating global inequality of opportunity. Etikk i praksis 2018; Volum 12 (2). ISSN 1890-3991.s 11 - 26.s doi: 10.5324/eip.v12i2.2421.

 • Egan, Magnus. Who merits admittance? - The fairness of skills-based migration criteria. Research Seminar 2021-02-24 - 2021-02-24 2021.

 • Egan, Magnus. Structural injustice and migration. PDJ/GMR workshop 2020-06-04 - 2020-06-04 2020.

 • Egan, Magnus Skytterholm. What is wrong with skills-based selection?. “Populism and Democracy” and “Immigration and Integration” 2019-04-03 - 2019-04-04 2019.

 • Egan, Magnus Skytterholm. How meritocratic is merit-based immigration?. Globalizing Minority Rights Workshop 2018-03-05 - 2018-03-07 2018.

 • Egan, Magnus Skytterholm. Discrimination at the border: Statements on race and class. Practical Philosophy workshop 2018-11-30 - 2018.

 • Egan, Magnus Skytterholm. Statements on race and class: Migrants as burdens to society. PDJ/GMR workshop Carlsberg Academy 2018-11-07 - 2018-11-09 2018.

 • Egan, Magnus Skytterholm. Realizing Global Equality of Opportunity Through Economic Migration. Flight and Migration: Intercultural Philosophical Perspectives 2017-01-11 - 2017-01-13 2017.

 • Egan, Magnus Skytterholm. Global inequality of opportunity and fair economic migration. Pluralism, Democracy and Justice Research Group Workshop 2017-03-13 - 2017-03-15 2017.

 • Egan, Magnus Skytterholm. Towards fairer borders: Compensating for global inequality of opportunity. Democracy in Context: Contemporary Themes in Ethics and Political Philosophy 2017-06-10 - 2017-06-11 2017.

 • Egan, Magnus Skytterholm. The mobile undeserving: Recognition and the economic contribution of migrants. Novel Perspectives in Integration 2017-09-21 - 2017-09-22 2017.

 • Egan, Magnus. Who merits admittance? - The fairness of skills-based migration criteria. Research Seminar 2021-02-24 - 2021-02-24 2021.

 • Egan, Magnus. Structural injustice and migration. PDJ/GMR workshop 2020-06-04 - 2020-06-04 2020.

 • Egan, Magnus Skytterholm. What is wrong with skills-based selection?. “Populism and Democracy” and “Immigration and Integration” 2019-04-03 - 2019-04-04 2019.

 • Egan, Magnus Skytterholm. How meritocratic is merit-based immigration?. Globalizing Minority Rights Workshop 2018-03-05 - 2018-03-07 2018.

 • Egan, Magnus Skytterholm. Discrimination at the border: Statements on race and class. Practical Philosophy workshop 2018-11-30 - 2018.

 • Egan, Magnus Skytterholm. Statements on race and class: Migrants as burdens to society. PDJ/GMR workshop Carlsberg Academy 2018-11-07 - 2018-11-09 2018.

 • Egan, Magnus Skytterholm. Realizing Global Equality of Opportunity Through Economic Migration. Flight and Migration: Intercultural Philosophical Perspectives 2017-01-11 - 2017-01-13 2017.

 • Egan, Magnus Skytterholm. Global inequality of opportunity and fair economic migration. Pluralism, Democracy and Justice Research Group Workshop 2017-03-13 - 2017-03-15 2017.

 • Egan, Magnus Skytterholm. Towards fairer borders: Compensating for global inequality of opportunity. Democracy in Context: Contemporary Themes in Ethics and Political Philosophy 2017-06-10 - 2017-06-11 2017.

 • Egan, Magnus Skytterholm. The mobile undeserving: Recognition and the economic contribution of migrants. Novel Perspectives in Integration 2017-09-21 - 2017-09-22 2017.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe